одобрен

SEBRA_23.03.20

Уникален идентификатор:  be3b2821-b7be-41d4-8291-dce128440355

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 09:51:32
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-03-24 09:51:32

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 270154.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 768.1
10 xxxx Издръжка 91 40380.31
18 xxxx Други разходи 2 3518.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 1768.94
88 xxxx Средства на разпореждане 15 47903.48
Общо: 122 364493.12
По бюджетни организации
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 226.4
Общо: 3 226.4
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 86444.23
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 318.1
10 xxxx Издръжка 1 546
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 933.6
Общо: 7 88241.93
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1445.26
Общо: 2 1445.26
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 332.1
Общо: 4 332.1
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 3401.52
Общо: 16 3401.52
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 15.98
Общо: 1 15.98
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 486
Общо: 3 486
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 575.61
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 819.36
Общо: 6 1394.97
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 320
Общо: 2 320
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 270.3
Общо: 1 270.3
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 529.9
Общо: 1 529.9
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 92173.93
10 xxxx Издръжка 9 7568.48
Общо: 10 99742.41
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1157.22
18 xxxx Други разходи 2 3518.2
Общо: 4 4675.42
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 91535.93
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 450
10 xxxx Издръжка 14 6842.26
88 xxxx Средства на разпореждане 1 10110.24
Общо: 19 108938.43
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 29 16679.26
Общо: 29 16679.26
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 14 37793.24
Общо: 14 37793.24
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )