одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2017 г. - Пловдивска област

Уникален идентификатор:  bccb104d-0f8b-475e-a20a-a07d7429e5fb

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2017 г., изразено в лева на декар - Пловдивска област.

годишно плащане рентно средно

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-15 14:55:33
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2018-10-20 09:40:48
  • Последно променил: migrate_data

_id

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни насажде-ния

Пасище, мера

Ливада

Оризище

1 Асеновград Асеновград лв/дка 30 27 9 11
2 Асеновград Боянци лв/дка 28 33 9 11
3 Асеновград Горнослав лв/дка 20 21 9 11
4 Асеновград Долнослав лв/дка 21 21 8 11
5 Асеновград Златовръх лв/дка 19 15 12 10
6 Асеновград Избеглии лв/дка 9 21 9 11
7 Асеновград Козаново лв/дка 10 27 9 11
8 Асеновград Конуш лв/дка 17 30 9 10
9 Асеновград Мулдава лв/дка 24 21 9 11
10 Асеновград Новаково лв/дка 24 38 9 11
11 Асеновград Нови извор лв/дка 18 15 9 11
12 Асеновград Патриарх Евтимово лв/дка 31 12 9 11
13 Асеновград Стоево лв/дка 20 21 7 15
14 Асеновград Тополово лв/дка 28 14 9 11
15 Асеновград Червен лв/дка 31 28 9 11
16 Асеновград Долни Воден лв/дка 60 20 9 11
17 Асеновград Горни Воден лв/дка 47 21 9 11
18 Асеновград Леново лв/дка 24 10 9 11
19 Асеновград Бор лв/дка 7 5 9 6
20 Асеновград Врата лв/дка 7 5 9 6
21 Асеновград Добростан лв/дка 7 5 9 6
22 Асеновград Косово лв/дка 7 5 9 6
23 Асеновград Лясково лв/дка 7 5 9 6
24 Асеновград Мостово лв/дка 7 5 9 6
25 Асеновград Орешец лв/дка 7 5 9 6
26 Асеновград Сини връх лв/дка 7 5 9 6
27 Асеновград Три могили лв/дка 7 5 9 6
28 Асеновград Узуново лв/дка 7 5 9 6
29 Асеновград Кв. Наречен лв/дка 7 5 9 6
30 Асеновград Бачково лв/дка 7 5 9 6
31 Асеновград Жълт Камък лв/дка 7 5 9 6
32 Брезово Брезово лв/дка 26 26 6 20
33 Брезово Бабек лв/дка 9 6 6 20
34 Брезово Борец лв/дка 20 21 6 20
35 Брезово Върбен лв/дка 14 15 6 20
36 Брезово Дрангово лв/дка 24 18 6 20
37 Брезово Зелениково лв/дка 19 19 6 19
38 Брезово Златосел лв/дка 21 13 11 20
39 Брезово Отец Кирилово лв/дка 18 25 6 20
40 Брезово Пъдарско лв/дка 21 13 6 20
41 Брезово Розовец лв/дка 9 25 6 20
42 Брезово Свежен лв/дка 9 25 6 20
43 Брезово Стрелци лв/дка 23 34 6 24
44 Брезово Сърнегор лв/дка 14 11 6 20
45 Брезово Тюркмен лв/дка 15 25 6 20
46 Брезово Чехларе лв/дка 10 17 6 20
47 Брезово Чоба лв/дка 27 29 6 20
48 Калояново Бегово лв/дка 22 39 6 22 22
49 Калояново Главатар лв/дка 40 25 6 12
50 Калояново Горна Махала лв/дка 17 18 6 12
51 Калояново Долна Махала лв/дка 21 32 6 12
52 Калояново Дуванлии лв/дка 15 13 6 12
53 Калояново Дълго поле лв/дка 24 58 6 12 30
54 Калояново Житница лв/дка 16 13 6 12
55 Калояново Иван Вазово лв/дка 11 16 6 10
56 Калояново Калояново лв/дка 14 15 6 13 14
57 Калояново Отец Паисиево лв/дка 16 19 6 8
58 Калояново Песнопой лв/дка 15 14 6 16
59 Калояново Ръжево лв/дка 33 35 6 12 30
60 Калояново Ръжево Конаре лв/дка 18 44 7 12 21
61 Калояново Сухозем лв/дка 20 20 6 14 21
