одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Варна

Уникален идентификатор:  bf71c9c1-e8fe-4e5e-a645-7d712f49ccad

Описание:

актуален към 30.06.2019

варна здравеопазване обекти с обществено предназначение

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 08:46:12
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2019-07-12 08:46:12
Няма информация за показване