одобрен

Регистър на издадените карти за ползване на услугите в спортен комплекс "Мирково"

Уникален идентификатор:  bfdd5e3c-91b3-4b74-bd6c-382a9a09a213

Описание:

Регистър на издадените карти за ползване на услугите в спортен комплекс "Мирково"

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-01-11 16:33:41
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:09:56
  • Последно променил: migrate_data
1


РЕГИСТЪР

НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В „СПОРТЕН КОМПЛЕКС – МИРКОВО”


ПО
РЕД
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ВИД УСЛУГА СРОК НА ВАЛИДНОСТ
1. Васил Велков Пердев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
04.05.2016 – 03.06.2016 г.
2. Борислав Павлов Камарски Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
03.05.2016 – 02.06.2016 г.
3. Петър Стоянов Вълев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
04.05.2016 – 03.06.2016 г.
4. Илия Неделчев Митков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
10.05.2016 – 09.06.2016 г.
5. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
20.05.2016 – 19.06.2016 г.
6. Петър Стоянов Вълев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
13.06.2016 – 12.07.2016 г.
7. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
20.06.2016 – 19.07.2016 г.
8. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
20.07.2016 – 19.08.2016 г.
9. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
20.08.2016 – 19.09.2016 г.
10. Теодор Несинов Александров Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
29.08.2016 – 28.09.2016 г.
11. Цветан Йонков Цанов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
02.09.2016 – 01.10.2016 г.

2

12. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
21.09.2016 – 20.10.2016 г.
13. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
23.09.2016 – 22.10.2016 г.
14. Тодор Несинов Александров Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
30.09.2016 – 29.10.2016 г.
15. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
23.10.2016 – 22.11.2016 г.
16. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
26.10.2016 – 25.11.2016 г.
17. Анелия Николаева Бургазлиева Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
14.11.2016 – 13.12.2016 г.
18. Нели Богданова Арсова Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
17.11.2016 – 16.12.2016 г.
19. Таня Георгиева Иванова Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
17.11.2016 – 16.12.2016 г.
20. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
23.11.2016 – 22.12.2016 г.
21. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.12.2016 – 04.01.2017 г.
22. Козимо Куадрели Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
13.12.2016 – 12.01.2017 г.
23. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
24.12.2016 – 23.01.2017 г.
24. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
03.01.2017 – 02.02.2017 г.
25. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.01.2017 – 04.02.2017 г.
26. Димитър Цветанов Василев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
10.01.2017 – 09.02.2017 г.

3

27. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
10.01.2017 – 09.02.2017 г.
28. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
24.01.2017 – 23.02.2017 г.
29. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
06.02.2017 – 05.03.2017 г.
30. Илия Маринов Илиев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
08.02.2017 – 07.03.2017 г.
31. Козимо Куадрели Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
13.02.2017 – 12.03.2017 г.
32. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
24.02.2017 – 23.03.2017 г.
33. Стефан Петров Хрисков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
26.02.2017 – 25.03.2017 г.
34. Борис Николаев Коленцов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
28.02.2017 – 27.03.2017 г.
35. Харалампи Асенов Кренев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
28.02.2017 – 27.03.2017 г.
36. Мария Нику Нончева Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
01.03.2017 – 31.03.2017 г.
37. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.03.2017 – 04.04.2017 г.
38. Ненка Димитрова Данкина Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
03.03.2017 – 02.04.2017 г.
39. Груйо Христов Азманов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
03.03.2017 – 02.04.2017 г.
40. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
06.03.2017 – 05.04.2017 г.
41. Георги Захариев Събев


Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
06.03.2017 – 05.04.2017 г.

4

42. Теодора Петрова Хрис кова Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
09.03.2017 – 08.04.2017 г.
43. Габриела Асенова Кренева Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
10.03.2017 – 09.04.2017 г.
44. Стефан Петров Хрисков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
26.03.2017 – 25.04.2017 г.
45. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
27.03.2017 – 26.04.2017 г.
46. Груйо Христов Азманов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
03.04.2017 – 02.05.2017 г.
47. Борис Николаев Коленцов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
03.04.2017 – 02.05.2017 г.
48. Харалампи Асенов Кренев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
03.04.2017 – 02.05.2017 г.
49. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.04.2017 – 04.05.2017 г.
50. Христина Захариева Апостолова Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.04.2017 – 04.05.2017 г.
51. Венцислав Петров Апостолов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.04.2017 – 04.05.2017 г.
52. Христо Иванов Лисев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
06.04.2017 – 05.05.2017 г.
53. Габриела Асенова Кренева Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
10.04.2017 – 09.05.2017 г.
54. Теодора Петрова Христова Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
10.04.2017 – 09.05.2017 г.
55. Георги Захариев Събев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
10.04.2017 – 09.05.2017 г.
56. Тодор Несинов Александров


Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
24.04.2017 – 23.05.2017 г.

