одобрен

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите до март 2020

Уникален идентификатор:  c10a13cb-1036-4615-9c9d-0e53ede04af6

водовземане водовземни съоръжения кладенци подземни води регистър собствени потребностни на гражданите

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-22 18:34:08
  • Създаден от: nikolina.stoyanova
  • Последна промяна: 2020-04-22 18:34:08
Няма информация за показване