одобрен

Регистър на лицензирани центрове за професионално обучение

Уникален идентификатор:  c1165204-e848-4454-8f81-db6754f944fc

Описание:

Данните са генерирани към 08.06.2020 г.

напоо центрове за професионално обучение цпо

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 11:57:12
  • Създаден от: k_brozig
  • Последна промяна: 2020-06-19 11:57:12

лицензия|Име на ЦПО|област - код|област - наименование|община - код|община - наименование|населено място - код|населено място - наименование

200011001|"ЦПО към Кораборемонтен завод ""Одесос"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200111006|"ЦПО към ТЕЦ ""Марица -Изток 2""- ЕАД"|24|Стара Загора|231|Раднево|37507|Ковачево
200111007|"ЦПО към ""Рудметал"" АД"|21|Смолян|197|Рудозем|63207|Рудозем
200111010|"ЦПО към Национална компания ""ЖИ"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200111023|"ЦПО към ""Балкантурист"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200112003|"ЦПО към ""Висше училище по застраховане и финанси"" "|22|София-град|220|Столична|68134|София
200112011|"ЦПО към ""ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ"" ЕООД "|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200112041|"ЦПО към ""Енергоремонт - Гълъбово"" АД"|24|Стара Загора|225|Гълъбово|18280|Гълъбово
200112070|"ЦПО към ""Пристанище Бургас"" ЕАД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200211024|ЦПО към Централен кооперативен съюз|22|София-град|220|Столична|68134|София
200211028|"ЦПО към ""МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК"" ЕАД"|24|Стара Загора|231|Раднево|61460|Раднево
200211036|"ЦПО към ЕТ ""Иванка Ярловска"""|23|София-област|217|Самоков|65231|Самоков
200211038|"ЦПО към ЕТ ""Надежда - Султанка Дженева"""|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200211052|ЦПО към РС на ТПК - Велико Търново|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
200211102|"ЦПО към ""Териториален център за квалификация и преквалификация"" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200212015|"ЦПО към ЕТ "" Мишел-М"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200212019|"ЦПО към Сдружение ""Национален център за професионално обучение в системата на Търговско-Промишлените палати/ Камари в България"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200212032|"ЦПО към Консорциум ""БРАЯН"" ООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200212033|"ЦПО към ""ЕЛБИ Плюс"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200212039|ЦПО към Институт по Металознание на БАН|22|София-град|220|Столична|68134|София
200212043|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Авто - престиж"""|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
200312037|"ЦПО към Фондация ""ЕВРОФОНД ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА"|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
200312040|"ЦПО към ЕТ ""РОСНЕ - Снежана Илиева"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312042|"ЦПО Център за професионално обучение към ""Дунав""АД към ""Дунав"" АД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200312045|"ЦПО към ""Веда - Консулт"" ЕООД"|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
200312048|"ЦПО към Сдружение ""БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312049|"ЦПО към ""Монтажи"" ЕАД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312050|"ЦПО към ""Газтек БГ"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312051|"ЦПО към ""Институт по заваряване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312053|"ЦПО към ЦПО ""Знание"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312056|ЦПО към Асоциация за обучение в транспорта|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200312057|"ЦПО към ЕТ ""Олиави - Доля Иванова"""|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
200312058|"ЦПО към ""Главболгарстрой"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312063|"ЦПО към ""Център за професионална квалификация"" ЕООД"|11|Ловеч|101|Ловеч|43952|Ловеч
200312064|"ЦПО към ЕТ ""Бети - ОРВА - Бедиха Неджибова"""|17|Разград|168|Разград|61710|Разград
200312067|"ЦПО към ""ИРИНИ - РВ"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312068|"ЦПО към ЕТ ""Стилист Капанов - Кръстю Капанов"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312071|"ЦПО към ""НАСИ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312072|"ЦПО към ""НИКАНОР"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312073|"ЦПО към ""Поляница"" ЕООД"|25|Търговище|238|Търговище|73626|Търговище
200312074|ЦПО към Федерацията на научно-техническите съюзи|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312075|"ЦПО към ""Институт Александър"" ООД"|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
200312076|"ЦПО към ""Планини и хора"" - асоциация на планинските водачи в България"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312077|"ЦПО към ""ЕМ.СИ.КЕЙ - Комерс"" ООД"|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
200312079|"ЦПО към ""Център за чужди езици и мениджмънт"" ООД"|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
200312081|"ЦПО към ""ЗЕНИТ 94"" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200312083|ЦПО null към Регионален център за подпомагане на малки и средни предприятия|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
200312085|"ЦПО към ЕТ БоБос - Богданка Въчкова"""|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
200312087|"ЦПО към ""Бизнес линия Р"" ЕООД"|16|Пловдив|149|Карлово|36498|Карлово
200312088|"ЦПО към ""ЕВРО - АЛИАНС"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200312090|ЦПО към Частно училище по туризъм ООД|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200312091|"ЦПО към СД ""КОМП - Добрева и съдружие"""|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
200312092|"ЦПО към Фондация за биологично земеделие ""Биоселена"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312093|"ЦПО към ""ИКОМ"" ЕООД"|13|Пазарджик|123|Пазарджик|55155|Пазарджик
200312095|"ЦПО към ""НТС - Инженеринг"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200312096|"ЦПО към ""Нона - център за квалификация и преквалификация"" ЕООД"|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200312097|ЦПО към ФЕДЕРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312098|"ЦПО към Учебен център ""Зорница"""|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200312099|"ЦПО към ЕТ ""Квалитех - Вера Комитска"""|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
200312101|"ЦПО към ЕТ ""Интербизнес - Радка Стаменова"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312104|"ЦПО към ЕТ ""Виктория - Петранка Митрева"""|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200312109|"ЦПО към ""АВС-Е"" ЕООД"|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
200312110|"ЦПО към Фондация ""Регионален център за икономическо развитие"""|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
200312111|"ЦПО към Сдружение ""Национална мрежа за бизнес развитие"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312113|"ЦПО към ЕТ ""Григор Купандолски-Гришасмил"""|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
200312114|"ЦПО към ""ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНА МЕДИЦИНА НЕОДАН"" ЕООД"|14|Перник|132|Перник|63152|Рударци
200312116|ЦПО към Агенция за регионално и икономическо развитие|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
200312117|"ЦПО към Сдружение ""Асоциация на индустриалния капитал в България"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312118|"ЦПО към ""Централна енергоремонтна база"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312119|"ЦПО към ЕТ ""Георги Делов"""|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
200312120|"ЦПО към ЕТ ""Мерикал - 7 - Лиляна Кънчева"""|25|Търговище|238|Търговище|73626|Търговище
200312123|"ЦПО към ""Олимп 54"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312129|"ЦПО към ""Национален образователен център"" ООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200312130|"ЦПО към СД ""Монте Авиор - Репкини и Сие"""|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
200312132|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Институт за образование и мениджмънт"""|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
200312133|"ЦПО към ""Регионален център за професионална квалификация"" ООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200312134|"ЦПО към ЕТ \""Атика - Симеон Симеонов\"""|13|Пазарджик|123|Пазарджик|55155|Пазарджик
200312135|ЦПО към ПМУ АД|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200312136|"ЦПО към ""Център за обучение и квалификация ""Компас"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312137|ЦПО към Агенция за регионално развитие и бизнес център|5|Видин|53|Видин|10971|Видин
200312140|"ЦПО към ЕТ ""Боян Папраданов"""|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
