одобрен

Черни Осъм

Уникален идентификатор:  bcb88c15-94a5-40a8-9fc2-bcdfaba40924

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-07-09 09:41:45
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:41:45

 

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия ТРОЯН – ЧЕРНИ ОСЪМ

Маршрутно разписание /МР/№ 06-01

Разсто-яние /км/

Час,

минути

 

Маршрут

Час,

минути

1.

прист.

стои

тръгва

 

прист.

стои

тръгва

 

 

 

05,40

АГ Троян

06,55

 

 

1,5

05,42

1

05,43

“Елма” АД

06,52

1

06,53

1,8

05,44

1

05,45

“Машстрой”АД

06,50

1

06,51

2,1

05,46

1

05,47

“Актавис” /ХФЗ/

06,48

1

06,49

3,0

05,48

1

05,49

Кози вир

06,46

1

06,47

4,2

05,50

1

05,51

мах.Дудевска

06,44

1

06,45

4,6

05,52

1

05,53

кв.Ливадето

06,42

1

06,43

5,2

05,54

1

05,55

Кантона

06,40

1

06,41

6,8

05,57

1

05,58

Копринска

06,37

1

06,38

7,2

05,59

1

06,00

Родно изкуство

06,35

1

06,36

7,8

06,01

1

06,02

с. Орешак - център

06,33

1

06,34

8,1

06,03

1

06,04

училище

06,31

1

06,32

8,7

06,05

1

06,06

стар съвет

06,29

1

06,30

9,1

06,07

1

06,08

панаира

06,27

1

06,28

9,8

06,09

1

06,10

Троянски манастир

06,25

1

06,26

10,2

06,11

1

06,12

телен мост

06,23

1

06,24

11,0

06,15

 

 

с.Черни Осъм

 

 

06,20

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
Кнежки лъг през спирка „Автогара”.

1.Обща дължина 11 км.

2.Общо време за пътуване:

3.Общо време за движение: ( ОВП- ОВПМС)

4. Съобщителна скорост Vс : (ОДМ:ОВП)х60
или: (т.1:т.2)х60

5.Техническа скорост Vт : (ОДМ: ОВД)х60
или: (т.1:т.3)х60

Посока Троян - Ч.Осъм – Vс = 18.6 км/ч.; Vт= 33
км/ч

Посока Ч.Осъм – Троян – Vс= 18.6 км/ч.; Vт=
33 км/ч

 

 

 

 

 

 

МР № 06-02

2.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

06,15

АГ Троян

07,45

 

 

11,0

06,50

 

 

с. Черни Осъм

 

 

07,10

Изпълнява се всички дни .

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
Кнежки лъг през спирка „Автогара,

а на връщане продължава до СОУ
„Климент Охридски”.

МР № 06-03

3.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

07,10

АГ Троян

08,35

 

 

11,0

07,45

 

 

с.Черни Осъм

 

 

08,00

Изпълнява се всички дни .

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
Кнежки лъг през спирка „Автогара.

МР № 06-04

4.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

08,10

АГ Троян

09,35

 

 

11,0

08,35

 

 

с.Черни Осъм

 

 

09,00

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
Кнежки лъг през спирка „Автогара.

МР № 06-05

5.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

10,10

АГ Троян

11,35

 

 

11,0

10,45

 

 

с.Черни Осъм

 

 

11,00

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г.

 

МР № 06-06

6.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

12,10

АГ Троян

13,35

 

 

11,0

12,45

 

 

с.Черни Осъм

 

 

13,00

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г.

МР № 06-07

7.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

13,10

АГ Троян

14,35

 

 

11,0

13,35

 

 

с.Черни Осъм

 

 

14,00

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
ж.к.”Лъгът” през спирка „Автогара”.

МР № 06-08

8.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

14,30

АГ Троян

16,45

 

 

11,0

15,05

 

 

с.Черни Осъм

 

 

16,10

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
ж.к.”Лъгът” през спирка „Автогара”.

 

 

 

 

 

 

МР № 06-09

9.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

16,15

АГ Троян

17,35

 

 

11,0

16,50

 

 

с.Черни Осъм

 

 

17,00

Изпълнява се всички дни.

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
ж.к.”Лъгът” през спирка „Автогара”.

 

 

 

МР № 06-10

10.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

17,10

АГ Троян

18,35

 

 

11,00

17,45

 

 

с.Черни Осъм

 

 

18,00

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
Кнежки лъг през спирка „Автогара”

само в работни дни.

МР № 06-11

11.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

18,10

АГ Троян

19,35

 

 

11,0

18,45

 

 

с.Черни Осъм

 

 

19,00

Изпълнява се събота и неделя.

25.10.2012 г.

 

МР № 06-12

12.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

18,30

АГ Троян

20,11

 

 

11,00

19,00

 

 

с.Черни Осъм

 

 

19,36

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
Кнежки лъг през спирка „Автогара”

изпълнява се в периода (1.10.2013-1.04.2014г.)

МР № 06-13

13.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

11,00

АГ Троян

12,35

 

 

11,00

11,45

 

 

с.Черни Осъм

 

 

12,00

Изпълнява се събота и неделя.

30.05.2013 г.

 

 

 

===================================================================

Настоящото разписание се възлага от
ОБЩИНА ТРОЯН на
………………………………………………………………………….….......................…......

с договор №…...…/….....…......2018 г. със
срок на действие до….................2023 г.

 

 

КМЕТ:……...............….