62 Калояново Черноземен лв/дка 19 16 6 12 29
63 Карлово Баня лв/дка 16 15 16 16
64 Карлово Бегунци лв/дка 14 7 16 10
65 Карлово Богдан лв/дка 12 17 16 8
66 Карлово Васил Левски лв/дка 12 9 11 11
67 Карлово Ведраре лв/дка 9 7 16 12
68 Карлово Войнягово лв/дка 10 8 16 7
69 Карлово Горни Домлян лв/дка 10 8 16 11
70 Карлово Домлян лв/дка 14 14 7 12
71 Карлово Дъбене лв/дка 11 11 16 8
72 Карлово Иганово лв/дка 8 7 10 12
73 Карлово Карлово лв/дка 21 11 17 8
74 Карлово Калофер лв/дка 15 39 13 11
75 Карлово Клисура лв/дка 11 9 18 13
76 Карлово Каравелово лв/дка 10 9 12 10
77 Карлово Климент лв/дка 7 12 6 6
78 Карлово Куртово лв/дка 8 24 16 11
79 Карлово Кърнаре лв/дка 16 14 16 12
80 Карлово Марино поле лв/дка 19 7 16 7
81 Карлово Московец лв/дка 10 81 16 6
82 Карлово Мраченик лв/дка 11 24 7 12
83 Карлово Певците лв/дка 8 9 16 12
84 Карлово Пролом лв/дка 12 24 16 12
85 Карлово Розино лв/дка 19 25 10 35
86 Карлово Слатина лв/дка 11 10 10 12
87 Карлово Соколица лв/дка 10 7 16 10
88 Карлово Столетово лв/дка 15 10 16 12
89 Карлово Христо Даново лв/дка 12 17 10 17
90 Кричим Кричим лв/дка 40 32 6 26
91 Куклен Куклен лв/дка 59 54 7 6
92 Куклен Добралък лв/дка 7 5 7 6
93 Куклен Гълъбово лв/дка 7 5 7 6
94 Куклен Руен лв/дка 47 45 7 6
95 Куклен Цар Калоян лв/дка 7 5 7 6
96 Куклен Яврово лв/дка 7 5 7 6
97 Лъки Белица лв/дка 10 21 7 8
98 Лъки Борово лв/дка 10 21 7 8
99 Лъки Джурково лв/дка 10 21 7 8
100 Лъки Дряново лв/дка 10 21 7 8
101 Лъки Здравец лв/дка 10 21 7 8
102 Лъки Лъкавица лв/дка 10 21 7 8
103 Лъки Лъки лв/дка 10 21 7 8
104 Лъки Манастир лв/дка 10 21 7 8
105 Лъки Югово лв/дка 10 21 7 8
106 "Марица" Бенковски лв/дка 20 32 7 8 27
107 "Марица" Войводиново лв/дка 21 34 7 8 27
108 "Марица" Войсил лв/дка 22 42 7 8 27
109 "Марица" Граф Игнатиево лв/дка 20 32 7 8 27
110 "Марица" Динк лв/дка 20 14 7 8 27
111 "Марица" Желязно лв/дка 18 32 7 8 27
112 "Марица" Калековец лв/дка 23 28 7 8 27
113 "Марица" Костиево лв/дка 25 39 7 8 27
114 "Марица" Крислово лв/дка 20 7 7 8 27
115 "Марица" Маноле лв/дка 20 29 7 8 31
116 "Марица" Манолско Конаре лв/дка 22 32 7 8 27
117 "Марица" Радиново лв/дка 22 32 7 8 27
118 "Марица" Рогош лв/дка 29 38 7 8 35
119 "Марица" Скутаре лв/дка 20 33 7 8 25
120 "Марица" Строево лв/дка 20 9 7 8 27
121 "Марица" Трилистник лв/дка 17 32 7 8 27
122 "Марица" Труд лв/дка 19 62 7 8 10
123 "Марица" Царацово лв/дка 20 41 7 8 27
124 "Марица" Ясно поле лв/дка 20 6 7 8 27
125 Перущица Перущица лв/дка 25 21 8 8
126 Пловдив Пловдив лв/дка 34 57 7 8 8
127 Първомай Първомай лв/дка 30 17 11 11
128 Първомай Татарево лв/дка 27 14 11 12
129 Първомай Виница лв/дка 17 14 11 12
130 Първомай Караджалово лв/дка 21 27 11 12
131 Първомай Дълбок Извор лв/дка 27 14 13 31
132 Първомай Поройна лв/дка 27 41 11 11
133 Първомай Градина лв/дка 28 20 11 12
134 Първомай Крушево лв/дка 40 33 11 12
135 Първомай Добри дол лв/дка 28 30 11 12
136 Първомай Бяла река лв/дка 21 30 11 12
137 Първомай Православен лв/дка 31 30 27 12
138 Първомай Езерово лв/дка 12 165 11 12
