одобрен

Средно годишно рентно плащане за 2016-2017 година

Уникален идентификатор:  bf9a2439-0173-45c4-a796-7d31637915db

2014-2015 2015-2016 2016-2017 землища средно годишно рентно плащане 2017-2018

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 10:36:32
  • Създаден от: momchil_milkov_tonchev
  • Последна промяна: 2019-04-01 10:36:32

"Информация"

за определеният размер на средното годишно рентно плащане
по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища
за общините от област Шумен за стопанската 2016-2017 година
Община ЕКАТТЕ Землище ниви лв./дка трайни насаждения лв./дка пасища, мери лв./дка ливади лв./дка лозя лв./дка
1 Велики Преслав 58222 Велики Преслав 27 12 7 11
2 Велики Преслав 23340 Драгоево 33 15 5
3 Велики Преслав 30942 Златар 22 30 8
4 Велики Преслав 32723 Имренчево 33 34
5 Велики Преслав 39133 Кочово 23 17 5 16
6 Велики Преслав 48132 Миланово 33 34 5
7 Велики Преслав 48862 Мокреш 31 34 5
8 Велики Преслав 49148 Мостич 33 34 5
9 Велики Преслав 54273 Осмар 21 20 10 16
10 Велики Преслав 70278 Суха река 23 30 5 10
11 Велики Преслав 73170 Троица 21 19 12
12 Велики Преслав 78210 Хан Крум 26 8
13 Венец 5685 Борци 21.95
14 Венец 5966 Боян 23.16
15 Венец 6865 Буйновица 26.11 6
16 Венец 10642 Венец 43.49 25 6
17 Венец 14132 Габрица 43.22 24.61 6 6 40
18 Венец 20643 Деница 19.64 20 6
19 Венец 23724 Дренци 37.26
20 Венец 32565 Изгрев 31.17 30 6
21 Венец 36155 Капитан Петко 22.71 23 6.82 21.81
22 Венец 54119 Осеновец 31.72 35 6
23 Венец 69729 Страхилица 23.97 6
24 Венец 81061 Черноглавци 31.24 6 13.48
25 Венец 87610 Ясенково 25.59 23.97 6 20
26 Върбица 12766 Върбица 29.41 27.43 21.09 25.51
27 Върбица 5075 Божурово 20.37 18.5
28 Върбица 7692 Бяла река 24.28 21.23 17.53 25.6
29 Върбица 32113 Иваново 28.7 39.04 21.84 28.88
30 Върбица 38306 Конево 29.95 30.44 30
31 Върбица 39298 Крайгорци 14.53 10.04 15
32 Върбица 41054 Кьолмен 31.22 17
33 Върбица 43949 Ловец 37.38 8.6
34 Върбица 46773 Маломир 31.35 30.96 23 50
35 Върбица 47785 Менгишево 32.22 46.7
36 Върбица 47915 Методиево 30.06 31.33 25 16.04
37 Върбица 51785 Нова бяла река 28.88 23.05 14.38
38 Върбица 68847 Станянци 16.41 10
39 Върбица 70398 Сушина 40.05 30 14.08 50
40 Върбица 99164 Виница 31.28 15 22.82
41 Върбица 81222 Чернооково 14.53 10.04 15
42 Върбица 73537 Тушовица 32.01 25.99 36 36
43 Върбица 99165 Староселка 16.56 12.8
44 Каолиново 36079 Каолиново 26.4 6.6
45 Каолиново 6094 Браничево 33.1 39 6.6
46 Каолиново 18188 Гусла 30 6.6
47 Каолиново 21811 Дойранци 41.4 90
48 Каолиново 21960 Долина 39.9 39
49 Каолиново 30137 Загориче 40 6.6
50 Каолиново 37232 Климент 27.5
51 Каолиново 43846 Лиси връх 35.5
52 Каолиново 44865 Лятно 29.4 90
53 Каолиново 51158 Наум 24.2 37.5
54 Каолиново 58485 Пристое 32 6.6
55 Каолиново 68388 Средковец 35.8 6.6
56 Каолиново 66531 Сини вир 33.6 6.6
57 Каолиново 72549 Тодор Икономово 46.8 47 6.6
58 Каолиново 73554 Тъкач 30.35
59 Каспичан 12838 Върбяне 50 30 7 7
60 Каспичан 31084 Златна нива 50 30 7 7
61 Каспичан 36590 Каспичан 50 30 7 7
62 Каспичан 38804 Косово 48 30 7 7
63 Каспичан 41109 Кюлевча 48 30 7 7
64 Каспичан 48773 Марково 42 30 7 7
65 Каспичан 47319 Могила 40 30 7 7
66 Каспичан 56770 Плиска 53 30 7 7
67 Никола Козлево 10330 Векилски 52 8
68 Никола Козлево 12509 Вълнари 47 26 8
69 Никола Козлево 36194 Каравелово 53 10 8
70 Никола Козлево 39548 Красен дол 43 10 7
71 Никола Козлево 39760 Крива река 41 7
72 Никола Козлево 51651 Никола Козлево 42 27 8
73 Никола Козлево 56071 Пет могили 38 8
74 Никола Козлево 63269 Ружица 54 7
75 Никола Козлево 77582 Хърсово 51 7
76 Никола Козлево 78032 Цани Гинчево 43 8
77 Никола Козлево 78656 Църквица 64 30 8
78 Нови пазар 52009 Нови пазар 40 20 6
79 Нови пазар 3126 Беджене 35
80 Нови пазар 11819 Войвода 35 6
81 Нови пазар 27471 Енево 35 6
82 Нови пазар 29391 Жилино 40 6
83 Нови пазар 30274 Зайчино ореше 35 25 6
84 Нови пазар 32353 Избул 35 25 6
85 Нови пазар 48386 Мировци 35 37 6
86 Нови пазар 55292 Памукчии 33 6
87 Нови пазар 56486 Писарево 40
88 Нови пазар 58027 Правенци 35 6
89 Нови пазар 58205 Преселка 40
90 Нови пазар 66353 Сечище 40
91 Нови пазар 68744 Стан 35 25 6
92 Нови пазар 69506 Стоян Михайловски 33 25 6
93 Нови пазар 73300 Тръница 50
94 Смядово 67708 Смядово 18 20 6
95 Смядово 330 Александрово 36 9
96 Смядово 7729 Бял Бряг 27 28
97 Смядово 10762 Веселиново 37 30 8 9
98 Смядово 29177 Желъд 20 20
99 Смядово 40840 Кълново 20 6
100 Смядово 52310 Ново Янково 24.5 25
101 Смядово 62732 Риш 36 40 36
102 Смядово 80950 Черни връх 30
103 Смядово 87429 Янково 21 7
104 Хитрино 2244 Байково 30 30 6
105 Хитрино 4430 Близнаци 56 6
106 Хитрино 80772 Черна 45 6
107 Хитрино 11257 Висока Поляна 33 6
108 Хитрино 12663 Върбак 57 72 6
109 Хитрино 21289 Длъжко 40 6
110 Хитрино 21405 Добри Войников 55 33 6 28
111 Хитрино 27067 Единаковци 30 7
112 Хитрино 29341 Живково 43 6
113 Хитрино 30421 Звегор 40 6
114 Хитрино 32250 Иглика 45 69 6
115 Хитрино 35417 Калино 63 6
116 Хитрино 35969 Каменяк 55 65 6 6
117 Хитрино 72401 Тимарево 55 72 6
118 Хитрино 61697 Развигорово 43 7
119 Хитрино 67283 Сливак 61 65 7
120 Хитрино 68802 Становец 60 6
121 Хитрино 70099 Студеница 34 24 6 25
122 Хитрино 72285 Тервел 34 7
123 Хитрино 73050 Трем 35 6
124 Шумен 83510 Шумен 49 10
125 Шумен 3633 Белокопитово 47 10 10
126 Шумен 10176 Васил Друмев 49 10 10
127 Шумен 10882 Ветрище 53 10 10
128 Шумен 10923 Вехтово 40 10 10
129 Шумен 17573 Градище 50 10 10
130 Шумен 20938 Дибич 55 10 10
131 Шумен 23813 Друмево 30 10 10
132 Шумен 32158 Ивански 49 10 10
133 Шумен 32706 Илия Блъсково 49 10 10
134 Шумен 37135 Кладенец 30 10 10
135 Шумен 38892 Костена река 32 10 10
136 Шумен 44032 Лозево 42 10 10
137 Шумен 47161 Мараш 51 10 10
138 Шумен 52132 Новосел 40 10 10
139 Шумен 53240 Овчарово 30 10 10
140 Шумен 55316 Панайот Волов 47 10 10
141 Шумен 61443 Радко Димитриево 58 10 10
142 Шумен 65187 Салманово 53 10 10
143 Шумен 68504 Средня 41 10 10
144 Шумен 69924 Струйно 42 10 10
145 Шумен 78104 Царев брод 46 10 10
146 Шумен 80546 Черенча 44 10 10
147 Шумен 10464 Велино 52 10 10
148 Шумен 46053 Мадара 53 10 10
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте