одобрен

Приложение към Приложение 1 на ПЛС от 02.11.2018

Уникален идентификатор:  bb7f1b1d-9ef4-4972-8600-81cbf656e0b1

лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-11-14 16:29:03
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-11-22 20:36:33
  • Последно променил: migrate_data