200312141|"ЦПО към ЕТ ""Гараж - Васил Стефов"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312142|"ЦПО към Фондация ""Микрофонд - София"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312145|ЦПО към Селскостопанска академия|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312148|"ЦПО към ЕТ ""Златко Вълчев - Дубъл В"""|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200312149|"ЦПО към ЕТ ""Иванка Мужикова - МИКС"""|24|Стара Загора|226|Казанлък|35167|Казанлък
200312155|"ЦПО към ""Иком Интелект"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200312157|ЦПО към Технически университет|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200412150|"ЦПО към Сдружение ""Център за професионално обучение Професия 21 век"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412151|"ЦПО към ""Международен колеж"" ООД"|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200412153|"ЦПО към ""Център за чужди езици и мениджмънт"" ООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200412156|ЦПО към Сдружение “Съюз за стопанска инициатива
200412159|"ЦПО към ЕТ ""Анета Симеонова - Анета 94"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412160|"ЦПО към ""Тракция"" АД"|17|Разград|169|Самуил|65276|Самуил
200412161|"ЦПО към ""Школа Карагьозови"" ООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200412166|"ЦПО към ЕТ ""АЛФА - Христо Стефанов"""|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200412167|"ЦПО към ЕТ ""Деси Веси - Митко Василев"""|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
200412172|"ЦПО към ""УНИЯ"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200412173|"ЦПО към ЕТ ""ИТИ - Пламка Георгиева"""|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
200412175|"ЦПО към ""Балкански център дипломат"" ООД"|11|Ловеч|102|Луковит|44327|Луковит
200412178|"ЦПО към ЕТ ""АМОС - СПОРТ - Слава Василева"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412179|"ЦПО към ""Унисофт"" ЕООД"|4|Велико Търново|41|Горна Оряховица|16359|Горна Оряховица
200412181|ЦПО към Професионална гимназия по хранителни технологии и техника|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200412183|"ЦПО към Фондация ""Общество на познанието"""|21|Смолян|192|Девин|20465|Девин
200412184|"ЦПО към Сдружение клуб ""Отворено общество"" - Русе"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200412185|"ЦПО към ""Контролно- заваръчни устройства /КЗУ/"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412187|"ЦПО към ""Дейта Оптикс Болкънс"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412190|"ЦПО към Сдружение ""Строителен квалификационен център""
200412194|"ЦПО към ""Експерт-учебен център"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412195|"ЦПО към ЕТ ""ТИТИ ВЕ - Тинка Каймакчийска"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412196|"ЦПО към Сдружение ""Асоциация за социални технологии"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412197|"ЦПО към ""Център за регионално развитие"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412200|ЦПО към “ПРОТУР - 95 ООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200412203|"ЦПО към \""Институт по целулоза и хартия\"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412206|"ЦПО към ""Петър Йовчев и синове"" ООД"|28|Ямбол|264|Ямбол|87374|Ямбол
200412211|"ЦПО към ""Треинсофт"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412212|"ЦПО към ""АХАД - БИЗНЕС УНИВЕРСАЛ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412213|"ЦПО към ""МЗ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412214|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Стелит"""|23|София-област|213|Костинброд|38978|Костинброд
200412217|"ЦПО към ""Спарки"" АД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200412221|"ЦПО към ""Холдинг Български държавни железници"" ЕАД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412222|"ЦПО към Сдружение \""Евромодел\"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412224|ЦПО към Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412226|"ЦПО към ""Пристанище Варна"" ЕАД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200412227|"ЦПО към \""ТРИНИТИ ЕС\"" ООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200412229|"ЦПО към ""Адрес недвижими имоти"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412235|"ЦПО към ""БС - Институт"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200412236|"ЦПО към Сдружение ""Български туристически съюз"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512238|"ЦПО към ""Салватор"" ЕООД"|13|Пазарджик|123|Пазарджик|55155|Пазарджик
200512239|"ЦПО към ""Център за професионално обучение Виана"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512241|"ЦПО към ""Екселиа"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200512244|"ЦПО към ""Грос-стар-7"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200512245|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “ЗНАНИЕ|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
200512246|"ЦПО към ""Асарел-Медет"" АД"|13|Пазарджик|124|Панагюрище|55302|Панагюрище
200512248|"ЦПО към Сдружение ""Алтернатива Попово-21 век"""|25|Търговище|237|Попово|57649|Попово
200512251|"ЦПО към ""СТИК"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200512252|"ЦПО към ЕТ ""Модус Трейд"" - Георги Зеленков"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200512253|"ЦПО към ""Център за управление и професионално обучение"" ЕАД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512256|"ЦПО към Стопанска академия ""Димитър Апостолов Ценов"""|4|Велико Търново|47|Свищов|65766|Свищов
200512257|"ЦПО към ""ЕВРО-СОРС"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512258|ЦПО към Секюрити форс Трейнинг ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512263|"ЦПО към ""Алфа Трейд Къмпани"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512264|"ЦПО към ТД ""Безконтактни мултиплексорни вериги"" (БМВ) ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512265|ЦПО към “Фондация за социални инвестиции и ресурси
200512268|"ЦПО към Сдружение ""Колеж за работническо обучение"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512270|ЦПО към Военно формирование 32420|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200512271|"ЦПО към ""Ученическа кооперация съгласие - 2004"" към Търговска гимназия Пловдив"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200512273|"ЦПО към ""Сънфудс България"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512276|"ЦПО към Главна дирекция ""Пожарна безопасност и защита на населението"" към МВР"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512277|"ЦПО към ЕТ ""Янка Бельова-Начало"""|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
200512278|"ЦПО към ЕТ ""ТОП БЮТИ- Ваня Георгиева"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512279|ЦПО към “ЕНИГМА ООД|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
200512280|ЦПО към “АЛЕКС – ВВ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512282|ЦПО към Институт за следдипломна квалификация при УНСС|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512283|"ЦПО към ЕТ ""ДАЯНА-Х-ЙОРДАНКА ИВАНОВА"""|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200512284|"ЦПО към ЕТ ""Георги Николов - Марка"""|23|София-област|217|Самоков|65231|Самоков
200512285|"ЦПО към ""Заваръчно-монтажни услуги"" ЕООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200512286|ЦПО към “ХСИ Инвест АД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200512287|ЦПО към ОЦ “Милениум ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512288|"ЦПО към Образователен бизнес център ""Хермес"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512289|ЦПО към “ИКоМС ЕООД|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200512291|"ЦПО към сдружение с нестопанска цел ""Камара на инсталаторите в България"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200512293|"ЦПО към ЕТ ""Теофана - Теодора Маринова"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512294|"ЦПО към ""Практик груп"" ЕООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200512296|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Национален институт за професионално образование и обучение"""|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
200512298|ЦПО към Национална академия по разработване на софтуер|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512301|"ЦПО към ""Училище за бизнес компетенции"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512306|"ЦПО към Сдружение ""Български червен кръст"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200512307|"ЦПО към Частна езикова гимназия ""Стоян Сариев"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200512309|"ЦПО към ""Таурус Консултинг"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612314|"ЦПО към ""Бейском"" ООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200612315|"ЦПО към Сдружение ""Национален център за рехабилитация на слепи"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200612316|"ЦПО към ""Интелекти"" ООД"|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
