одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл. 50, т.5 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/ - 2019г.

Уникален идентификатор:  ba5665bd-e230-46b1-97b7-33f68cdf4720

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-09 11:14:49
  • Създаден от: donevichina
  • Последна промяна: 2019-12-09 11:14:49

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Пирин, съгласно чл. 50, т.5 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/ - 2019г.

1 Е-М ООД - Емил Т.
2 Йордан Е.
3 Костадин Я.
4 Димитър Г.
5 Георги М.
6 ЕТ "Сашо Зайков"
7 Николай Й.
8 Иван С.
9 Димитър С.
10 Георги П.
11 Е-М ООД-Емил Т.
12 Ибрахим А.
13 Зайде Ю.
14 Уруч Д.
15 Фатма А.
16 Марин М.
17 Любен Ц.
18 Димитър Ц.
19 Адем А.
20 Анифе Б.
21 Ибрахим Х.
22 Сафие Б.
23 Муса Х.
24 Халил С.
25 Иван Х.
26 Стефан П.
27 Рени Л.
28 Борис И.
29 Иван Ч.
30 Иван С.
31 Борислав С.
32 Пламен К.
33 Красимир Е.
34 Марко М.
35 Катя З.
36 Сидер С.
37 Зорка М.
38 Вангел Ч.
39 Атанас К.
40 Димитър Ч.
41 Атанас Д.
42 Стефан Б.
43 Атанас Ш.
44 Илия М.
45 Вангелия М.
46 Божидар А.
47 Ангел Д.
48 Темелко Г.
49 Валентин Г.
50 Божия В.
51 Димитър С.
52 Иван Ч.
53 Стойчо Д.
54 Димитър Х.
55 Спасимир М.
56 Александър Н.
57 Кръстана Р.
58 Румен Р.
59 Секул С.
60 Пламен А.
61 Георги Г.
62 Христо Ц.
63 Костадин Ц.
64 Велин М.
65 Антон М.
66 Цветан Г.
67 Тодор Г.
68 Евгени К.
69 Иво Г.
70 Чавдар Ч.
71 Йордан Ч.
72 Кирил Р.
73 Атанас Х.
74 Христо Т.
75 Петър Ч.
76 Емил Ч.
77 Николай Г.
78 Величка В.
79 Ана Д. - ЕТ "Агротрейд"
80 Емил Ч.
81 Катя Ч.
82 Даниела Ч.
83 Андон Т.
84 Димитър П.
85 Пламен Г.
86 Георги С.
87 Слави Я.
88 Валентин П.
89 Димитър Д.
90 Кирил Я.
91 Димитрина Т.
92 Румен Д.
93 Васил А.
94 Николай М.
95 Димитър М.
96 Ангел М.
97 Димитър К.
98 Атанас В.
99 Манол Ф.
100 Вельо В.