одобрен

Регистър за пети ценови период

Уникален идентификатор:  bcbf8a75-9e87-446c-bc9c-7535fdeee283

възобновяеми източници Министерство на енергетиката намаляване на тежестта първи ценови период регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 15:15:58
  • Създаден от: zlatina_taneva
  • Последна промяна: 2020-02-13 15:15:58

Регистър по член 16 на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници за ценови период 2019-2020 г. - Приложение 4

Ред Заявление за помощ (номер и дата) Единен индентификационен код (ЕИК) Наименование на бенефициера Код по КИД 2008 Заповед за предоставяне на помощ (номер и дата на издаване, дата на влизане в сила) Вид на помощта (по чл. 4, ал. 1 от наредбата) отстъпка от компонентата (%) Размер на помощта по чл. 4, ал. 1 от наредбата (лева) Вид на помощта (по чл. 4, ал. 2 от наредбата) по отношение на плащането на компонентата Размер на помощта по чл. 4, ал. 2 от наредбата (лева) Прогнозното потребление на бенефициера за периода на помощта (MWh) Удостоверение по чл. 9, ал. 2 от наредбата (номер и дата) Дата, от която се предоставя помощта по чл. 4, ал. 2 Заповед за отказ (номер и дата на издаване, дата на влизане в сила) Акт за прекратяване на производството Заповед за обезсилване/ отмяна на заповед за предоставяне на помощ (номер и дата, дата на влизане в сила)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Е-Е-ДП-25/13.03.2019 203424814 "ЛИТ-15" ЕООД 24.51 Е-РД-16-377/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 3450
2 Е-Е-ДП-26/19.03.2019 175133827 "ЕКОРЕПЛАСТ" ЕООД 22.22 Е-РД-16-353/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 3480
3 Е-Е-ДП-27/19.03.2019 200866186 "МЕТАЛИК БИСИПИ" АД 24.52 Е-РД-16-340/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.6 4261
4 Е-Е-ДП-30/20.03.2019 175133827 "ПИРИН-ТЕКС" ЕООД 14.13 Е-РД-16-216/23.04.2019 г., влизане в сила на 06.05.2019 г. 0.85 4457.19
5 Е-Е-ДП-31/20.03.2019 201082027 "ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ" АД 22.22 Е-РД-16-215/23.04.2019 г., влизане в сила на 06.05.2019 г. 0.6 6379.79
6 Е-Е-ДП-32/20.03.2019 202188738 "БАМЕКС МЕТАЛ БГ" ЕООД 24.51 Е-РД-16-302/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 5205
7 Е-Е-ДП-33/21.03.2019 160076466 "АХИРА" АД 16.29 Е-РД-16-386/03.06.2019 г., влизане в сила на 17.06.2019 г. 0.85 1950
8 Е-Е-ДП-34/21.03.2019 108060915 "ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" АД 07.29 Е-РД-16-214/23.04.2019 г., влизане в сила на 06.05.2019 г. 0.6 8808.96
9 Е-Е-ДП-35/21.03.2019 BG203249642 "ЗЮДВОЛЕ ГРУП ИТАЛИЯ" 13.10 Е-РД-16-262/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 24485
10 Е-Е-ДП-36/21.03.2019 811158034 "ПИРИНПЛАСТ" АД 22.21 Е-РД-16-348/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.6 4791.1
11 Е-Е-ДП-38/21.03.2019 160121541 "ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД 38.32 Е-РД-16-329/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 3600
12 Е-Е-ДП-39/22.03.2019 102004607 "ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ" АД 08.93 Е-РД-16-310/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 2389.68
13 Е-Е-ДП-40/22.03.2019 82115908 "БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ" ЕАД 24.51 Е-РД-16-266/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 40550
14 Е-Е-ДП-42/22.03.2019 130015653 "ЕКОПЛАСТ 99" ООД 22.22 Е-РД-16-267/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 1107
15 Е-Е-ДП-43/22.03.2019 201222511 "МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ" АД 25.42 Е-РД-16-308/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 6453
16 Е-Е-ДП-44/22.03.2019 122003576 "ДЪНДИ ПРЕШЪС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД 07.29 Е-РД-16-261/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.4 125343
17 Е-Е-ДП-45/22.03.2019 820194517 "ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ"АД 16.21 Е-РД-16-242/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 10996
18 Е-Е-ДП-46/22.03.2019 120068885 "РУДМЕТАЛ" АД 07.29 Е-РД-16-270/21.05.2019 г., влизан в сила на 03.06.2019 г. 0.85 10690
19 Е-Е-ДП-47/25.03.2019 833067555 "ПРЕСКОВ" АД 28.13 Е-РД-16-265/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 13660.35
20 Е-Е-ДП-48/25.03.2019 128055570 "ЗПТ" АД 24.20 Е-РД-16-245/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.05.2019 г. 0.6 4100
21 Е-Е-ДП-49/25.03.2019 121517062 "ОЙРОПАК"ЕООД 10.39 Е-РД-16-269/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.6 15530
22 Е-Е-ДП-51/25.03.2019 040585841 "ЕСПЕЙС" ООД 22.21 Е-РД-16-342/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 1280
23 Е-Е-ДП-52/26.03.2019 822104867 "ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ-БЕЛОВО" АД 17.22 Е-РД-16-289/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 25925.15
24 Е-Е-ДП-53/26.03.2019 112537984 "ЕКОВИТА"ООД 10.39 Е-РД-16-291/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 3000
25 Е-Е-ДП-54/26.03.2019 201630363 "ЕНКО ПЛАСТИКС" ЕООД 22.22 Е-РД-16-331/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 2983.29
26 Е-Е-ДП-55/26.03.2019 825010394 СД "ХИК-91 ПАЦЕВ С-ИЕ" 22.22 Е-РД-16-240/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 10500
27 Е-Е-ДП-56/26.03.2019 123020059 "СЕВТ" АД 13.20 Е-РД-16-319/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.6 1500
28 Е-Е-ДП-57/26.03.2019 115812994 "ТРИДЕКС" ООД 22.22 Е-РД-16-300/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 4152.6
29 Е-Е-ДП-58/26.03.2019 820194079 "БАЛКАН"АД 28.22 Е-РД-16-260/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 2100
30 Е-Е-ДП-59/26.03.2019 833178872 "ДИОНИ" ООД 10.39 Е-РД-16-258/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.4 2771
31 Е-Е-ДП-60/26.03.2019 205375465 "МЕЛНИЦА СЛИВЕН" АД 10.61 Е-РД-16-290/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 3082
32 Е-Е-ДП-61/26.03.2019 125540592 "ГЛАСКО"ООД 23.12 Е-РД-16-264/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.4 1800
33 Е-Е-ДП-62/26.03.2019 112030625 "ОГНЯНОВО К" АД 23.52 Е-РД-16-244/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 8500
34 Е-Е-ДП-63/26.03.2019 040321918 "ДАНЕВ АДВАПАК" ООД 22.22 Е-РД-16-293/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 5011.56
35 Е-Е-ДП-64/26.03.2019 130512121 "МАРИЦА ЕКОФРОУЗ" АД 10.39 Е-РД-16-253/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 1882
36 Е-Е-ДП-65/27.03.2019 175407160 "ЕЛ БАТ" АД 24.43 Е-РД-16-343/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.4 4390
37 Е-Е-ДП-66/27.03.2019 115252741 "ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 24.42 16280 Е-Е-ДП-66/05.09.2019 г.