200612318|"ЦПО към ""Феникс и Ко"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612319|"ЦПО към ""Трансвагон"" АД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200612321|"ЦПО към ""СИВАНИ"" ООД"|23|София-област|210|Ихтиман|32901|Ихтиман
200612325|"ЦПО към ЕТ ""Лина - Петко Друмчев"""|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200612326|"ЦПО към ""Медиком-Консулт"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612327|"ЦПО към Сдружение ""Асоциация Съвременни читалища"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612329|"ЦПО към ""Съксес-04"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612332|"ЦПО към ""Ремотерм"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612333|"ЦПО към ""Джи Би Консулт"" ЕООД"|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
200612334|"ЦПО към ""Мастеруелд"" ЕООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200612335|"ЦПО към Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност ""АЛФА - МЕТАЛ"" ООД"|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
200612338|"ЦПО към ЕТ ""Сашел - Пейчо Паунов"""|13|Пазарджик|120|Брацигово|6207|Брацигово
200612339|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Център за професионално обучение
200612340|"ЦПО към ""Чудотворец"" ЕООД"|23|София-област|217|Самоков|65231|Самоков
200612341|"ЦПО към ЕТ ""Електра - Петър Петров"""|3|Варна|29|Аксаково|182|Аксаково
200612349|"ЦПО към СД ""Русе - Експорт - Импорт - Константинов и Сие"""|18|Русе|176|Русе|51679|Николово
200612350|ЦПО към Международно висше бизнес училище|23|София-област|202|Ботевград|5815|Ботевград
200612353|"ЦПО към Сдружение ""Иновационен регионален университет"""|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200612354|"ЦПО към ""Интерколеж - С"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200612355|"ЦПО към ""Регионален център за развитие и усъвършенстване на човешките ресурси"" ЕООД"|12|Монтана|113|Лом|44238|Лом
200612356|"ЦПО към ""Ефекто"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612360|ЦПО към Просперити ООД|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200612361|"ЦПО към ""Вест - 2005"" ЕООД"|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
200612362|"ЦПО към ""Грозданов - Кар"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612364|"ЦПО към ""Балканика травъл енд консултинг сървисиз"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612365|ЦПО към Институт по металолеене и леярски технологии АД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612371|ЦПО към ВАНС ЕООД|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
200612380|"ЦПО към ""РУЛАН"" ООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200612384|"ЦПО към ""Рея - Крум Крумов"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612385|ЦПО към Тракийски университет - Факултет Техника и технологии“ – Ямбол
200612386|"ЦПО към ""БГ - ЦЗК"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612387|ЦПО към Технически университет - Габрово|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
200612389|ЦПО към “ДЕКСИ КОНСУЛТ ЕООД
200612392|"ЦПО към Сдружение ""Международна академия за ВИП ресторантски кадри интерменю професии - управител
200612394|"ЦПО към ""Каолин"" ЕАД"|18|Русе|173|Ветово|66229|Сеново
200612397|ЦПО към сдружение “Младежки спортен клуб “Терес
200612399|"ЦПО към ""Палфингер продукционстехник България"" ЕООД"|15|Плевен|145|Червен бряг|80501|Червен бряг
200612401|"ЦПО към ""Викинг 1"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612405|"ЦПО към Сдружение ""Институт за социални дейности и практики"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612406|"ЦПО към ""Селект козметикс"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200612410|ЦПО към “НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
200612411|ЦПО към EТ “МЕКСИКО – ПЕ – Петър Йорданов
200612415|ЦПО към “Европартнер“ ЕООД
200612418|ЦПО към “EВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК ЕООД
200612419|ЦПО към “ЕВРОТЕХ-В.Н. ООД
200712408|"ЦПО към ""Минерва АКСА"" ЕООД
200712413|ЦПО към “Академия БулМар ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200712416|ЦПО към “Консулта 21 ООД
200712420|ЦПО към ЕТ “СТС – Теодора Димитрова
200712426|ЦПО към Сдружение “Център за обучение и услуги|13|Пазарджик|123|Пазарджик|55155|Пазарджик
200712427|ЦПО към Софийска професионална гимназия по туризъм
200712428|"ЦПО към ЕТ ""Рапакс - Лилия Тодорова""
200712430|"ЦПО към ""Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии Пловдив"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200712434|ЦПО към “Уелд Инженеринг ЕООД
200712435|ЦПО към “Група за тренинги и мениджмънт ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200712438|ЦПО към “АдминСофт ООД
200712441|ЦПО към “ПЕПЕ - РЕАЛ ЕООД
200712445|ЦПО към “БЮРО СТУДЕНТСКИ ТРУД ООД
200712446|ЦПО към “КЪНЕКТЕД ЕООД
200712448|ЦПО към Частна профилирана гимназия “АНТОАН ДЬО СЕНТ ЕКЗЮПЕРИ
200712449|ЦПО към “ИНФОГРУП БГ EООД
200712450|ЦПО към Сдружение “Алианс за регионални и граждански инициативи
200712453|"ЦПО към ""КОНЕРДЖИ ЕООД
200712455|ЦПО към сдружение “Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ - България
200712456|ЦПО към “ИМАРК ЕООД
200712457|ЦПО към “Просперитет 21 век ООД
200712459|"ЦПО към ""ВИП ЦЕНТЪР - Р"" ООД
200712463|ЦПО към “ДЕИЗА КОНСУЛТ ЕООД
200712464|ЦПО към Професионална гимназия по техника и мениджмънт “Христо Ботев
200712465|ЦПО към “ДОМЕКС КОНСУЛТ ООД
200712466|ЦПО към “ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЕООД
200712470|ЦПО към НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО - ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
200712472|ЦПО към ДИКОН ГРУП ЕООД
200712475|ЦПО към СД “ИНТЕРБИЗНЕС- ИВАНОВА И СИЕ
200712477|ЦПО към Сдружение “МАРТИЛЕН ФМ
200712487|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Научно технологичен съюз - Плевен"""|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200712488|ЦПО към “Стар Нейлз България ООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200712492|ЦПО към “БРЕЙН ГРУП
200712493|ЦПО към Община Пловдив
200712494|ЦПО към Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров
200712501|"ЦПО към ""Аполис А. А."" ЕООД
200712503|ЦПО към сдружение с нестопанска цел “Сдружение за социална интеграция и взаимопомощ
200712504|ЦПО към сдружение с нестопанска цел “ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА (ЦИРЕ)
200712505|ЦПО към фондация “Кладара
200712506|ЦПО към ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви
200712507|ЦПО към ВОЛАН ТРАНС ЕООД
200712508|ЦПО към “ЛЪКИДРАЙВ ЕООД
200712510|ЦПО към “Теле Тек Груп АД
200712511|ЦПО към Висше строително училище Любен Каравелов
200712512|ЦПО към “ИНТЕЛЕКТ - ЕМ ООД
200712513|ЦПО към “Образователен център Британика ООД
200712516|ЦПО към е-Академия ЕООД (“БИ ЕМ СИ ГРУП ООД)
200712518|ЦПО към Технически университет
200712519|ЦПО към “ЛБ ЛАКТ ЕООД
200712520|ЦПО null към “КАЛПАКОВ ЕООД
200712521|ЦПО към “АУРА-Л ООД
200712522|ЦПО към “ЕНИГМА БГ ЕООД
200712526|ЦПО към “ДЖИ ТИ АЙ - КОМПЮТРИ ЕООД
200712530|ЦПО към сдружение с нестопанска цел “ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ
200712531|ЦПО към “БИЗНЕС КОНТАКТИ ЕООД
200712532|ЦПО към “ДЕЛФИ ГРУП ЕООД
200712536|ЦПО към “ДЖУЕЛ 5 ООД
200712537|ЦПО към “БЮТИМЕД ООД
200712541|ЦПО към “БОНИ РИЕ ЕООД
200712542|ЦПО към “ВИ-ДЖИ-2007 ООД
200712543|ЦПО към СД “КАМЕЛИТА – ПЖ – ЖИЛКОВ
200712544|ЦПО към “ДЕМЕТРА 27 ЕООД
200712545|ЦПО към “Международен банков институт ООД
200712546|"ЦПО към ПГ по строителство
200712550|ЦПО към сдружение с нестопанска цел “Академия БГ
200712555|ЦПО към “КПМГ България ЕООД
200712556|ЦПО към “Светман ООД
200712557|ЦПО към “АВТОШКОЛА ПАНТEЛЕЕВ ЕООД
200712559|ЦПО към “ЕКСПЕРТ МИКРО ООД
200712563|ЦПО към “Дани 91 ООД
200812558|ЦПО към “ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР АД
200812561|ЦПО към “БАУМИТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД
200812566|ЦПО към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
200812569|ЦПО към Сдружение “ЕВРО – ТОК БЪЛГАРИЯ
200812570|ЦПО към “БЕЧ ЕООД
200812574|ЦПО към “ФСК КАРТЕЛ ЕООД
200812576|ЦПО към СНЦ “ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
200812577|ЦПО към сдружение “Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожарската промишленост в Северен Централен планов район
200812579|ЦПО към “ИПОН 1 ООД
200812582|ЦПО към “Гранд Хотел София АД
200812591|ЦПО към “ЕС ЖИ ДИ ЕООД
200812593|ЦПО към “ЗЛАТАНИ ЕООД
200812596|ЦПО към “ИЗОБЛОК ЕООД|24|Стара Загора|226|Казанлък|35167|Казанлък
200812597|ЦПО към “ЛОТ - КОНСУЛТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812600|"ЦПО към ЧИТАЛИЩЕ ""СТОЯНКА СОКОЛОВА 1999"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812601|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ “РАВНОВЕСИЕ|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200812602|ЦПО към “МАРИНЕЛ ЕООД|1|Благоевград|4|Гоце Делчев|17395|Гоце Делчев