139 Първомай Воден лв/дка 23 41 10 11
140 Първомай Драгойново лв/дка 22 16 11 12
141 Първомай Буково лв/дка 19 13 12 11
142 Първомай Брягово лв/дка 25 17 13 12
143 Първомай Искра лв/дка 21 17 11 17
144 Раковски Раковски лв/дка 26 23 10 8 18
145 Раковски Белозем лв/дка 26 23 10 8 30
146 Раковски Болярино лв/дка 27 27 8 8
147 Раковски Момино село лв/дка 19 23 11 8
148 Раковски Стряма лв/дка 21 19 12 8
149 Раковски Чалъкови лв/дка 27 23 10 8
150 Раковски Шишманци лв/дка 40 23 10 8 37
151 "Родопи" Белащица лв/дка 41 22 13 7
152 "Родопи" Бойково лв/дка 26 22 14 7
153 "Родопи" Брани поле лв/дка 40 49 13 7
154 "Родопи" Брестник лв/дка 61 28 13 7
155 "Родопи" Брестовица лв/дка 25 23 13 7
156 "Родопи" Дедово лв/дка 26 22 13 7
157 "Родопи" Златитрап лв/дка 22 16 13 7
158 "Родопи" Извор лв/дка 7 22 13 7
159 "Родопи" Кадиево лв/дка 20 17 13 7
160 "Родопи" Крумово лв/дка 26 14 13 7
161 "Родопи" Лилково лв/дка 7 22 13 7
162 "Родопи" Марково лв/дка 53 8 13 7
163 "Родопи" Оризари лв/дка 25 39 13 7
164 "Родопи" Първенец лв/дка 10 13 13 7
165 "Родопи" Ситово лв/дка 26 22 10 7
166 "Родопи" Скобелево лв/дка 26 20 13 7
167 "Родопи" Устина лв/дка 21 16 16 7
168 "Родопи" Храбрино лв/дка 26 16 13 7
169 "Родопи" Цалапица лв/дка 25 23 13 7 26
170 "Родопи" Чурен лв/дка 7 22 13 7
171 "Родопи" Ягодово лв/дка 19 60 20 7
172 Садово Ахматово лв/дка 13 29 7 8
173 Садово Богданица лв/дка 16 23 7 8
174 Садово Болярци лв/дка 31 30 7 8
175 Садово Караджово лв/дка 19 26 7 8
176 Садово Кочево лв/дка 18 29 7 8
177 Садово Милево лв/дка 28 29 7 8
178 Садово Моминско лв/дка 40 35 7 8
179 Садово Поповица лв/дка 39 29 7 8
180 Садово Садово лв/дка 23 15 7 8
181 Садово Селци лв/дка 37 29 7 8
182 Садово Чешнигирово лв/дка 21 29 7 8
183 Садово Катуница лв/дка 18 40 7 8
184 Сопот Анево лв/дка 7 64 16 12
185 Сопот Сопот лв/дка 7 105 16 12
186 Стамболийски Йоаким Груево лв/дка 50 90 7 8
187 Стамболийски Стамболийски лв/дка 36 49 7 8
188 Стамболийски Куртово Конаре лв/дка 41 57 7 8
189 Стамболийски Ново село лв/дка 25 47 6 8
190 Стамболийски Триводици лв/дка 25 77 7 8
191 Съединение Голям Чардак лв/дка 29 38 6 19 30
192 Съединение Драгомир лв/дка 17 15 6 20
193 Съединение Любен лв/дка 25 20 6 19
194 Съединение Малък Чардак лв/дка 22 26 6 19 20
195 Съединение Найден Герово лв/дка 20 18 6 19
196 Съединение Неделево лв/дка 26 30 6 19
197 Съединение Правище лв/дка 23 19 6 19
198 Съединение Съединение лв/дка 28 24 6 19 30
199 Съединение Царимир лв/дка 28 55 6 19 55
200 Съединение Церетелево лв/дка 23 24 6 15
201 Хисаря Хисаря лв/дка 9 8 10 8
202 Хисаря Михилци лв/дка 9 9 8 15
203 Хисаря Черничево лв/дка 14 15 8 18
204 Хисаря Старо Железаре лв/дка 12 13 7 12
205 Хисаря Паничери лв/дка 12 15 8 13
206 Хисаря Ново Железаре лв/дка 16 16 8 15
207 Хисаря Мътеница лв/дка 9 16 7 16
208 Хисаря Старосел лв/дка 11 13 10 17
209 Хисаря Красново лв/дка 12 21 8 21
210 Хисаря Кръстевич лв/дка 16 15 21 15
211 Хисаря Беловица лв/дка 17 19 10 15
212 Хисаря Мало Крушево лв/дка 20 23 15 25