одобрен

Справка за акредитирани професионални направления от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Уникален идентификатор:  ba4a2727-d381-49ff-af5e-736bacb29140

Описание:

Справка за акредитирани професионални направления от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-20 14:32:28
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-07-20 14:32:28

Справка за акредитирани професионални направления от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Наименование на ВУ/ филиал/ основно звено шифър на проф. направление Наименование на професионалното направление Вид процедура Статус на процедурата Акредитационна оценка Дата, до която е валидна акредитацията
Аграрен университет - Пловдив 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5.98 13.1.2020
Аграрен университет - Пловдив 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.45 22.3.2024
Аграрен университет - Пловдив 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.62 18.4.2023
Аграрен университет - Пловдив 4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.23 20.1.2026
Аграрен университет - Пловдив 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.08 17.11.2023
Аграрен университет - Пловдив 6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.74 23.4.2021
Аграрен университет - Пловдив 6.2 Растителна защита програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.75 7.11.2025
Аграрен университет - Пловдив 6.3 Животновъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.34 19.11.2021
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.5 3.6.2020
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 8.1 Теория на изкуствата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.15 18.6.2020
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.83 5.6.2024
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.27 18.6.2020
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.56 22.4.2025
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.19 15.9.2023
Академия на Министерството на вътрешните работи - София 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.08 2.7.2020
Американски университет в България - Благоевград 2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9 27.1.2022
Американски университет в България - Благоевград 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.17 28.1.2022
Американски университет в България - Благоевград 3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.15 29.11.2023
Американски университет в България - Благоевград 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.42 21.7.2020
Американски университет в България - Благоевград 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.32 18.9.2025
Американски университет в България - Благоевград 4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.38 20.1.2026
Американски университет в България - Благоевград 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.18 21.7.2020
Бургаски свободен университет 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.02 12.6.2024
Бургаски свободен университет 3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.93 5.4.2021
Бургаски свободен университет 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.04 18.12.2019
Бургаски свободен университет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.09 26.4.2023
Бургаски свободен университет 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.55 12.2.2025
Бургаски свободен университет 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.63 28.11.2023
Бургаски свободен университет 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.03 21.7.2020
Бургаски свободен университет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.12 30.6.2023
Бургаски свободен университет 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.24 28.7.2023
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.06 20.10.2021
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.53 6.7.2020
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 3.6 Право програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.66 19.6.2019
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.3 3.9.2020
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.01 28.5.2020
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.94 13.4.2025
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.14 14.10.2022
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.15 18.12.2019
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.35 6.3.2024
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.25 2.7.2020
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.21 16.7.2024
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.25 15.7.2025
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.18 21.7.2020
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.3 16.7.2020
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.52 12.9.2024
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.11 19.12.2024
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 2.4 Религия и теология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.33 14.1.2021
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.57 13.10.2020
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.47 15.12.2020
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.02 13.10.2020
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.21 27.1.2026
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.5 15.12.2020
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.93 15.1.2025
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.76 27.6.2023
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.73 11.7.2023
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.03 5.2.2024
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.58 24.7.2022
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.06 20.10.2020
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.38 8.4.2026
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.67 12.3.2023
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.34 24.1.2026
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.06 16.9.2022
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.13 17.4.2024
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.53 5.12.2019
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.27 1.12.2023
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9 3.6.2022
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.19 2.6.2023
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.19 21.11.2019
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.24 16.12.2022
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.79 23.7.2024
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.09 30.10.2024
Висше училище по застраховане и финанси - София 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.03 23.3.2022
Висше училище по мениджмънт 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.77 17.4.2024
Висше училище по мениджмънт 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.8 30.1.2024
Висше училище по мениджмънт 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.01 17.4.2025
Висше училище по мениджмънт 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.08 13.5.2025
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.02 4.7.2024
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.17 27.6.2024
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.07 10.7.2023
Висше училище по телекомуникации и пощи - София 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.25 11.12.2024
Висше училище по телекомуникации и пощи - София 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.84 17.1.2025
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.12 15.1.2026
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.02 14.3.2025
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.57 30.1.2024
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.82 30.1.2024
Икономически университет - Варна 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.18 21.1.2021
Икономически университет - Варна 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.5 26.6.2025
Икономически университет - Варна 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.71 15.1.2026
Икономически университет - Варна 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.12 2.12.2025
