одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2016г.

Уникален идентификатор:  bc5bf9d8-6946-472d-8f9c-88aeaf600e33

Описание:

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Белене за 2016г.

белене регистър технически паспорт технически паспорти технически паспорти на сгради

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-13 08:57:01
  • Създаден от: tsvetomir_tsvetanov
  • Последна промяна: 2019-09-25 09:58:34
  • Последно променил: obshtinabl

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

№ по ред № и дата Вид строеж местоположение Възложител, Собственик Технически паспорт Забележка
1 № 1/ 08.01.2016 г. Преустройство на два броя пристройки към съществуваща сграда за хранителен магазин гр. Белене, ПИ 602.526, УПИ ХХІ, кв. 53 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 1/ 08.01.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
2 № 3/ 10.03.2016 г. Преустройство на съществуваща база в предприятие за производство и търговия с детайли, компоненти, машини и съоръжения за енергетиката Белене, ПИ 03366.601.1210, УПИ ІІІ, кв. 3 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 2/ 11.01.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
3 Подмяна на кабела 20 kV "Гимназия" от ТП 76 до ТП 36, от кв. 44 до кв. 78- Белене Белене, кв. 44 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 3/ 14.01.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
4 № 2/ 25.02.2016 г. Външно ел. захранване НН на гараж № ІІІ- 6 Белене, УПИ І, кв. 44, ул. "Кирил и Методий" 1 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 4/ 19.02.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
5 Пристройка към съществуваща жилищна сграда с. Бяла вода, УПИ ХІ- 58, кв. 33 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 5/ 23.03.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
6 Разширение и реконструкция на предприятие за месопреработка гр. Белене, УПИ І- 602.922, кв. 33 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 6/ 06.06.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
7 Надстройка на съществуващ магазин с един етаж за жилище гр. Белене, УПИ ХV- 602.790, кв. 71 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 7/ 06.06.2016 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
8 Склад за селскостопански инвентар с. Кулина вода, ПИ 001005, м. "Лаката" Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 8/ 01.08.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
9 Блок 4/43, вх. Б, В, Г, Д гр. Белене, УПИ- І, кв. 43 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД № 9/ 07.08.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД