одобрен

Регистър за достъп до информация към 07.04.2021 г.

Уникален идентификатор:  be399f8b-7ba8-4d7e-a6ea-b56ba6a1625d

Описание:

Регистър за достъп до информация към 07.04.2021 г.

достъп до информация заявления регистър РМС 436/2017 Вълчедръм

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-04-15 11:37:50
  • Създаден от: daniela_stefanova_minkova
  • Последна промяна: 2021-04-15 12:02:28
  • Последно променил: daniela_stefanova_minkova

№ по ред

Вх. № на заявлението

Дата

Име, презиме, фамилия на лицето с увреждане

ЕГН

Адрес

Номер и дата на експертното решение

Срок на инвалидността

Сериен номер на издадената карта за паркиране

1 1 18.04.2014 г. Първан * Торлашки * гр. Вълчедръм 0456, зас. № 036/10.03.2008 г. 01.03.2010 г./ пожизнен 1-2014
2 2 02.07.2014 г. Цеца * Торлашка * гр. Вълчедръм 220, зас. № 015/10.03.2014 г. 01.01.2016 г. 2-2014
3 3 02.07.2014 г. Венчо * Замфиров * гр. Вълчедръм 1926, зас. № 153/07.12.2011 г. 01.12.2013 г./ пожизнен 3-2014
4 4 24.10.2014 г. Латинка * Томина * гр. Вълчедръм 564, зас. № 42/22.03.2005 г. 01.03.2008 г./ пожизнен 4-2014
5 5 25.11.2014 г. Борис * Кирков * гр. Вълчедръм 927, зас. № 63/28.04.2014 г. 01.04.2016 г. 5-2014
6 1 13.01.2015 г. Цветан * Палански * гр. Вълчедръм 439, зас. № 034/01.03.2011 г. пожизнен 1-2015
7 2 15.01.2015 г. Добромир * Минин * гр. Вълчедръм 1957, зас. № 157/05.12.2013 г. 01.12.2016 г. 2-2015
8 3 22.01.2015 г. Румяна * Замфирова * гр. Вълчедръм 1696, зас. № 121/02.10.2014 г. 01.10.2015 г./ пожизнен 3-2015
9 4 27.03.2015 г. Иванка * Божанова * с. Златия 346, зас. № 25/16.02.2005 г. пожизнен 4-2015
10 5 09.04.2015 г. Цвета * Буликина * гр. Вълчедръм 2209, зас. № 154/01.12.2004 г. 01.12.2016 г. 5-2015
11 6 09.04.2015 г. Неделко * Буликин * гр. Вълчедръм 1071, зас. № 091/25.06.2003 г. пожизнен 6-2015
12 7 12.11.2015 г. Цветомира * Захариева * гр. Вълчедръм 806, зас. № 66/12.05.2015 г. 01.05.2017 г. 7-2015
13 1 21.01.2016 г. Горан * Христов * гр. Вълчедръм 1412, зас. № 99/03.07.2014 г. пожизнен 1-2016
14 2 21.01.2016 г. Роман * Романов * с. Септемврийци 1157, зас. № 80/02.06.2014 г. пожизнен 2-2016
15 3 21.01.2016 г. Благой * Благоев * гр. Вълчедръм 381, зас. № 30/24.02.2015 г. 01.02.2017 г. 3-2016
16 4 21.01.2016 г. Борис * Кирков * гр. Вълчедръм 686, зас. № 53/05.04.2016 г. 01.04.2018 г. 4-2016
17 5 21.01.2016 г. Иванка * Бурчина * гр. Вълчедръм 223, зас. № 070/28.05.2015 г. пожизнен 5-2016
18 6 21.01.2016 г. Мартин * Шурикин * гр. Вълчедръм 1214, зас. № 098/23.07.2015 г. 01.02.2017 г. 6-2016
19 1 20.01.2017 г. Лидия * Иванова * гр. Вълчедръм 4699, зас. № 211/18.12.2005 г. 01.12.2006 г./ пожизнен 1-2017
20 2 08.02.2017 г. Сергей * Йорданов * гр. Вълчедръм 531, зас. № 43/17.03.2016 г. 01.03.2018 г. 2-2017
21 3 01.03.2017 г. Иван * Иванов * гр. Вълчедръм 471, зас. № 338/09.03.2016 г. 01.03.2018 г. 3-2017
