Набор от данни:  Бизнес статистика

одобрен

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ - ГОДИШНИ ДАННИ

Уникален идентификатор:  ba3cf4a9-cd1c-4bc9-9c22-bb062b933dc9

Описание:

[Колони](http://www.nsi.bg/opendata/getfields.php?l=bg&id=149 "Колони")

[Кодови списъци](http://www.nsi.bg/opendata/getcodelists.php?l=bg&id=149 "Кодови списъци")

статистика

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-03-30 15:51:05
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2018-10-28 02:03:24
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване