одобрен

Обучени по програма "Електронно управление и информационни технологии "

Уникален идентификатор:  c06a631b-4284-42bd-ab1a-c29f5df9a5d2

Описание:

Обучени по програма "Електронно управление и информационни технологии "

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-21 10:22:01
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:45:19
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2018 - Е-1 - Електронно управление 136 136 91 5
2018 - Е-2 - Електронен документ и електронен подпис 142 142 197 14
2018 - Е-3 - Развитие и приложение на облачните технологии в електронното управление 69 69 43 3
2018 - Е-4 - Анализ и визуализация на бази данни 95 95 51 5
2018 - Е-5 - Управление на ИКТ проекти 32 32 21 1
2018 - Е-6 - Компютърни основи (по ECDL) 15 15 8 1
2018 - Е-7 - Мрежови основи (по ECDL) 23 23 16 2
2018 - Е-8 - Текстообработка (по ECDL) 29 29 19 2
2018 - Е-9 - Електронни таблици (по ECDL) 136 136 100 9
2018 - Е-10 - Умения за работа с презентационен софтуер 47 47 27 2
2018 - Е-11 - Оперативна съвместимост и информационна сигурност 269 269 194 9
2018 - Е-12 - Модулна програма Управление на информационните ресурси и кибер устойчивост в публичния сектор
2018 - Е-12 - Модул 1 - Стратегическо управление на ИТ организация 51 51 50 2
2018 - Е-12 - Модул 2 - Развитие на ИТ за Е-управление 50 50 50 2
2018 - Е-12 - Модул 3 - Мениджмънт на ИТ организация 50 50 50 2
2018 - Е-13 - Внедряване на по-добри организационни и технологични модели на взаимодействие и административно обслужване 219 219 224 5
2018 - Е-14 - Доказателствена стойност на електронния документ 573 573 326 16