22 4 09.03.2017 г. Емилия * Катеринкина * гр. Вълчедръм 1151, зас. № 90/19.06.2008 г. 01.06.2010 г./ пожизнен 4-2017
23 5 13.03.2017 г. Божидар * Унков * гр. Вълчедръм 1636, зас. № 132/10.11.2015 г. 01.11.2017 г. 5-2017
24 6 27.04.2017 г. Благой * Благоев * гр. Вълчедръм 333, зас. № 32/27.02.2017 г. 01.02.2019 г. 6-2017
25 7 16.05.2017 г. Сашка * Йорданова * гр. Вълчедръм 871, зас. № 71/03.06.2015 г. 01.06.2018 г. 7-2017
26 8 07.07.2017 г. Славка * Илиева * с. Септемврийци 1474, зас. № 111/13.09.2016 г. 01.09.2018 г. 8-2017
27 9 03.08.2017 г. Цветомира * Захариева * гр. Вълчедръм 720, зас. № 62/09.05.2017 г. 01.05.2019 г. 9-2017
28 1 16.01.2018 г. Божидар * Унков * гр. Вълчедръм 1555, зас. № 148/27.11.2017 г. 01.11.2018 г. 1-2018
29 2 29.01.2018 г. Жана * Янкулова * гр. Вълчедръм 1700, зас. № 137/09.11.2011 г. 01.11.2013 г./ пожизнен 2-2018
30 3 13.02.2018 г. Петър * Георгиев * с. Мокреш 14, зас. № 2/09.01.2018 г. 01.01.2020 г. 3-2018
31 4 02.03.2018 г. Георги * Георгиев * с. Септемврийци 1628, зас. № 155/07.12.2017 г. 01.12.2019 г. 4-2018
32 6 02.04.2018 г. Сергей * Йорданов * гр. Вълчедръм 0493, зас. № 041/15.03.2018 г. 01.03.2020 г. 6-2018
33 7 17.04.2018 г. Борис * Кирков * гр. Вълчедръм 0637, зас. № 051/12.04.2018 г. 01.04.2020 г. 7-2018
34 8 6.6.2018 г. Мартин * Шурикин * гр. Вълчедръм 0981, зас. № 092/03.07.2017 г. 01.07.2019 г. 8-2018
35 9 12.07.2018 г. Бисер * Лазарков * гр. Вълчедръм 0170, зас. № 018/06.02.2018 г. 01.02.2021 г. 9-2018
36 10 06.08.2018 г. Мая * Барболова * с. Септемврийци 0435, зас. № 038/07.03.2012 г. 01.03.2014 г./ пожизнен 10-2018
37 11 15.08.2018 г. Асен * Патрашков * с. Златия 1322, зас. № 121/10.10.2017 г. пожизнен 11-2018
38 12 20.08.2018 г. Сашка * Йорданова * гр. Вълчедръм 1359, зас. № 097/17.07.2018 г. 01.07.2021 г. 12-2018
39 13 22.08.2018 г. Виктория * Александрова * с. Черни връх 0296, зас. № 024/11.12.2016 г. пожизнен 13-2018
40 14 05.10.2018 г. Славка * Илиева * с. Септемврийци 1474, зас. № 111/13.09.2016 г. пожизнен 14-2018
41 15 01.11.2018 г. Росен * Живков * гр. Вълчедръм 0253, зас. № 021/08.02.2016 г. 01.02.2019 г. 15-2018
42 16 23.11.2018 г. Стилиян * Николов * с. Мокреш 1216, зас. № 90/16.06.2018 г. 01.06.2020 г. 16-2018
43 17 11.12.2018 г. Евдокия * Барболова * с. Златия 1974, зас. № 121/13.08.2001 г. пожизнен 17-2018
44 18 18.12.2018 г. Виктор * Овчаров * гр. Вълчедръм 0631, зас. № 051/02.04.2018 г. пожизнен 18-2018
45 1 11.01.2019 г. Томо * Мустачков * гр. Вълчедръм 2279, зас. № 114/17.09.2013 г. пожизнен 1-2019
46 2 30.01.2019 г. Петър * Стоянов * гр. Вълчедръм 096, зас. № 083/04.06.2018 г. 01.06.2021 г. 2-2019
47 3 30.01.2019 г. Цветан * Лозанов * гр. Вълчедръм 1888, зас. № 151/15.12.2015 г. 01.12.2018 г. / пожизнен 3-2019
48 4 31.01.2019 г. Златка * Такова * гр. Вълчедръм 1553, зас. № 148/27.11.2017 г. 01.11.2019 г. 4-2019