5

57. Стефан Петров Хрисков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
26.04.2017 – 25.05.2017 г.
58. Иван Петров Гюров Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
27.04.2017 – 26.05.2017 г.
59. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
27.04.2017 – 26.05.2017 г.
60. Даниел Иванов Дешов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
01.05.2017 – 31.05.2017 г.
61. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.05.2017 – 04.06.2017 г.
62. Груйо Христов Азманов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
04.05.2017 – 05.06.2017 г.
63. Атанас Петров Клюнчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
19.05.2017 – 18.06.2017 г.
64. Венцислав Петров Апостолов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
23.05.2017 – 22.06.2017 г.
65. Теодор Северинов Груйкин Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
23.05.2017 – 22.06.2017 г.
66. Весела Петкова Петрова Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
25.05.2017 – 24.06.2017 г.
67. Стефан Петров Хрисков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
26.05.2017 – 25.06.2017 г.
68. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
02.06.2017 – 01.07.2017 г.
69. Георги Захариев Събев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
02.06.2017 – 01.07.2017 г.
70. Груйо Христов Азманов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.06.2017 – 04.07.2017 г.
71. Радко Данчов Захънов


Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.06.2017 – 04.07.2017 г.

6

72. Йордан Георгиев Гунчев


Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
08.06.2017 – 07.07.2017 г.
73. Васил Георгиев Василев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
21.06.2017 – 20.07.2017 г.
74. Христо Иванов Лисев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
24.06.2017 – 23.07.2017 г.
75. Венцислав Петров Апостолов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
26.06.2017 – 25.07.2017 г.
76. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
27.06.2017 – 26.07.2017 г.
77. Стефан Петров Хрисков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
29.06.2017 – 28.07.2017 г.
78. Георги Захариев Събев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
03.07.2017 – 02.08.2017 г.
79. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.07.2017 – 04.08.2017 г.
80. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
09.07.2017 – 08.08.2017 г.
81. Васил Георгиев Василев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
23.07.2017 – 22.08.2017 г.
82. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
27.07.2017 – 26.08.2017 г.
83. Стефан Петров Хрисков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
29.07.2017 – 28.08.2017 г.
84. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
05.08.2017 – 04.09.2017 г.
85. Атанас Иванов Марков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
09.08.2017 – 08.09.2017 г.
86. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
12.08.2017 – 11.09.2017 г.

7

87. Груйо Христов Азманов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
12.08.2017 – 11.09.2017 г.
88. Венцислав Петров Апостолов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
21.08.2017 – 20.09.2017 г.
89. Мартин Цветанов Василев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
21.08.2017 – 20.09.2017 г.
90. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
28.08.2017 – 27 .09.2017 г.
91. Захари Йорданов Захариев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
28.08.2017 – 27.09.2017 г.
92. Георги Захариев Събев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
28.08.2017 – 27.09.2017 г.
93. Васил Георгиев Василев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
29.08.2017 – 28.09.2017 г.
94. Стефан Петров Хрисков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
31.08.2017 – 30.09.2017 г.
95. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
06.09.2017 – 05.10.2017 г.
96. Теодор Несинов Александров Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
07.09.2017 – 06.10.2017 г.
97. Йордан Георгиев Гунчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
12.09.2017 – 11.10.2017 г.
98. Мартин Цветанов Василев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
23.09.2017 – 22.10.2017 г.
99. Георги Захариев Събев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
28.09.2017 – 27.10.2017 г.
100. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
28.09.2017 – 27.10.2017 г.
101. Стефан Петров Хрисков


Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
01.10.2017 – 31.10.2017 г.

8

102. Венцислав Петров Апостолов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
02. 10.2017 – 01.11.2017 г.
103. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
06.10.2017 – 05.11.2017 г.
104. Асен Стефанов Ненчев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
07.10.2017 – 06.11.2017 г.
105. Александър Маринов Мазников Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
09.10.2017 – 08.11.2017 г.
106. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
29.10.2017 – 27.11.2017 г.
107. Георги Захариев Събев Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
30.10.2017 – 29.11.2017 г.
108. Венцислав Петров Апостолов Месечен абонамент за ползване
на фитнес уреди
02.11.2017 – 01.12.2017 г.
109. Стефан Петров Хрисков Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
04.11.2017 – 03.12.2017 г.
110. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
06.11.2017 – 05.12.2017 г.
111. Иван Георгиев Новаков Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
15.11.2017 – 14.12.2017 г.
112. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
28.11.2017 – 27.12.2017 г.
113. Венцислав Петров
Апостолов
Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
02.12.2017 – 01.01.2018 г.
114. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
06.12.2017 – 05.01.2018 г.
115. Стефан Петров Хрисков Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
25.12.2017 – 24.01.2018 г.

9

116. Мартин Костадинов
Димитров
Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
26.12.2017 – 25.01.2018 г.
117. Георги Ганчов Тошков Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
02.01.2018 – 01.02.2018 г.
118. Радко Данчов Захънов Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
06.01.2018 – 05.02.2018 г.
119. Ваня Спасова Беличкина Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
02.01.2018 – 01.02.2018 г.
120. Венцислав Петров
Апостолов
Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
03.01.2018 – 02.02.2018 г.
121. Георги Захариев Събев Месечен абонамент за
ползване на фитнес уреди
09.01.2018 – 08.02.2018 г.