одобрен

Обучени по програма "Чуждоезиково обучение"

Уникален идентификатор:  bb401f90-a63d-4612-a923-5062ef992898

Описание:

Обучени по програма "Чуждоезиково обучение"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:37:50
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:43:57
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - Ч-1 - Комуникативни умения на английски език 135 127 94 12
2017 - Ч-2 - Делови умения на английски език 76 71 55 7
2017 - Ч-3 - Английски език за работа с институциите на ЕС 43 41 23 4
2017 - Ч-4 - Презентационни умения на английски език 25 21 18 2
2017 - Ч-5 - Делови умения на английски език 19 19 0 2
2017 - Ч-6 - Делови умения на английски език за напреднали 27 27 0 2