49 5 06.02.2019 г. Кирил * Янакиев * с. Черни връх 1660, зас. № 116/16.10.2018 г. пожизнен 5-2019
50 6 11.03.2019 г. Благой * Благоев * гр. Вълчедръм 231, зас. № 21/11.02.2019 г. 01.02.2022 г. 6-2019
51 7 03.04.2019 г. Росен * Живков * гр. Вълчедръм 253, зас. № 21/08.02.2016 г. пожизнен 7-2019
52 8 17.06.2019 г. Божидар * Унков * гр. Вълчедръм 1934, зас. № 139/26.11.2018 г. 01.11.2020 г. 8-2019
53 9 18.06.2019 г. Цвтомира * Захариева * гр. Вълчедръм 784, зас. № 73/22.05.2019 г. 01.05.2021 г. 9-2019
54 10 10.09.2019 г. Сашо * Таков * гр. Вълчедръм 447, зас. № 36/07.03.2016 г. 01.03.2019 г./ пожизнен 10-2019
55 11 12.09.2019 г. Цветанка * Димитрова * гр. Вълчедръм 278, зас. № 26/19.02.2019 г. 01.02.2021 г. 11-2019
56 1 21.01.2020 г. Цецка * Петрова * с. Игнатово 2191, зас. № 123/08.07.2008 г. пожизнен 1-2020
57 2 30.01.2020 г. Кирил * Иванов * с. Септемврийци НЕЛК 627, зас. № 114/13.07.2015 г. пожизнен 2-2020
58 3 06.02.2020 г. Петър * Георгиев * с. Мокреш 57, зас. № 6/14.01.2020 г. 01.01.2022 г. 3-2020
59 4 24.02.2020 г. Валентин * Иванов * гр. Вълчедръм 240, зас. № 23/12.02.2020 г. 01.02.2022 г. 4-2020
60 5 22.05.2020 г. Валентина * Видолова * гр. Вълчедръм НЕЛК 1267, зас. № 156/17.09.2019 г. пожизнен 5-2020
61 6 28.05.2020 г. Георги * Георгиев * с. Септемврийци 296, зас. № 28/20.02.2020 г. 01.02.2023 г. 6-2020
62 7 03.06.2020 г. Сергей * Йорданов * гр. Вълчедръм 560, зас. № 50/16.04.2020 г. 01.04.2022 г. 7-2020
63 8 16.07.2020 г. Игнат * Йонин * гр. Вълчедръм 1206, зас. № 92/22.06.2016 г. пожизнен 8-2020
64 9 20.07.2020 г. Стилиян * Николов * с. Мокреш 818, зас. № 73/04.06.2020 г. 01.06.2022 г. 9-2020
65 10 12.08.2020 г. Бисер * Лашков * гр. Вълчедръм 1124, зас. № 105/29.07.2020 г. 01.07.2022 г. 10-2020
66 11 05.10.2020 г. Димитър * Кятин * гр. Вълчедръм 1568, зас. № 149/28.11.2017 г. пожизнен 11-2020
67 12 05.10.2020 г. Петко * Станев * с. Игнатово 638, зас. № 60/23.04.2019 г. 01.04.2022 г. 12-2020
68 13 07.12.2020 г. Антон * Антов * с. Златия 1368, зас. № 130/02.11.2020 г. 01.11.2021 г. 13-2020
69 1 18.01.2021 г. Ивалина * Парчина * гр. Вълчедръм 444, зас. № 39/16.03.2020 г. 01.03.2022 г. 1-2021
70 2 03.02.2021 г. Боян * Генадиев * с. Златия 750, зас. № 62/04.05.2015 г. пожизнен 2-2021
71 3 16.02.2021 г. Асен * Попов * гр. Вълчедръм 78, зас. № 7/20.01.2021 г. пожизнен 3-2021
72 4 17.02.2021 г. Валери * Харалампиев * с. Черни връх 383, зас. № 33/01.03.2018 г. пожизнен 4-2021
73 5 12.03.2021 г. Добрин * Кьосин * гр. Вълчедръм 631, зас. № 174/23.11.2020 г. 01.11.2023 г. 5-2021
74 6 12.04.2021 г. Бисер * Лазарков * гр. Вълчедръм 90001, зас. № 44/15.03.2021 г. 01.03.2024 г. 6-2021
75 7 13.04.2021 г. Иван * Иванов * гр. Вълчедръм 485, зас. № 40/14.03.2018 г. пожизнен 7-2021
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте