одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Уникален идентификатор:  c03012bd-7a8b-4ea4-b40c-16d8663470cf

Описание:

актуален към 15.03.2019г.

социални дейности Община Разград

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 15:39:12
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-27 10:49:30
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Социална услуга

директор

адрес

телефон

Дом за стари хора Лейман Османова Тюлеоглуева гр. Разград, ул. "Хаджи Димитър" № 30 084/662725; 0893389263
Дом за пълнолетни лица с деменция Теосвета Микова Лазарова гр. Разград, ул. "Хаджи Димитър" № 17 084/661850; 084/0838; 0893389270
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Подай ръка" Елена Пенчева Първанова гр. Разград, ул. "Хаджи Димитър" № 30 0895561975
Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания Диана Енчева Георгиева с. Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав" № 19А 0893389280
Домашен социален патронаж Янка Трифонива Георгиева гр. Разград ул. „ 11 август “ № 18 084/660653; 084/557564; 0897060223
Център за социална рехабилитация и интеграция "Емилиян" Милкана Стоянова Михайлова гр. Разград ул. „ 11 август “ № 18 084/661456;0893389282
Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Нели Минчева Русева гр. Разград ул. „ Добровска “ № 53 084/779509; 0893389264
Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания Ралица Дамянова Янкова гр. Разград жк. „ Орел “ № 31 – 31А 084/242210; 0893389265
Дневен център за деца и младежи с увреждания Надежда Станчева Дачева гр. Разград жк. „ Орел “ № 30 084/779521; 0888942601
Център за обществена подкрепа Росен Аврамов Аврамов гр. Разград бул. „България“ № 4 084/660283; 0879612223
Център за работа с деца на улицата Катя Иванова Радева гр. Разград жк. „ Орел “ № 30 0885440608
Звено "Майка и бебе" Светослава Благовестова Трифонова гр. Разград ул. „ Хаджи Димитър “ № 30, етаж 1 0888057100
Проект „Приеми ме 2015“ - BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 Маргарита Стефанова Димитрова гр. Разград, бул. "Бели Лом " № 37А, ет. 9, стая 909 0877019743
Предоставяне на социланта услуга "Личен асистент" и "Домашен помощник" Янка Трифонива Георгиева гр. Разград ул. „ 11 август “ № 18 084/660653; 084/557564; 0897060223
Проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград“ - Център за предоставяне на услугите. Тереза Атанасова Райкова гр. Разград, ул. "Цар Симеон" № 8 0893389252