одобрен

Обучени по програма "Публични политики"

Уникален идентификатор:  bb483213-71c0-4f90-b20f-27f04c8df3ea

Описание:

Обучени по програма "Публични политики"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-21 10:35:03
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:46:11
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2018 - П-1 - Достъп до обществена информация 79 79 54 3
2018 - П-2 - Работа в европейски и международни групи, мрежи и организации 74 74 49 3
2018 - П-2 - Оценка на въздействието 41 41 41 2
2018 - П-3 - Анализ на политики 110 110 76 3
2018 - П-3 - Обществени консултации и работа със заинтересованите страни 25 25 25 1
2018 - П-4 - Оценка на въздействието 362 362 209 9
2018 - П-5 - Разработване и прилагане на публични политики 189 189 98 4
2018 - П-6 - Мониторинг и оценка на публични политики 152 152 71 4
2018 - П-7 - Умения на администрацията за извършване на съвместен мониторинг и оценка с НПО 108 108 66 2
2018 - П-8 - Обществени консултации и работа със заинтересованите страни 147 147 60 3
2018 - П-9 - Отворени данни в управлението 262 262 218 9
2018 - П-10 - Етика и противодействие на корупционния риск 281 281 181 7
2018 - П-11 - Превенция на корупцията в държавната администрация 453 453 262 9
2018 - П-12 - Противодействие на корупцията в държавната администрация 424 424 236 7
2018 - П-13 - Вътрешен контрол 307 307 142 5
2018 - П-14 - Законодателство и методология по финансово управление и контрол 215 215 121 5
2018 - П-17 -  Вътрешен контрол 133 133 133 5
2018 - П-18 - Одит на изпълнението в дейността на администрацията - нов курс 41 41 41 2