одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти за 2019

Уникален идентификатор:  bababf0f-133e-4853-bb80-848ca5059f7f

Описание:

Регистър на категоризираните туристически обекти за 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 16:36:53
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 16:36:53

Общински регистър на категоризираните туристически обекти 2019

Наименование на обекта Адрес на обекта Собственик /фирма на търговското дружество/ Адрес наседалището