200812603|ЦПО към “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - СОФИЯ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812604|ЦПО към “ИНФОЦЕНТЪР ЕООД|7|Габрово|74|Трявна|73403|Трявна
200812605|ЦПО към “ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200812606|ЦПО към “ГРУП - 7 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812610|ЦПО към “ПЛАМ ЕООД|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
200812612|ЦПО към “МОДЕЛ – СЕКЮРИТИ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812613|ЦПО към “АВАЛОН - 52 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812614|ЦПО към Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов
200812615|"ЦПО към Професионална земеделска гимназия ""Кл. Арк. Тимирязев""
200812619|ЦПО към Фондация “Алтернатива за всички
200812621|ЦПО към Висше училище по мениджмънт|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200812624|ЦПО към “ДЕСИТА ЕООД
200812629|ЦПО към Фондация “Европейски младежки инициативи
200812630|ЦПО към “ОЙРОШПЕД АД
200812634|ЦПО към “АВТО ШКОЛА ЕООД
200812635|ЦПО към “Арконнико ЕООД|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200812636|ЦПО към “Професионален Център БУЛГАРКОМ|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812639|ЦПО към ИВКАР ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200812640|ЦПО към “ИНФОРМА ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200812648|"ЦПО към сдружение ""Териториална организация на научно-техническите съюзи - Ямбол"""|28|Ямбол|264|Ямбол|87374|Ямбол
200812649|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Териториална организация на научно-техническите съюзи – Дупница|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
200812650|ЦПО към Сдружение “Дом на науката и техниката
200812651|ЦПО към Сдружение “Дружество за разпространение на знание
200812652|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Териториална организация на научно-техническите съюзи – Перник|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
200812653|ЦПО към Сдружение “Териториална организация на научно техническите специалисти
200812654|ЦПО към Сдружение “ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
200812655|ЦПО към Сдружение “Съюз по хранителна промишленост към ФНТС
200812657|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ “ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО– ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
200812658|ЦПО към Сдружение “Регионално дружество Знание
200812660|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА
200812661|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Областна организация на научно-техническите съюзи
200812662|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Дом на науката и техниката|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
200812663|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА
200812664|ЦПО към Сдружение “Знание
200812665|ЦПО към ЕТ “Деметра – Мая Антова
200812667|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО “ЗНАНИЕ
200812669|ЦПО към Сдружение “Дружество за наука и знание
200812670|ЦПО към Сдружение “ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
200812671|ЦПО към “ФИТОГАРД 2003 ООД
200812677|ЦПО към към Сдружение с нестопанска цел “БИЗНЕСЦЕНТЪР - ПЕЩЕРА
200812678|ЦПО към “КОМПЛЕКС КРЕДО ЕООД
200812680|ЦПО към “Оргахим АД
200812685|ЦПО към “БОНЕВ КОНСУЛТ ЕООД
200812687|ЦПО към “НОБО – ЕООД ЕООД
200812689|"ЦПО към ""Частен професионален колеж Ейч Ар Си Кулинари Академи България"" ООД гр. София"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812694|ЦПО към “ИНТЕГРАЛ – 08 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812697|"ЦПО към ""МИНСТРОЙ-ХОЛДИНГ"" АД
200812698|"ЦПО към ""РИС 2004"" ООД
200812699|ЦПО към НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС
200812700|ЦПО към “ЕВРООПТИК - 3 ЕООД
200812704|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “БИЗНЕС – ЦЕНТЪР – ХАРМАНЛИ|26|Хасково|248|Харманли|77181|Харманли
200812706|ЦПО към СНЦ “БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КАРЛОВО|16|Пловдив|149|Карлово|36498|Карлово
200812710|ЦПО към СНЦ “Агробизнес център/ Бизнес инкубатор – Шумен|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
200812718|ЦПО към СНЦ “Бизнесцентър – Исперих|17|Разград|165|Исперих|32874|Исперих
200812720|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Индустриална стопанска камара /асоциация/ – Враца|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
200812722|ЦПО към Фондация “ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812723|ЦПО към Фондация “МАТЕРИКА|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200812727|"ЦПО към Сдружение ""Научно-технически съюз Благоевград"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812729|"ЦПО към ""ХАРМОНИЯ 1"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812731|"ЦПО към Сдружение ""Национална агенция за граждански и стопански инициативи"" гр. Дупница"|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
200812735|ЦПО към Сдружение “РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200812739|ЦПО към “Планет - 2 ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200812740|ЦПО към “ЕГ КОНСУЛТ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200812741|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “СТОПАНСКА КАМАРА – СТАРА ЗАГОРА|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200812749|ЦПО към “ВИФИ - БЪЛГАРИЯ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912708|ЦПО към “ЕВРОДРАЙВ ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200912711|ЦПО към “ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ ООД|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200912717|ЦПО към СНЦ “Бизнес Инкубатор-Гоце Делчев/ Център за подпомагане на предприемачеството|1|Благоевград|4|Гоце Делчев|17395|Гоце Делчев
200912719|ЦПО към ЦПО АКАДЕМИКА ЕООД
200912721|ЦПО към “РОСЕН - 85 ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912728|ЦПО към “ЖОРИ КЛУБ ООД|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
200912733|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ - Кърджали|9|Кърджали|87|Кърджали|40909|Кърджали
200912738|ЦПО към “ВЕДАКОН ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912742|ЦПО към СНЦ “Бизнес център Свищов|4|Велико Търново|47|Свищов|65766|Свищов
200912743|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2000|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
200912744|ЦПО към “ВОЛАН ЕООД|3|Варна|29|Аксаково|182|Аксаково
200912745|ЦПО към Сдружение “Териториална организация на научно-техническите съюзи – Хасково|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
200912747|ЦПО към “ДИЙОМА ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200912748|ЦПО към “БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912751|ЦПО към “ЕЛИЯНИ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912753|ЦПО към Сдружение “Местна агенция за икономическо развитие-Разлог|1|Благоевград|8|Разлог|61813|Разлог
200912754|ЦПО към “АИ ТИ СИ И ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912756|ЦПО към Сдружение “МЛАДЕЖКА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912757|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912761|ЦПО към СНЦ “Европейски център в подкрепа на бизнеса|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200912762|ЦПО към “АТАНАС БУРОВ ООД|13|Пазарджик|124|Панагюрище|55302|Панагюрище
200912764|ЦПО към “ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД
200912765|ЦПО към “ДЕДАЛ ЕООД
200912767|"ЦПО към ЕТ ЕВРЕДИКА – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ""
200912768|ЦПО към Рувекс АД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912772|ЦПО към СТС - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912773|ЦПО към Сдружение Шуменска търговско промишлена палата - Заповед № 772/ 20.07.2009 г. на Председателя на НАПОО|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
200912774|ЦПО към Сдружение Национално сдружение Недвижими имоти - Заповед № 771/ 20.07.2009 г. на Председателя на НАПОО|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912775|"ЦПО към ""ПИ ЕМ Консултинг"" ООД - Заповед № 782/ 22.07.2009 г. на Председателя на НАПОО"|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
200912776|"ЦПО към СНЦ Териториална Организация на Научно-техническите съюзи"" - Заповед № 781/ 22.07.2009 г. на Председателя на НАПОО"|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
200912777|"ЦПО към Сдружение ""СИНИ КАМЪНИ ЗА РАЗВИТИЕ""
200912778|"ЦПО към ""ХЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912779|ЦПО към “Еконт Експрес ООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200912781|ЦПО към “Велес МТ ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200912783|"ЦПО към Академия за професионално развитие ""Експерт"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912786|"ЦПО към ""ВР - Пропъртис"" ЕООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
