одобрен

2020-03-31

Уникален идентификатор:  bb1cbf6a-c1f9-4975-b639-8a7d78a79dd2

общини показатели тримесечие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-20 12:58:00
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-05-20 12:58:00
Няма информация за показване