38 Е-Е-ДП-68/27.03.2019 115005545 "КАЛЦИТ" АД 23.52 Е-РД-16-317/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 25930
39 Е-Е-ДП-69/27.03.2019 115007471 "КЦМ" АД 24.43 Е-РД-16-232/13.05.19 г., влизане в сила на 26.05.2019 г. 0.85 405000
40 Е-Е-ДП-70/27.03.2019 829054281 "КОЛХИДА-СЛИВЕН" АД 13.10 Е-РД-16-361/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 1443
41 Е-Е-ДП-71/27.03.2019 000065763 "СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР" ЕООД 23.52 Е-РД-16-374/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 1615
42 Е-Е-ДП-72/27.03.2019 130537249 "ХЕЛФИ ПЛАСТИКС" ООД 22.22 Е-РД-16-337/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 1720
43 Е-Е-ДП-73/27.03.2019 121267178 "ГРИППА" АД 22.22 Е-РД-16-338/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 3900
44 Е-Е-ДП-74/27.03.2019 813109833 "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД 23.51 Е-РД-16-347/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 99987
45 Е-Е-ДП-75/27.03.2019 112029879 "БИОВЕТ" АД 21.20 Е-РД-16-309/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 415296
46 Е-Е-ДП-76/27.03.2019 130971270 "В и Т ТРЕЙД" ЕООД 22.22 Е-РД-16-344/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 7500
47 Е-Е-ДП-77/27.03.2019 124000839 "ПЛАСТХИМ-Т" АД 22.22 Е-РД-16-241/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 77498.338
48 Е-Е-ДП-78/27.03.2019 828013698 "ФАЗЕРЛЕС" АД 16.21 Е-РД-16-345/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 10085
49 Е-Е-ДП-79/27.03.2019 175340142 "АЛМАГЕСТ" АД 20.14 Е-РД-16-330/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 15000
50 Е-Е-ДП-80/27.03.2019 201937953 "СИНТЕРАМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД 20.60 Е-РД-16-259/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 40000
51 Е-Е-ДП-81/27.03.2019 120057853 "ГОРУБСО - МАДАН" АД 07.29 Е-РД-16-257/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 42920
52 Е-Е-ДП-82/27.03.2019 120550180 "РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС" ЕООД 07.29 Е-РД-16-346/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 19670
53 Е-Е-ДП-83/27.03.2019 121016514 "ТРЕЙС-ИПОМА" АД 22.22 Е-РД-16-292/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 12249.133
54 Е-Е-ДП-84/27.03.2019 203850598 "ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 23.12 Е-РД-16-255/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 65095
55 Е-Е-ДП-85/27.03.2019 130839571 "МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ" ЕАД 17.12 Е-РД-16-311/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 143531
56 Е-Е-ДП-86/27.03.2019 117606893 "ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД 23.11 Е-РД-16-367/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 115306
57 Е-Е-ДП-87/27.03.2019 204265980 "МАЙНИНГ ИНВЕСТ" ЕООД 07.29 Е-РД-16-268/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 7500
58 Е-Е-ДП-88/27.03.2019 131343496 "ВИНЕРБЕРГЕР" ЕООД 23.32 Е-РД-16-312/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.4 8393
59 Е-Е-ДП-89/27.03.2019 203365700 "РУБИН ТРЕЙДИНГ" ЕАД 23.13 Е-РД-16-249/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 28700
60 Е-Е-ДП-90/27.03.2019 104539957 "ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА" ЕООД 22.22 Е-РД-16-335/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.6 1650
61 Е-Е-ДП-91/27.03.2019 131385417 "ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД 22.21 Е-РД-16-314/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 1782
62 Е-Е-ДП-92/27.03.2019 115032923 "ИТД" ЕООД 22.22 Е-РД-16-339/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 18495
63 Е-Е-ДП-93/28.03.2019 112013939 "ЕЛХИМ-ИСКРА" АД 27.20 Е-РД-16-256/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.6 9730
64 Е-Е-ДП-94/28.03.2019 113509219 "СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД 24.10 Е-РД-16-315/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 607000
65 Е-Е-ДП-95/28.03.2019 115353345 "ПОЛИГРУП" ООД 22.22 Е-РД-16-285/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 14370
66 Е-Е-ДП-96/28.03.2019 202504410 "НОВА КНИЖНА ФАБРИКА" ЕООД 17.12 Е-РД-16-382/03.06.2019 г., влизане в сила на 17.06.2019 г. 0.85 3600
67 Е-Е-ДП-97/28.03.2019 040061178 "КЛЕЪРС" ЕООД 17.12 Е-РД-16-295/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 14630
68 Е-Е-ДП-98/28.03.2019 813095287 "АГРОПОЛИХИМ" АД 20.15 Е-РД-16-368/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 129700
69 Е-Е-ДП-99/28.03.2019 131008918 "ВАЙС-ПРОФИЛ" ООД 22.21 Е-РД-16-325/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.6 5600
70 Е-Е-ДП-100/28.03.2019 114687609 "ПОЛИМЕРС ТРЕЙДИНГ" ЕООД 22.22 Е-РД-16-381/03.06.2019 г., влизане в сила на 17.06.2019 г. 0.85 2800
71 Е-Е-ДП-101/28.03.2019 816089656 "ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД 23.51 Е-РД-16-318/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 72820.363
72 Е-Е-ДП-102/28.03.2019 119603547 "Е.МИРОЛИО" ЕАД 13.10 Е-РД-16-304/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 94009.022
73 Е-Е-ДП-103/28.03.2019 117000591 "ТРУД" АД 23.20 Е-РД-16-251/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.6 1770
74 Е-Е-ДП-104/28.03.2019 115297900 "ВЛАДПЛАСТ" ООД 22.22 Е-РД-16-263/21.05.2019 г., влизане в сила ва 03.06.2019 г. 0.6 1500
75 Е-Е-ДП-105/28.03.2019 812114069 "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД 19.20 Е-РД-16-254/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 732681
76 Е-Е-ДП-106/28.03.2019 822132592 "ГРАДУС-1" ЕООД 10.12 Е-РД-16-296/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 16851
77 Е-Е-ДП-107/28.03.2019 833067103 "ПРОГРЕС" АД 24.51 26013.45 Е-РД-16-434/26.06.2019 г., влизане в сила на 09.07.2019 г.