200912787|ЦПО към “ЯНИАПРЕС ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200912788|ЦПО към “АИКБ Консулт ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912790|ЦПО към Фондация “Карин дом|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200912791|ЦПО към ЕТ Илиана Ценова – Бленда|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912792|ЦПО към “Интелект КООП ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200912794|ЦПО към “Конфезерченти България ООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200912795|ЦПО към Виа Рилка ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912796|ЦПО към Д.Г.С. – термосистеми ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912798|"ЦПО към СДРУЖЕНИЕ ПАРТНЬОРИ-КС"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912799|"ЦПО към “Международен център за професионално обучение ""Алфа"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912801|"ЦПО към Сдружение ""Дружество за разпространение на знания Мисъл-Велико Търново"""|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
200912802|ЦПО към Премиер Хелт Клуб ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912803|"ЦПО към Държавно Предприятие ""Фонд Затворно Дело"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912806|"ЦПО към ""Надежда и Мариета Дженеви"" ООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
200912807|ЦПО към ТОНИКО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
200912809|ЦПО към БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР ЕАД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912811|"ЦПО към ""МТГ-Делфин"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200912813|ЦПО към “МДО КОНСУЛТ
200912814|ЦПО към АВТОШКОЛА КАЛИ|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
200912816|ЦПО към АТЛЕТИК ФИТНЕС ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912817|ЦПО към ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД|19|Силистра|183|Силистра|66425|Силистра
200912818|ЦПО към АРСЕНАЛ АД
200912819|"ЦПО към Бизнес център ""Информа интелект"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912821|"ЦПО към ЕТ ""Маргарита Йорданова"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912823|ЦПО към МАКС ИНОВЕЙШЪНС – МИ5 ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
200912826|ЦПО към АКАДЕМИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
200912829|ЦПО към КОНОВ КОМЕРС ООД|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
200912851|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ПРЕДБАЛКАН|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012827|ЦПО към ЗНАЙКО ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012831|ЦПО към Сдружение “Балкански форум за развитие|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012833|ЦПО към ХЕБА ЦЕНТЪР ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012835|ЦПО към ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ОБУЧЕНИЕ РОЛА ООД
201012836|ЦПО към ЛИНЕЯ 10 ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012837|ЦПО към Професионален център за красота ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201012840|ЦПО към ПС Гард ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012842|ЦПО към СЕЗОНИ ООД|19|Силистра|183|Силистра|66425|Силистра
201012843|ЦПО към СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012844|ЦПО към ПИРИН - ТЕКС ЕООД|1|Благоевград|4|Гоце Делчев|17395|Гоце Делчев
201012845|ЦПО към АтоменергоремонтАД|6|Враца|64|Козлодуй|37798|Козлодуй
201012846|ЦПО към Сдружение БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012847|ЦПО към “АВО КОНСУЛТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012848|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ|26|Хасково|239|Димитровград|21052|Димитровград
201012849|ЦПО към АС – ВАВИЛОН ЕООД с. Драговищица|23|София-област|213|Костинброд|38978|Костинброд
201012850|"ЦПО към ""Иванчев-ДиСиАЙ"" ЕООД"|23|София-област|217|Самоков|65231|Самоков
201012853|ЦПО към Сдружение “Съюз на глухите в България|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012855|ЦПО към ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012861|ЦПО към ЕЙ ПИ ДЖИ КОРПОРЕЙШЪН ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012862|"ЦПО към ""ЗНАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ"" EООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201012863|ЦПО към “ТЕХНО ТРЕЙНИНГ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012866|"ЦПО към ""Лидера Трейдинг ЛТД"" EООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012867|ЦПО към Географска информационна система - София ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012868|"ЦПО към ""ПроФиКон В"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012870|"ЦПО към ""Инспрес"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201012871|ЦПО към ИНТЕРКОЗМЕТИКА ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012872|"ЦПО към сдружение ""Национално сдружение за професионално образование АВС"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012874|"ЦПО към Матев - строй"" ЕООД"|24|Стара Загора|226|Казанлък|35167|Казанлък
201012875|ЦПО към БЛЪШ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012876|ЦПО към ЮНИОН ИНДЪСТРИ АД
201012877|"ЦПО към ЕТ ""ЗОРА - ЗОЯ ПЕТРОВА"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201012878|ЦПО към АКВАХИМ АД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201012881|ЦПО към ВТА ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201012882|ЦПО към БПП ПРОФЕШЪНАЛ ЕДЮКЕЙШЪН ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112884|"ЦПО към ""Капри"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201112885|"ЦПО към ""ПАУНОВ"" ЕООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
201112886|"ЦПО към ЕТ \""Васил Чивийски - КЛУБ - 90\"""|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
201112887|ЦПО към ШКОЛА 2 ЕООД
201112888|"ЦПО към Хеър Академи "" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112889|"ЦПО към ""ЕЛИТ АУТО 1"" ЕООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
201112890|"ЦПО към Фондация ""НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И БИЗНЕС"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112892|ЦПО към Бургаска търговско - промишлена палата|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
201112893|"ЦПО към ЕТ ""Дълголетие-Гинка Генова"""|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
201112894|"ЦПО към ""ИНВИКТУС"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201112896|"ЦПО към ЕТ ""Росен Ангелов-Тандем"""|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
201112898|"ЦПО към ""КРОН СЕКЮРИТИ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112899|"ЦПО към ""Кабината БГ"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112900|"ЦПО към ""ХЛИМИЯ"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112901|ЦПО към ПРОФЕСИОНАЛ БГ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112902|"ЦПО към Солидарност 2006"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201112903|"ЦПО към ""Технически надзор и сертификация"" ООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
201112904|ЦПО към СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112905|ЦПО към Вега Василеви ЕООД
201112906|"ЦПО към ""ПРЕМА 2010"" ООД"|11|Ловеч|101|Ловеч|43952|Ловеч
201112908|"ЦПО към сдружение ""ХИПОКРАТ"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112909|ЦПО към Фондация «РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – АВИЦЕНА»|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
201112910|"ЦПО към ""ВИКТОРИЯ-ПМ"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201112912|"ЦПО към ""Пи Ем Център"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112913|ЦПО към САЛАМАНДЪР ГРУП ХОЛДИНГ АД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112914|"ЦПО към ""ОМЕГА 2011"" ЕООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
201112915|ЦПО към НИТЕХ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112916|ЦПО към ДП “Българо-германски център за професионално обучение
201112917|"ЦПО към ""ФОРТУНА ДД"" "|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
201112918|"ЦПО Богоя към ""БОГОЯ-М"" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201112920|"ЦПО към ""ОМАННА 2011"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112921|ЦПО към КлимаКом ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112923|"ЦПО към ""ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ"" EООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112924|ЦПО към АРИ-ЗДД ЕООД
201112925|"ЦПО към ""УНИВЕРСАЛ ПЛЕВЕН"" ООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
201112927|"ЦПО към ""ДАВИТОЗ"" ООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
201112928|"ЦПО към ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ""БЕСТ ДРАЙВ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112929|ЦПО към НАУЧНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112931|ЦПО към ХИТКО РХ ЕООД|17|Разград|168|Разград|61710|Разград