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.46 30.10.2024
Колеж по туризъм - Благоевград 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 4.61 23.5.2021
Колеж по туризъм - Благоевград 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 4.6 23.5.2021
Лесотехнически университет - София 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.67 18.11.2020
Лесотехнически университет - София 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.91 23.3.2021
Лесотехнически университет - София 4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.63 17.6.2025
Лесотехнически университет - София 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.33 8.12.2023
Лесотехнически университет - София 6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.24 30.7.2021
Лесотехнически университет - София 6.2 Растителна защита програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.26 11.4.2024
Лесотехнически университет - София 6.5 Горско стопанство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.52 27.6.2025
Медицински университет - Плевен 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.34 20.12.2022
Медицински университет - Плевен 7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.1 14.6.2022
Медицински университет - Пловдив 7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.82 29.11.2021
Медицински университет - Пловдив 7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.1 9.4.2025
Медицински университет - София 7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.93 30.7.2020
Медицински университет - София 7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.78 20.12.2021
Медицински университет - София , МУ-София - филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца 7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 6.85 6.12.2020
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.89 18.10.2021
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.16 8.9.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Медицински колеж Варна 7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.16 8.9.2023
Международно висше бизнес училище - Ботевград 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.3 3.9.2020
Международно висше бизнес училище - Ботевград 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.51 18.4.2024
Международно висше бизнес училище - Ботевград 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.06 26.6.2025
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.51 15.7.2025
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.79 21.6.2024
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.76 19.7.2024
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.15 13.10.2023
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9 19.2.2022
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.14 21.7.2023
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.76 6.3.2020
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.12 15.1.2026
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.48 14.1.2020
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.26 14.7.2023
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.08 30.9.2022
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.22 16.9.2022
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.08 21.12.2024
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.5 19.7.2022
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.03 17.7.2025
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.78 22.1.2024
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.47 29.1.2026
Национална спортна академия "Васил Левски" - София 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.47 6.4.2026
Национална спортна академия "Васил Левски" - София 7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.2 30.6.2021
Национална спортна академия "Васил Левски" - София 7.6 Спорт програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.32 12.5.2026
Национална художествена академия - София 8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.43 20.11.2019
Нов български университет - София 2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.75 13.11.2024
Нов български университет - София 2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.06 22.5.2025
Нов български университет - София 2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 6.9 10.7.2023
Нов български университет - София 3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.48 8.6.2020
Нов български университет - София 3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.8 21.4.2021
Нов български университет - София 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.8 17.8.2021
Нов български университет - София 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.02 17.9.2024
Нов български университет - София 3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.21 27.6.2024
Нов български университет - София 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.31 15.4.2020
Нов български университет - София 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.59 16.1.2024
Нов български университет - София 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.8 2.12.2020
Нов български университет - София 4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.61 30.10.2022
Нов български университет - София 4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5.84 27.11.2021
Нов български университет - София 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.26 26.5.2026
Нов български университет - София 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.11 29.9.2023
Нов български университет - София 7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.01 20.12.2021
Нов български университет - София 8.1 Теория на изкуствата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.24 19.2.2026
Нов български университет - София 8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.86 2.10.2024
Нов български университет - София 8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.06 4.6.2020
Нов български университет - София 8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.01 10.7.2025
Нов български университет - София 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.22 2.7.2020
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.24 16.7.2024
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.26 15.7.2025
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.1 21.7.2020
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.12 5.2.2026
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.36 29.11.2022
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.27 12.7.2022
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2.4 Религия и теология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.7 15.6.2021
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.73 28.1.2021
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.2 9.12.2022
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.18 16.7.2024
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.86 10.12.2019
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9 2.5.2024
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.24 5.12.2023
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 4.1 Физически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.44 27.5.2025
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.48 9.9.2025
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.41 14.4.2020
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.47 21.7.2020
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.24 26.5.2026
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.13 25.1.2024
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.42 14.12.2023
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.77 11.1.2024
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.12 7.4.2023
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.29 27.7.2021
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.53 25.5.2021
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.43 25.4.2023
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Факултет Икономически и социални науки 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.38 6.7.2020
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Смолян 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.87 13.2.2020