78 Е-Е-ДП-108/28.03.2019 BG200369889 "ВМВ-МЕТАЛ" ЕООД 24.51 Е-РД-16-279/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 24360
79 Е-Е-ДП-109/28.03.2019 836143499 "БРАТЯ ПИЛЕВИ" 10.61 Е-РД-16-336/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 2070
80 Е-Е-ДП-110/28.03.2019 115012041 "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД 22.22 Е-РД-16-303/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 14500
81 Е-Е-ДП-111/28.03.2019 815145899 "ОЛИМЕКС" ООД 10.41 Е-РД-16-316/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 4200
82 Е-Е-ДП-112/28.03.2019 130144438 "СОФИЯ МЕД" АД 24.44 Е-РД-16-282/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 74361.636
83 Е-Е-ДП-113/28.03.2019 175182817 "РЕТАЛ БАЛКАН" ЕООД 22.22 Е-РД-16-371/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 14505
84 Е-Е-ДП-114/28.03.2019 123006579 "КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД 16.21 Е-РД-16-248/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 42700
85 Е-Е-ДП-115/28.03.2019 114056800 "АЛУКОМ" АД 24.53 Е-РД-16-294/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 4357
86 Е-Е-ДП-116/28.03.2019 121803715 "СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 20.11 Е-РД-16-313/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 17603
87 Е-Е-ДП-117/28.09.2019 115944768 "ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 22.21 Е-РД-16-247/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.05.2019 г. 0.85 3500
88 Е-Е-ДП-118/28.03.2019 106585558 "ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ" АД 28.14 Е-РД-16-333/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 3201
89 Е-Е-ДП-119/28.03.2019 826034900 "АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 10.62 Е-РД-16-409/14.06.2019 г., влизане в сила на 27.06.2019 г. 0.85 61100
90 Е-Е-ДП-120/28.03.2019 825269233 "БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" АД 23.13 Е-РД-16-321/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 133458.052
91 Е-Е-ДП-121/28.03.2019 126653123 "ЮГОПЛОД" АД 10.39 Е-РД-16-334/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 2900
92 Е-Е-ДП-122/28.03.2019 130134771 "НАЦИОНАЛ 7" ООД 16.29 Е-РД-16-383/03.06.2019 г., влизане в сила на 17.06.2019 г. 0.85 2100
93 Е-Е-ДП-123/28.03.2019 102063228 "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД 16.21 Е-РД-16-298/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 135568
94 Е-Е-ДП-124/28.03.2019 202826557 "ДЕВОРЕКС" ЕАД 22.21 Е-РД-16-250/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.4 1818.17
95 Е-Е-ДП-125/28.03.2019 820162213 "ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД 23.51 Е-РД-16-341/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 78252
96 Е-Е-ДП-126/29.03.2019 201034737 "БАРИТ МАЙНИНГ" ЕООД 08.91 Е-РД-16-433/26.06.2019 г., влизане в сила на 09.07.2019 г. 0.85 20000
97 Е-Е-ДП-127/29.03.2019 826009605 "ХАН АСПАРУХ"АД 23.31 Е-РД-16-324/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.4 49924
98 Е-Е-ДП-128/29.03.2019 837066828 "ХАН ОМУРТАГ" АД 23.31 Е-РД-16-299/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 22845
99 Е-Е-ДП-129/29.03.2019 130163545 "ПАНХИМ" ООД 22.21 Е-РД-16-252/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.6 17421
100 Е-Е-ДП-130/29.03.2019 104645362 "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД 17.11 Е-РД-16-365/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 106079.55
101 Е-Е-ДП-131/29.03.2019 836144932 "НЕОХИМ" АД 20.15 Е-РД-16-276/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 129400
102 Е-Е-ДП-132/29.03.2019 822106269 "АСАРЕЛ-МЕДЕТ"АД 07.29 Е-РД-16-283/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 381882.679
103 Е-Е-ДП-133/29.03.2019 814228908 "ЕКСТРАПАК" ООД 22.22 Е-РД-16-278/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.4 15150
104 Е-Е-ДП-134/29.03.2019 106013774 "ОЛИВА" АД 10.41 Е-РД-16-332/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.6 42682
