одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА - 2020

Уникален идентификатор:  bc4350d9-ebd5-4f2e-9fc7-5c1478c19321

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 17:26:35
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 17:26:35

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В ОБЩИНА СУХИНДОЛ

№ по ред Област Община Населено място Наименование на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити Адрес / Местонахождение Директор - име и фамилия
1 Велико Търново Сухиндол гр.Сухиндол СУ"Св.Климент Охридски" гр.Сухиндол, ул."Росица"№78 Румяна Иванова
2 Велико Търново Сухиндол гр.Сухиндол ДГ"Соня" гр.Сухиндол, ул."Славяни"№4 Нели Проданова