одобрен

Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за телевизионни мрежи / Радиочестотен спектър за телевизионни мрежи с национално покритие

Уникален идентификатор:  bce27392-74bd-40e0-bf79-e1a196cb996a

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:132022:1888682384594827::NO::P132022_ADV,P132022_REGION_CONTROL,P132022_X:0,0,1

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XML

  • Създаден на: 2016-06-08 12:06:02
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:46:37
  • Последно променил: zasenova