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Юридически факултет 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.73 17.7.2018
Русенски университет "Ангел Кънчев" 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.02 1.10.2024
Русенски университет "Ангел Кънчев" 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.3 3.6.2020
Русенски университет "Ангел Кънчев" 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.2 13.11.2021
Русенски университет "Ангел Кънчев" 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.28 29.3.2022
Русенски университет "Ангел Кънчев" 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.46 14.1.2020
Русенски университет "Ангел Кънчев" 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.23 22.4.2026
Русенски университет "Ангел Кънчев" 4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.37 9.5.2022
Русенски университет "Ангел Кънчев" 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.28 15.9.2020
Русенски университет "Ангел Кънчев" 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.09 5.6.2020
Русенски университет "Ангел Кънчев" 5.10 Химични технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.11 22.6.2024
Русенски университет "Ангел Кънчев" 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.54 15.12.2023
Русенски университет "Ангел Кънчев" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.32 24.7.2021
Русенски университет "Ангел Кънчев" 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.36 17.6.2022
Русенски университет "Ангел Кънчев" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.4 15.11.2025
Русенски университет "Ангел Кънчев" 5.6 Материали и материалознание програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.93 5.7.2024
Русенски университет "Ангел Кънчев" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.66 9.3.2023
Русенски университет "Ангел Кънчев" 6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.04 2.10.2021
Русенски университет "Ангел Кънчев" 7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.1 12.10.2020
Русенски университет "Ангел Кънчев" 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.95 5.6.2023
Русенски университет "Ангел Кънчев", Филиал - Разград 5.10 Химични технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.93 16.5.2018
Русенски университет "Ангел Кънчев", Филиал - Разград 5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.23 10.11.2023
Русенски университет "Ангел Кънчев", Филиал - Разград 5.12 Хранителни технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.22 3.11.2023
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.41 22.1.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.52 2.7.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.42 21.7.2020
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.84 29.1.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.43 23.1.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.53 23.1.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2.4 Религия и теология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.34 5.11.2020
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.1 22.6.2021
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.23 9.2.2022
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.2 21.4.2022
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.46 25.11.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.38 6.6.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.45 11.3.2021
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.26 14.1.2020
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.18 21.1.2020
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 4.1 Физически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.77 11.3.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.82 22.7.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.73 7.7.2020
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.26 2.12.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.64 7.7.2020
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.67 27.4.2026
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.49 19.6.2021
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.45 20.7.2023
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 7.1 Медицина програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9 20.9.2024
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 4 19.6.2018
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.53 13.12.2022
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.7 29.11.2023
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.27 25.3.2026
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.35 22.5.2025
Театрален колеж "Любен Гройс" - София 8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.02 6.3.2024
Технически университет - Варна 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.9 11.10.2021
Технически университет - Варна 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.89 12.7.2024
Технически университет - Варна 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.05 1.12.2023
Технически университет - Варна 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.33 2.10.2021
Технически университет - Варна 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.27 25.11.2022
Технически университет - Варна 5.4 Енергетика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.03 24.4.2021
Технически университет - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.14 25.10.2025
Технически университет - Варна 6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.13 1.3.2023
Технически университет - Габрово 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.18 16.7.2024
Технически университет - Габрово 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.24 28.12.2021
Технически университет - Габрово 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.38 29.6.2021
Технически университет - Габрово 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.23 31.5.2025
Технически университет - Габрово 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.24 19.1.2024
Технически университет - Габрово 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.2 2.10.2021
Технически университет - Габрово 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.14 25.9.2021
Технически университет - Габрово 5.6 Материали и материалознание програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.07 17.5.2025
Технически университет - София 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.98 14.1.2020
Технически университет - София 4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.46 21.7.2020
Технически университет - София 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.38 3.7.2020
Технически университет - София 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.42 9.6.2023
Технически университет - София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.48 1.4.2022
Технически университет - София 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.58 21.7.2023
Технически университет - София 5.4 Енергетика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.3 21.11.2020
Технически университет - София 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.42 20.12.2025
Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5.86 9.3.2024
Технически университет - София, КОЛЕЖ - Сливен 5.12 Хранителни технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.56 10.5.2024
Тракийски университет - Стара Загора 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.83 27.10.2020
Тракийски университет - Стара Загора 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.95 16.7.2023
Тракийски университет - Стара Загора 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.04 21.10.2024
Тракийски университет - Стара Загора 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.38 21.12.2021
Тракийски университет - Стара Загора 4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.09 6.6.2022
Тракийски университет - Стара Загора 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.82 29.6.2023
Тракийски университет - Стара Загора 5.12 Хранителни технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.05 22.6.2024
Тракийски университет - Стара Загора 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.15 8.12.2023
Тракийски университет - Стара Загора 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.11 1.6.2024
