одобрен

Регистър на Разрешителните и Регистрационните документи, издадени от РИОСВ Шумен през февруари 2020 г.

Уникален идентификатор:  be2fa1f3-113f-4fb3-987f-99d9de4181da

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-21 15:53:06
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-05-21 15:53:06

Приложение № 43

към чл.28, ал.1
Списък на издадените разрешения/ регистрационни документи в т.ч. и на тези с прекратено действие или отнети за месец февруари 2020
Юридическото лице / едноличен търговец ЕИК Номер на разрешението/ регистрационния документ Дата на издаване
1 2 3 4
„МЕЛИСА ТРАНС“ ЕООД 127626595 № 15 – РД – 401 – 02 10. 02. 2020 г.
„ЕКОПАК НП 99“ ЕООД 205888044 № 15 – РД – 443 – 00 06.02.2020 г.
Община Хитрино 000931422 № 15 – РД – 405 – 01 25. 02. 2020 г.
„ДЕКРА СТРОЙ“ ЕООД 117684931 № 15 – РД – 444 – 00 12. 02. 2020 г.
„ГРИИН МАКС БГ“ ЕООД 205994873 № 15 – РД – 445 – 00 17.02.2020 г.
ЕТ ВЪЛКО ВЪЛКАНОВ 837031558 № 15 – РД – 447 – 00 17.02.2020 г.
Община Никола Козлево 000931568 № 15-РД-345-01 06.02.2020 г.
ИВАНОВИ ТРАНС 2013 ЕООД 202627181 № 15 – РД – 446 – 00 17.02.2020 г.
Общинско предприятие „ Чистота“ 0009317210597 № 15 – РД – 400 – 04 06.02.2020 г.