201112932|"ЦПО към Сдружение ""Етника"""|6|Враца|62|Бяла Слатина|7702|Бяла Слатина
201112933|ЦПО към БОДУ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112936|ЦПО към ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
201112937|ЦПО към Консултантска компания Лидер ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112938|ЦПО към БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112939|ЦПО към ИНТЕРМАКС ЕООД|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
201112940|ЦПО към Конфедерация на независимите синдикати в България|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112941|"ЦПО към EТ ""Т.Тонева-Е.Шунанова"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
201112942|ЦПО към АРМТЕКС ТРЕЙД ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112944|ЦПО към АСАП ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112946|"ЦПО към Сдружение ""Образование и наука"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112947|"ЦПО към Сдружение ""Български форум за образование"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112949|"ЦПО към Сдружние ""Социална подкрепа и информация"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112950|ЦПО към ГИВЕЛ КОНСУЛТ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112951|ЦПО към Фондация ЕКИП|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112953|"ЦПО към ""АБВ Европа"" ЕООД"|23|София-област|217|Самоков|65231|Самоков
201112954|ЦПО към Грийн Пас ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112956|"ЦПО към ""ДАТКОВ-И""ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201112957|ЦПО към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112959|ЦПО към ОФИС ГЕОРГИЕВ ЕООД|16|Пловдив|146|Асеновград|702|Асеновград
201112961|ЦПО към Вили 2011 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201112962|"ЦПО към ""ЗИ ТИ ЕМ Консулт"" ООД"|16|Пловдив|153|Марица|73242|Труд
201212958|"ЦПО към ""ФАЙЪР БГ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212964|"ЦПО към ""МАРА-ДИСО""ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212965|"ЦПО към ""ВЕА"" ЕООД"|25|Търговище|238|Търговище|73626|Търговище
201212967|ЦПО към СЕЛЕНА 52 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212968|"ЦПО към Салон за красота ""Христина"" ЕООД"|1|Благоевград|4|Гоце Делчев|17395|Гоце Делчев
201212969|ЦПО към ИКОНОМИКС-М ЕООД|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
201212972|"ЦПО към ""Център за професионално обучение и ориентиране"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212973|"ЦПО към Фондация ""ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
201212975|ЦПО към ПЛАНЕТ-21 ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212976|ЦПО Европейска Академия за Обучение и Развитие към Пропър Дивелопмънт ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212977|"ЦПО към ""Знание и бизнес"" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201212981|ЦПО към СОЛТИ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212983|"ЦПО към Сдружение ""Национална лозаро-винарска камара"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212984|"ЦПО към Сдружение ""Наука и Развитие"""|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
201212985|ЦПО към ЕВРИКА 3М ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201212987|"ЦПО към ET "" НИК - ПОЛ"""|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201212988|ЦПО към ГРАНД ЦЕНТЪР ООД|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
201212989|ЦПО към МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212991|"ЦПО към ""ТАНДЕМ ГАРД"" ЕООД"|25|Търговище|238|Търговище|73626|Търговище
201212992|"ЦПО към ""АСО СОФИЯ"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212993|ЦПО към ГИАРА ЕООД|19|Силистра|183|Силистра|66425|Силистра
201212994|ЦПО към ХРИСТОВ 2008 ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
201212996|"ЦПО към ""3K"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
201212997|ЦПО към ПАРАДОКС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
201212998|ЦПО към ЯРЧЕВ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121000|"ЦПО към ""Евро стандарт 2001"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121001|ЦПО към Кибертел ООД|15|Плевен|141|Левски|43236|Левски
2012121002|ЦПО към МИРЕЛА ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121003|ЦПО към СОФОС КОНСУЛТ ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2012121004|ЦПО към АСОЦИАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121005|"ЦПО към ФОНДАЦИЯ ""БЪЛГАРСКО ДЕТЕ"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121006|ЦПО към ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ. БГ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121007|ЦПО към гранд фешън еоод|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121008|"ЦПО към ""Прогрес и Знание""ЕООД "|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121009|"ЦПО към ""Вимар"" ООД"|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
2012121010|"ЦПО към ""КИСС 707"" ЕООД"|23|София-област|210|Ихтиман|32901|Ихтиман
2012121011|ЦПО към МЕЛАНИ ДМ ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2012121012|ЦПО към Стил-Алтънджиян ЕООД|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2012121013|"ЦПО към ""ШАНС 75-80"" ООД"|23|София-област|212|Костенец|38902|Костенец
2012121014|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел""Сдружение за етнокултурен и туристически обмен-Сърница"""|13|Пазарджик|121|Велинград|70648|Сърница
2012121015|ЦПО към СТАРТ-97 ООД|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
2012121016|"ЦПО към ЦПО към Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2012121017|"ЦПО към Сдружение ""ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121018|ЦПО към ДЖЕСИ КОНСУЛТ“ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121021|ЦПО към Апра ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121022|ЦПО към МЛАДЕНОВ КОНСУЛТИНГ ЕООД|21|Смолян|194|Златоград|31111|Златоград
2012121023|"ЦПО към Сдружение""Териториална организация на научно-техническите съюзи"""|13|Пазарджик|123|Пазарджик|55155|Пазарджик
2012121024|"ЦПО към "" ГОСИПСТАЙЛ "" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121025|"ЦПО към ""СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121026|"ЦПО към ""ЖОРО ЕФЕКТА"" ЕООД"|16|Пловдив|146|Асеновград|702|Асеновград
2012121027|ЦПО към НЮ ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121028|"ЦПО към ""Десислава Дойнова 1"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121029|"ЦПО към ""Влади Кар"" ЕООД"|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
2012121035|"ЦПО към ""Начев и сие"" ЕООД"|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
2012121036|"ЦПО към ""СиСтаКом"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2012121039|"ЦПО към ""ЕЛ ЕН ПРОГРЕС"" ЕООД"|23|София-област|217|Самоков|65231|Самоков
2013121038|ЦПО към “ЕВРОЛАНС “ЕООД|16|Пловдив|149|Карлово|36498|Карлово
2013121040|ЦПО към МАРСТАР ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2013121041|"ЦПО към ""АН РЕСПЕКТ""ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2013121043|"ЦПО Дежа вю“ към ""Розали ВР"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121044|ЦПО към Пиа Матер ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121045|ЦПО към СДРУЖЕНИЕ *МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС*|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121047|"ЦПО към ""ЕРА - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121048|"ЦПО към ""Профит"" ООД"|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
2013121049|ЦПО към ИНФОСЕНС БЪЛГАРИЯ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121051|ЦПО към Авиейшън НДТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121052|"ЦПО към СНЦ ""НЕКАЕМ"""|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
2013121053|"ЦПО към Център за професионално обучение към ""Е И М Консулт"" ООД"|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
2013121054|ЦПО към УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ОМЕГА ПЛОВДИВ|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2013121055|ЦПО към ПРОФИ КОНСУЛТ 2012 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121057|"ЦПО ""Кибер Академия"" към ""Аргус Бизнес Корпорeйшън"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121058|"ЦПО към учебно - квалификационен център ""Обсерватория"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121060|ЦПО към ПЛЕВЕН-ТРЕЙНИНГ ЕООД|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2013121061|"ЦПО към ""Е.С.С. КЪМПАНИ"" ЕООД"|21|Смолян|195|Мадан|46045|Мадан
2013121063|"ЦПО към ""Карела Сейлинг"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121064|"ЦПО към ""ИКТ Център"" ЕООД"|24|Стара Загора|226|Казанлък|35167|Казанлък
2013121065|ЦПО към ЧЕЗ България ЕАД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121066|"ЦПО към ""ВИП СЕКЮРИТИ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121067|"ЦПО към АС ""Орел"" 1 ООД"|6|Враца|62|Бяла Слатина|7702|Бяла Слатина
2013121068|"ЦПО към ""Креативност"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2013121070|ЦПО към Устра Холдинг АД|9|Кърджали|87|Кърджали|40909|Кърджали
2013121071|"ЦПО към ""ЕВРОКОНСУЛТ МИГ"" ООД"|15|Плевен|135|Белене|3366|Белене
2013121072|ЦПО към ЕЙНДЖЪЛ ФЕЙС-САЛОНИ ЗА КРАСОТА ООД |3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2013121073|ЦПО към АВТОШКОЛА 94 ЕООД|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2013121075|ЦПО към АЛФА-АС ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2013121076|"ЦПО към ЦПО към ""Бар Академия"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121077|ЦПО към Имидж 79 ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2013121080|"ЦПО към ""Параходство Български Морски Флот"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2013121083|"ЦПО към ""Тримекс-Димитров
2013121084|"ЦПО към ""БМФ Порт Бургас"" ЕАД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2013121086|ЦПО към Асоциация на професионалните дисководещи и лица упражняващи музикално - артистична дейност|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2013121087|ЦПО към ЕНЕРДЖИ -2004 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121088|ЦПО към ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121089|"ЦПО към Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър"""|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2013121090|"ЦПО към ФОНДАЦИЯ ""ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121091|ЦПО към Евклид - 2004 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121092|ЦПО към УНИ ТЕСТ 1 ЕООД|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
2013121093|ЦПО към Персонал Трейнинг ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2013121096|ЦПО АКАДЕМИЯ към АНКОР А ДЖЕНТЕ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121097|"ЦПО към ""МИСЕВ"" ЕООД"|1|Благоевград|4|Гоце Делчев|17395|Гоце Делчев
2013121098|ЦПО към Роял-2006 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121099|ЦПО към Център ЕГО ООД|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
2013121100|"ЦПО към 'МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЮТЕ"" ЕООД"|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
2013121102|ЦПО към ЕЛКБ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121103|"ЦПО към ""АРА - 05"" ЕООД гр. Пловдив"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2013121104|ЦПО към СК БАЛИСТ 95|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2013121106|ЦПО към Сдружение за Европейска Интеграция и Обучение(СЕИО)|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121107|"ЦПО към Сдружение ""ЕВРО-СЛАВЯНСКА ОБЩНОСТ"""|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
2013121108|"ЦПО към ""Венера - 2005"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121111|ЦПО към ВАТОП Консулт ЕООД|16|Пловдив|149|Карлово|36498|Карлово
2013121112|ЦПО БИЗНЕС ПРАКТИК към Миракал Уоркс ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121113|ЦПО към ДАВИД ХОЛДИНГ АД|24|Стара Загора|226|Казанлък|35167|Казанлък
2013121114|ЦПО към Натан 50 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2013121115|"ЦПО АПОЛИ към ""АПОЛИ 09"" ЕООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2014121118|ЦПО към ТРАНСИНГ АД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2014121120|"ЦПО към ЕТ""Устрем-Милена Лазрова"""|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
2014121121|"ЦПО към ""Център за обучение и квалификация"" ООД - Училища Европа"|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
2014121122|ЦПО към Сдружение Мисия Възможност - 97|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121123|"ЦПО към ""ЛЪКИ ИНВЕСТ АД"|16|Пловдив|152|Лъки|44478|Лъки
2014121126|ЦПО към Регионална занаятчийска камара Велико Търново|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
2014121127|"ЦПО към ""Медико Инженеринг"" ООД"|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
2014121128|"ЦПО към ""КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121129|ЦПО към Дружество за разпространение на знания -Ст.Загора |24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2014121130|ЦПО към ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121133|"ЦПО към ""Център за професионално обучение ""Подкрепа"" ЕООД"|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
2014121134|"ЦПО към ""МАГНУС"" ЕООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2014121135|"ЦПО към ""ДИМИТРОВА 2010"" ЕООД"|5|Видин|53|Видин|10971|Видин
2014121136|ЦПО към Нет Ит ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121137|"ЦПО към ""КАНИНА КОНСУЛТ"" ЕООД"|16|Пловдив|158|Родопи|6447|Брестник
2014121138|"ЦПО към ""ВИП ПЛЮС-МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121139|"ЦПО към ""ПОЛИВАС 2013"" ООД"|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
2014121140|ЦПО към Български национален център по природо-научна медицина|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121141|"ЦПО към ""Център Задруга"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121142|"ЦПО ЕЛОТ ""ЕГИУТ-ПЛОВДИВ"" към ""ЕГИУТ-ПЛОВДИВ"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2014121143|ЦПО към Лазурит 94 АД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121144|"ЦПО към ""СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА"" ЕООД"|23|София-област|204|Горна Малина|16314|Горна Малина
2014121145|"ЦПО към ""ФАБИЕС"" ЕООД"|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
2014121146|"ЦПО към ""ЕВРОКИК КОНСУЛТ"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2014121147|"ЦПО към ""СИЛВИ-ИНСС""ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2014121148|"ЦПО към ""ХЕПИ ФИТ ГРУП"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121149|ЦПО към ТРАНСАРЕНА ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121150|"ЦПО към ""АЛКОР 17"" ЕООД"|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
2014121151|"ЦПО към ""ХЕПИ ДЕЙС 2014"" ООД"|10|Кюстендил|91|Бобошево|67252|Слатино
2014121152|"ЦПО към ""МИРО-2"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121153|ЦПО Андела към ПРОТЕХ И КО ЕООД|24|Стара Загора|226|Казанлък|35167|Казанлък
2014121154|ЦПО към ЕЛИ-ПРОПЪРТИЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121155|"ЦПО към ""НИРВАННА 2012"" ЕООД"|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
2014121157|ЦПО към ЕВРОБИЛДИНГ ООД|4|Велико Търново|41|Горна Оряховица|16359|Горна Оряховица
2014121158|ЦПО към ДЕЛТА ХАНДЕЛ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121162|ЦПО към ИВЕНТИВО ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121163|ЦПО към ЕлБТ Инженеринг ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121164|ЦПО към МАРИЦАТЕКС АД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2014121165|ЦПО към ГелеСофт ЕООД|4|Велико Търново|41|Горна Оряховица|16359|Горна Оряховица
2014121166|ЦПО към Сдружение ПРАКСИ - ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
2014121167|"ЦПО към Сдружение ""Свят за всички"""|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
2014121168|"ЦПО към ""ЕВРОСТАНДАРТ ЦЕНТЪР 28"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121169|"ЦПО към Фондация ""Европейски Софтуерен Институт - Център Източна Европа"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121170|"ЦПО към ""Одико-69"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2014121171|"ЦПО към ""БАРБАНАКОВ АУТО"" ООД"|16|Пловдив|148|Калояново|35523|Калояново
2014121173|"ЦПО към ""СЕЛЕНА ЕС"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2014121174|"ЦПО към ""Естетика 2009"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121175|ЦПО към Съюз-Спутник БГ-ЮСБ-Травел ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121176|ЦПО ТЕРРА към ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
2014121178|ЦПО към Международни центрове за специална подготовка по охрана и сигурност Алфа-Метал ЕООД|7|Габрово|71|Габрово|14218|Габрово
2014121179|"ЦПО Академия ""Стилист Катя Трайкова"" към ""Трайкови"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2014121181|"ЦПО към ""ЦЕНТЪР ПРО"" ЕООД "|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121182|"ЦПО към Център за професионално обучение към Сдружение ""Агенция за развитие и образование"""|1|Благоевград|8|Разлог|61813|Разлог
2014121183|"ЦПО към ЕТ""СТИИЛ-Ралица Ангелова"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121184|ЦПО към Кооперация ЕЛОТ|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121185|ЦПО към Учебен център Развитие ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121186|ЦПО към МТК Знание ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2014121188|"ЦПО ""Ел-Нова"" към ""ЕЛПРОКОН""ЕООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2014121189|ЦПО към ИНД-81 ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2014121190|"ЦПО към Сдружение ""Регионална занаятчийска камара - Пловдив"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2014121191|"ЦПО към ""Автошкола Росен Петров 2012"" ЕООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2014121193|"ЦПО към ЕТ ""СИМЕОН ШИЛЕГАРСКИ - ПРОГРЕС"""|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