Тракийски университет - Стара Загора 5.4 Енергетика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.81 13.4.2023
Тракийски университет - Стара Загора 6.1 Растениевъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.21 23.4.2021
Тракийски университет - Стара Загора 6.3 Животновъдство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.66 22.10.2021
Тракийски университет - Стара Загора 6.4 Ветеринарна медицина програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.18 7.11.2025
Тракийски университет - Стара Загора 7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 6.86 20.12.2020
Тракийски университет - Стара Загора 7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.67 25.5.2024
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.75 3.7.2023
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.5 5.12.2022
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.5 16.5.2023
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5.68 17.6.2019
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5.78 10.6.2019
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.6 28.12.2021
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.1 24.6.2025
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.71 10.1.2025
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5.10 Химични технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.36 30.5.2018
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.87 29.6.2023
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.13 17.11.2023
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.1 18.5.2023
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.26 21.7.2023
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.54 27.4.2023
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5.6 Материали и материалознание програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.71 5.7.2024
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, Колеж по туризъм 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 4.88 15.4.2018
Университет за национално и световно стопанство - София 3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.03 16.3.2021
Университет за национално и световно стопанство - София 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.06 3.11.2021
Университет за национално и световно стопанство - София 3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.42 23.12.2022
Университет за национално и световно стопанство - София 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.83 3.9.2020
Университет за национално и световно стопанство - София 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.9 22.3.2025
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.44 9.2.2024
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.01 17.1.2023
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.32 30.5.2024
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.02 11.7.2023
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.42 23.10.2025
Университет по хранителни технологии - Пловдив 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.37 2.7.2020
Университет по хранителни технологии - Пловдив 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.1 3.12.2019
Университет по хранителни технологии - Пловдив 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.09 17.5.2025
Университет по хранителни технологии - Пловдив 5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.48 21.6.2025
Университет по хранителни технологии - Пловдив 5.12 Хранителни технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.48 10.5.2025
Университет по хранителни технологии - Пловдив 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.12 27.4.2023
Университет по хранителни технологии - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.19 21.4.2023
Университет по хранителни технологии - Пловдив 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.24 9.6.2023
Университет по хранителни технологии - Пловдив 5.4 Енергетика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.1 14.11.2020
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.16 9.12.2021
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 5.10 Химични технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.42 30.1.2021
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.28 27.3.2020
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.31 8.12.2023
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.34 22.7.2022
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 5.6 Материали и материалознание програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.22 23.1.2021
Химикотехнологичен и металургичен университет - София 5.9 Металургия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.47 20.3.2021
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.26 16.7.2024
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.18 15.7.2025
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.09 8.7.2020
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.02 8.10.2020
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.72 17.6.2020
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2.4 Религия и теология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.71 13.12.2022
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.36 28.3.2023
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.3 24.9.2025
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.85 11.7.2023
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.45 13.12.2022
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 4.1 Физически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.36 13.5.2025
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.2 24.6.2025
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.15 7.4.2020
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.62 20.1.2025
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.08 30.6.2020
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.03 20.10.2020
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.18 15.12.2023
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.06 22.4.2022
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.13 15.9.2023
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 6.2 Растителна защита програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7.12 1.2.2023
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.02 4.11.2022
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5.93 16.7.2022
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.14 16.7.2025
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.4 21.7.2020
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.23 19.6.2025
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.24 19.6.2025
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.4 27.6.2024
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.1 6.7.2020
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.33 15.12.2020
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.87 8.6.2020
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.26 16.7.2024
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.13 29.11.2023
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.11 15.4.2020
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.49 16.1.2024
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.14 11.12.2025
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 4.1 Физически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.54 13.5.2024
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.28 24.6.2025
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.08 15.7.2025
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.1 27.12.2022
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.13 21.7.2020
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.68 28.4.2022
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.04 5.5.2023
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.08 27.4.2023
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.3 30.7.2020
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 7.6 Спорт програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.95 20.11.2023
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8.67 23.10.2024
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.25 26.3.2020
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9 17.7.2025
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9.09 5.7.2023