одобрен

Справка за броя на групите в детските градини към 06.02.2019 г.

Уникален идентификатор:  bd66e89c-6e09-423d-83d6-0a7f2fb00f74

Описание:

Справка за броя на групите в детските градини към 06.02.2019 г.

брой групи детски градини

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-30 10:00:29
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-04-30 10:00:29

Общ брой детски градини

Общ брой групи

Яслена група

Първа група

Втора група

Група 2-4 годишни

ПГ 5 годишни

ПГ 6 годишни

1845 9297,92 864,23 1631,43 1699,93 911,20 2168,35 2022,77