105 Е-Е-ДП-135/29.03.2019 130910844 "УНИТРЕЙД-2002" ООД 38.32 Е-РД-16-280/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 27159
106 Е-Е-ДП-136/29.03.2019 202723137 "ОРГАХИМ РЕЗИНС" АД 20.16 Е-РД-16-307/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.4 2220
107 Е-Е-ДП-137/29.03.2019 122016037 "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД 07.29 Е-РД-16-328/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.6 343000
108 Е-Е-ДП-138/29.03.2019 127636778 "ПЛИСКА ОЙЛ" ООД 10.41 Е-РД-16-305/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 2380
109 Е-Е-ДП-139/29.03.2019 108010951 "ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ" АД 23.99 Е-РД-16-288/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.4 3697
110 Е-Е-ДП-140/29.03.2019 123636791 "ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ" ООД 32.99/38.32 Е-РД-16-358/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 1650
111 Е-Е-ДП-141/29.03.2019 123036597 "БИСЕР ОЛИВА" АД 10.41 Е-РД-16-387/03.06.2019 г., влизане в сила на 17.06.2019 г. 0.85 7100
112 Е-Е-ДП-142/29.03.2019 202900687 "ЛЕМПРИЕР УУЛ" ЕООД 13.10 Е-РД-16-364/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 9540
113 Е-Е-ДП-143/29.03.2019 115167522 "ЧУГУНОЛЕЕНЕ-ПЪРВОМАЙ" АД 24.51 Е-РД-16-375/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 9273
114 Е-Е-ДП-144/29.03.2019 127585320 "НОВО СТЪКЛО" ЕАД 23.13 Е-РД-16-277/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 20531.05
115 Е-Е-ДП-145/29.03.2019 111504127 "МОНПЛАСТ" ООД 22.22 Е-РД-16-327/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 2009
116 Е-Е-ДП-146/29.03.2019 115076001 "ГОТМАР"ЕООД 22.22 Е-РД-16-320/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.6 41400
117 Е-Е-ДП-147/29.03.2019 104030376 "МЕГАПОРТ" ЕООД 22.22 Е-РД-16-378/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 25500
118 Е-Е-ДП-148/29.03.2019 837066162 "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД 23.42 Е-РД-16-246/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.6 9054.0767
119 Е-Е-ДП-149/29.03.2019 102816747 "АЛУПЛАСТ" ЖТГ ЕООД 24.42 Е-РД-16-243/21.05.2019 г., влизане в сила на 03.06.2019 г. 0.85 12200
120 Е-Е-ДП-150/29.03.2019 130418266 "ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 20.11 Е-РД-16-306/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 17800
121 Е-Е-ДП-151/29.03.2019 832046871 "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД 24.44 Е-РД-16-323/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.6 502320
122 Е-Е-ДП-152/29.03.2019 831280490 "ВИН.С.ИНДУСТРИЙС" ООД 11.01 Е-РД-16-286/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 14124
123 Е-Е-ДП-153/29.03.2019 115813726 "КАСКАДА" ООД 20.16 Е-РД-16-366/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 9350
124 Е-Е-ДП-154/29.03.2019 131448369 "БУЛМАЛЦ"ООД 11.06 Е-РД-16-373/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 1938.3
125 Е-Е-ДП-155/29.03.2019 103087214 "ДЕВНЯ ВАРОВИК" АД 08.11 Е-РД-16-432/26.06.2019 г., влизане в сила на 09.07.2019 г. 0.6 4940.48
126 Е-Е-ДП-156/29.03.2019 103006290 "ПРОВАДСОЛ" ЕАД 08.93 Е-РД-16-281/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 24118
127 Е-Е-ДП-157/29.03.2019 822105378 "КАУЧУК" АД 22.19 Е-РД-16-372/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 7061
128 Е-Е-ДП-158/01.04.2019 106579808 "ТК ТЕКС" АД 13.10 Е-РД-16-370/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 2300
129 Е-Е-ДП-159/01.04.2019 126087771 "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ" АД 10.61 Е-РД-16-322/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 3015
130 Е-Е-ДП-160/01.04.2019 837066358 "АЛКОМЕТ" АД 24.42 Е-РД-16-301/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 75000
131 Е-Е-ДП-161/01.04.2019 131404117 "КЕРОС БЪЛГАРИЯ" ЕАД 23.31 Е-РД-16-326/28.05.2019 г., влизане в сила на 11.06.2019 г. 0.85 18655
132 Е-Е-ДП-162/01.04.2019 825287975 "МЕБЕЛОР" ООД 31.09 1165 Е-РД-16-411/14.06.2019 г., влизане в сила на 27.06.2019 г.
