одобрен

Регистър на специализираните институции и социални услуги в общността в община Златарица към 13.01.2020 г.

Уникален идентификатор:  bb6c99ec-763c-4eb2-aaea-33fcded39d26

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-13 14:23:32
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-01-13 14:23:32

Регистър на социалните институти и услуги в община Златарица към 01.01.2020г.

№ по ред име на услугата Адрес, телефон за връзка Ръководство (позиция, имена) Капацитет на услугата обслужвани лица към момента Източник на финансиране
2 ДСХ "Донка Паприкова" гр. Златарица ул. "0615 3 55 58 Директор - М. Г. 26 26 ДДД
1 ЦНСТ "Вяра, Надежда и Любов" гр. Златарица ул. "0615 3 50 00 Директор - А. Г. 15 12 ДДД
3 Домашен социален патронаж гр. Златарица ул. "Ст. Попстоянов" №1 - 0615 3 54 48 Управител ЗСУ и ДД - Д. Т. 58 4 местна дейност
4 Предоставяне на лична помощ гр. Златарица ул. "Ст. Попстоянов" №22, 0615 3 54 20 Н. Ч. - гл. сп. "ОЗ и СД" според подадени заявления от потребители отговарящи на изискванията на ЗЛП 19 АСП, НОИ /от ЧП на потребителя/
Изготвил: Н. Ч. - гл. сп. "ОЗ и СД"