одобрен

Доклад относно пречистването на отпадъчните води от населените места

Уникален идентификатор:  c0c48578-f06a-4239-a4a4-df191370ea2a

Описание:

Доклад относно пречистването на отпадъчните води от населените места за агломерации над 2000 е.ж. до Европейската комисия по чл. 15 на Директива 91/271/ЕЕС (изготвя се на всеки две години, публикува се на сайта на МОСВ moew.government.bg: Води - Опазване на водите от замърсяване - Канализационни системи - Доклади).

води екология заустване околна среда отпадъчни води пречистване пречиствателни станции

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-07-07 16:03:35
  • Създаден от: boryana_georgieva
  • Последна промяна: 2018-10-12 13:44:48
  • Последно променил: migrate_data

rptMStateKey

rptMStateValue

rptCulture

rptFormRA

BG Bulgaria en-GB 5