133 Е-Е-ДП-163/01.04.2019 107526979 "НБИ КОНСОРЦИУМ"ООД 22.21 Е-РД-16-284/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 3100
134 Е-Е-ДП-164/01.04.2019 115784420 "ЕКОИНВЕСТ"ЕООД 20.16 Е-РД-16-451/03.07.2019 г., влизане в сила на 16.07.2019 г. 0.85 11612
135 Е-Е-ДП-165/01.04.2019 130919989 "ПРОМЕТ СТИИЛ" ЕАД 24.10 Е-РД-16-362/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 55074
136 Е-Е-ДП-167/01.04.2019 110001541 "ОСЪМ"АД 24.51 Е-РД-16-384/03.06.2019 г., влизане в сила на 17.06.2019 г. 0.85 14745
137 Е-Е-ДП-168/01.04.2019 107016874 "БРАМА" ООД 10.41 Е-РД-16-287/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.6 1937
138 Е-Е-ДП-169/01.04.2019 831738475 "ОМЕГА" ООД 24.20 Е-РД-16-363/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 3144.75
139 Е-Е-ДП-170/01.04.2019 115840214 "ПРОФИЛИНК"ООД 22.21 Е-РД-16-360/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 7086
140 Е-Е-ДП-171/01.04.2019 124712007 "СТАРТ" АД 27.20 Е-РД-16-376/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 11444.087
141 Е-Е-ДП-172/01.04.2019 111028849 "МОНБАТ" АД 27.20 Е-РД-16-354/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 30883
142 Е-Е-ДП-173/01.04.2019 131041117 "ТЕДА-ММ" ООД 22.22 Е-РД-16-359/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 5500
143 Е-Е-ДП-174/01.04.2019 202360839 "АГРОМАХ ПРОДАКШЪН" ЕООД 23.99 Е-РД-16-369/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.85 2727.58
144 Е-Е-ДП-175/01.04.2019 814189992 "МЕСОКОМБИНАТ-СВИЩОВ" ООД 10.11 Е-РД-16-385/03.06.2019 г., влизане в сила на 17.06.2019 г. 0.85 2003
145 Е-Е-ДП-176/01.04.2019 1070101072 "ПЛАСТФОРМ" ООД 22.22 Е-РД-16-357/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.6 2623.53
146 Е-Е-ДП-177/01.04.2019 107596408 "ТЕРАХИМ 97" АД 22.22 Е-РД-16-356/31.05.2019 г., влизавен в сила на 14.06.2019 г. 0.85 12475.5
147 Е-Е-ДП-178/01.04.2019 832060383 "САНИТЕКС ПЕЙПЪР ПРОДУКТС" ООД 17.22 Е-РД-16-297/27.05.2019 г., влизане в сила на 10.06.2019 г. 0.85 10160
148 Е-Е-ДП-180/02.04.2019 175250862 "МЕДИКЕТ ЦЕХ" ЕООД 22.22 Е-РД-16-410/14.06.2019 г., влизане в сила на 27.06.2019 г. 0.4 4800
149 Е-Е-ДП-181/29.03.2019 203240725 "ПОЛИ БОЛКАНС" ООД 20.16 Е-РД-16-355/31.05.2019 г., влизане в сила на 14.06.2019 г. 0.4 1281