одобрен

Регистър на сигнали през м. януари 2019 г.

Уникален идентификатор:  ba9f07ff-e62d-4eaa-b35c-1689339e6199

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-13 17:08:49
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-03-13 17:10:13
  • Последно променил: dragomir_vasilev

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Януари 2019 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 02.01.2019г. С-1 от 02.01.2019 г. Остра миризма от два пушещи комина на автосервиз на кръстовището на ул. „Ришки проход“ и „Цветан Зангов“ РИОСВ-Шумен Извършена проверка 30 минути по късно като не е забелязан никъде в района черен дим. Проверен беше автосервиза, като същия използва за отопление въглища, не се установи изгаряне на отпадъци. При проверката и след това подателя на сигнала не отговори на повикване на телефона му.
2 11.01.2019г. С-2 от 11.01.2019 г. Черен дим от комин на сервиз „Турбо“, бул. Симеон Велики РИОСВ-Шумен Извърши се проверка на място при която се установи, че автосервиза се отоплява с котел на твърдо гориво в момента на проверката от комина на автосервиза не е наличен черен пушек, в котела се изгаряха дърва, за констатираното при проверката се състави констативен протокол № ЗВ-01 от 11.01.2019 г.
3 18.01.2019г. С-3 от 18.01.2018 г. Наличие на черен дим, пушек всеки ден след 17 часа. Горят се гуми и др. видове отпадъци. Автоморга намираща се по пътя за Ловната хижа – последната пресечка в дясно под боровата гора. РИОСВ-Шумен, общ. Шумен За въпросния терен са извършени две проверки на 08. 01. 2019 г. и 22.01.2019 г., като не е установено изгаряне на отпадъци. При проверките се установи, че на ул. Стара планина в участъка и с ул. „Акация“ и ул. „Бреза“ са налични ИУМПС, като е изпратено писмо до община Шумен с изх. № ОА-271/23.01.2019 г. за решаване на въпроса по компетентност.
4 18.01.2018г. С-04 от 18.01.2019 г. Обгазяване на кв. Тракия, гр. Шумен, вследствие на изгаряне на гуми и пластмаса в района на ХЗ „Панайот Волов РИОСВ-Шумен Извършена проверка на място с КП СР-02 от 18.01.2019 г., при което се установи, че в ХЗ се извършва почистване на терени от дървета храсти и др. растителност. По време на проверката лицата извършващи почистването изгасиха огъня. Подателя на сигнала е уведомен по телефона, по време на проверката.
5 22.01.2019г. С-5 от 22.01.2019 г. Изгаряне на гуми в района на ул. „Стара планина“ в гр. Шумен РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място около 30 мин. след подаване на сигнала с КП № ПП-02 от 22.01.2019 г. Не се установи изгаряне на гуми, не се констатира наличие на дим от изгаряне на гуми в района. В по – ранен час на деня е извършена проверка и от служители на ОД на МВР – Шумен. На лицето извършило запалването е съставен АУАН от служител на МВР. Подателят на сигнала е уведомен за резултата от проверката по телефона.
6 24.01.2019г. С-6 от 24.01.2019 г. Използване на частен имот собственост, който ½ е собственост на жалбоподателя за паркиране на автомобил- пътна помощ и извършване на ремонт на автомобили Община Шумен Извършена е проверка на място в присъствието на подателя на сигнала. Не е констатирано извършване на автосервизна дейност. Установи се наличие на омаслено петно в имота, вследствие на теч от товарен автомобил. Дадено е предписание за почистване на замърсения участък със срок до 08. 02. 2019 г. За проверка е съставен КП № ПП-05 от 31. 01.2019. Изпратено е писмо изх. № С-6 до подателя на сигнала.
7 24.01.2019г. С-7/24.01.2019 г. Гъст и задушлив дим от изгаряне на гума и текстилни отпадъци РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място гр. Търговище, улици „Даме Груев“ и „Веселец“, при проверката се направи обход на улиците при които не се установи наличие на гъст и задушлив дим от изгаряне на гуми и текстилни отпадъци както и наличие на следи от изгарянето на отпадъци, състави се КП № ЗВ-02/28.01.2019 г.
8 24.01.2019г. С-8/ 24.01.2019 г. Бедстваща птица - чапла РИОСВ - Шумен Сигнала е подаден от Началника на РСПБЗН – гр. Нови пазар, за бедстваща птица – чапла, със счупен крайник. На същия ден от сградата на Пожарна безопасност – гр. Нови пазар, птицата е предадена на служител на РИОСВ – гр. Шумен, с цел препращане към СЦ „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. За извършената проверка по сигнала е съставен Констативен протокол № ДС-02/24.01.2019 г.
9 25.01.2019г. С-9/28.01.2019 г. Запенване и замърсяване на р. Поройна от дейността на пивоварна – Шуменско пиво – „Карлсберг България“ АД РИОСВ – Шумен Сигнала е подаден от Д* С* в 17:25 ч., за замърсяване на р. Поройна от дейността на пивоварна – Шуменско пиво в близост до лесопарк „Кьошкове“, гр. Шумен. Незабавно беше извършена проверка на място и беше установено наличие на пени по р. Поройна в и след точка на заустване на дъждовни и дренажни води от „Карлсберг България“ АД. Бяха взети водни проби от акредитиран пробовземач на РЛ-Шумен към ИАОС от отпадъчни и повърхностни води, след съгласуване с БДЧР-Варна. Състави се Протокол за проверка № АН-01/25.01.2019 г, с който са дадени предписания за прекратяване на установеното заустване на замърсени отпадъчни води. Подателя на сигнала е уведомен по телефон.
10 1/31/2019 С-10/31.01.2019 г. Наличие на еднотонни чували, пълни с химични вещества и изрезки в задната част на „Фрештекст Текстил Финишинг Б-я, гр. Попово РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място на 01.02.2019 г. При проверката се установи, че една част от отпадъка на фирмата се съхранява на открито, във връзка с което на дружеството е дадено предписание да се премести на отредената закрита площадка.