2014121194|ЦПО Велики Преслав към ЕЛЕКТРА 89 ЕООД|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2014121195|"ЦПО към ""РИМПОПОВ 2009"" ЕООД"|26|Хасково|239|Димитровград|21052|Димитровград
2014121197|"ЦПО към ""ЕнПиЕй Едюкейшън"" ЕООД"|12|Монтана|115|Монтана|48489|Монтана
2015121192|"ЦПО към ""ПРОТЕКТА КОНСУЛТ"" ЕООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2015121198|"ЦПО към ""Център за социални дейности Ангелови"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121200|"ЦПО към ""РЕЙКИ 78"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121201|ЦПО към Елина-97 ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2015121202|"ЦПО към ""ЕЛЗА - ЕВРО КОНСУЛТ"" ЕООД"|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
2015121203|"ЦПО към ""ТЕХНО Р КОНСУЛТ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121204|ЦПО към АС ДС ООД|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2015121205|ЦПО към АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121206|ЦПО към ДИМ ЕКСПО ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2015121207|ЦПО към Ред и Ко ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121208|ЦПО към Център за обучение Интерсистем ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121209|"ЦПО към ""ЕМИРИ"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2015121211|"ЦПО към ""Ресурс Системс"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121212|ЦПО към Евимера ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2015121213|"ЦПО Академия за професионално обучение Белисима към ""Белисима-Мариана Крумова"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121214|"ЦПО към ""УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРЕСТИЖ"" ЕООД"|13|Пазарджик|123|Пазарджик|55155|Пазарджик
2015121215|"ЦПО към Сдружение ""Федерация на социалните сдружения в България"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121216|"ЦПО към ""ЕКСПЕРТИКА"" ЕООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2015121217|ЦПО към Център за развитие на екологичната инфраструктура - ЦХЛ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121218|"ЦПО към ""ИЛИЯН ОШИНОВ 11""ЕООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2015121220|"ЦПО към ""Учебен център Рагина""ЕООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2015121221|"ЦПО към ""МАЦА-МВ"" ЕООД"|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
2015121222|ЦПО към Център за професионално обучение Александра ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121223|ЦПО към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121224|ЦПО към Енкин и Енкин АД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2015121226|"ЦПО към ""Сциентия"" ЕООД"|16|Пловдив|146|Асеновград|702|Асеновград
2015121227|"ЦПО към ЕТ ""Ради Димов"""|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2015121228|"ЦПО към ""Център за професионално обучение ИНТЕРА"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2015121229|"ЦПО към ЕТ ""ВЕСТ - ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА"""|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2015121230|ЦПО към Солерс България ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121231|"ЦПО към ""Център за бизнес развитие - Полски Тръмбеш"" ООД"|4|Велико Търново|46|Полски Тръмбеш|57354|Полски Тръмбеш
2015121233|ЦПО към Вихровения ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121234|"ЦПО към ""Българска консултантска организация"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121235|"ЦПО Хотелиерска лига към ""ВГ"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121236|ЦПО към ГРИФИД ХОЛИ ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2015121237|"ЦПО към ""ИКОМ ИНТЕЛЕКТ - ХАСКОВО"" ЕООД"|26|Хасково|249|Хасково|77195|Хасково
2015121238|ЦПО към Академия за бар и кухня ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2015121239|"ЦПО към ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ""ПИЕР БУРДИЙО"" ООД"|16|Пловдив|146|Асеновград|702|Асеновград
2015121240|ЦПО към Премиум Бюти Партнърс ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121241|ЦПО към Санси ООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2015121242|"ЦПО към ""ЕЛИТ"" ООД"|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
2015121243|"ЦПО към ""АГЕНЦИЯ БВД"" ЕООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2015121244|"ЦПО към ""СиО трейнинг"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121246|ЦПО към Нет Агент ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121247|ЦПО към Селена Консултинг ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121248|"ЦПО към ""ЛОВЕЦ-01"" ЕООД"|25|Търговище|238|Търговище|73626|Търговище
2015121249|"ЦПО към ""Екстрийм 7"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121250|ЦПО към ФРАНЧАЙЗИНГ БГ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121251|ЦПО към Институт за човешки ресурси ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121252|ЦПО към ЦПО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСПЕХ ЕООД|11|Ловеч|101|Ловеч|43952|Ловеч
2015121253|"ЦПО към ""Ейч Ар Кънсолтинг"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121255|"ЦПО към ""ЕВРОКОНСУЛТ ЦЕНТЪР 2015"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121257|ЦПО към Национално сдружение за развитие на обществото|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121258|ЦПО към Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2015121259|ЦПО към ДМ Даниели ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121262|"ЦПО към ""БУРГАСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ"" ЕООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2015121263|"ЦПО към ""ПУЦ - БОБОВ ДОЛ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121264|"ЦПО към ""Естетичен център"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121265|ЦПО към МУЛТИТРЕЙН ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121266|"ЦПО към ЕТ ""Янима - Румен Янков"""|23|София-област|207|Елин Пелин|61248|Равно поле
2015121267|ЦПО към ЕНЕСИСТ ЕООД|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
2015121269|ЦПО към Меридиан АБК ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2015121270|"ЦПО към Сдружение ""Федерация на независимите строителни синдикати"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121272|"ЦПО към ""ЕВРОКОЛЕЖ ""СВ. СОФИЯ""
2015121273|ЦПО към Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121274|ЦПО към ГЕРМАН ГАРД ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121275|ЦПО към МЕРИЛИН ТМ ЕООД|3|Варна|29|Аксаково|182|Аксаково
2015121276|ЦПО към ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХЮМЪН РИСОРСИЗ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121277|ЦПО към ГЕРЛИНА ЕООД|1|Благоевград|4|Гоце Делчев|17395|Гоце Делчев
2015121278|"ЦПО към ""КА ЕНД СИ-ГРУП"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121279|"ЦПО към ""Алфа контрол - 2002"" ООД"|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
2015121281|ЦПО към АЛТЕРНАТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО РАЗВИТИЕ ООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2015121282|ЦПО към Университет по библиотекознание и информационни технологии|22|София-град|220|Столична|68134|София
2015121283|"ЦПО към ""ПАЛДЕ КОРЕКТ"" ЕООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2015121284|"ЦПО към ""Професионален център за обучение Донка Маринова"" ООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2015121285|ЦПО към Арт-ИнБлум ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121280|ЦПО към МАГАМА ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121286|ЦПО към Синевия ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121288|"ЦПО към ""Резиденция Тера"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121289|"ЦПО към Сдружение ""Национална асоциация на доброволците в Република България"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121290|ЦПО към ОКЕЙ ПЛЮС ЕООД |6|Враца|63|Враца|12259|Враца
2016121291|ЦПО към Сдружение Дружество за заетост на безработни лица - ДЕМО|22|София-град|220|Столична|12084|Волуяк
2016121294|"ЦПО към ""Постериори"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121296|"ЦПО към Сдружение ""Европейски център за образование и развитие"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121297|"ЦПО ""НАУЧИ МЕ"" към ПБ 2013 ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121298|ЦПО към БЕНЬО ЕНД ВА КОНСУЛТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121299|ЦПО към Папалардо ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121300|ЦПО към НИКОЛОВ 2011 ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2016121301|ЦПО към Сдружение Академия за наука
2016121302|"ЦПО към Сдружение ""Алтернатива за теб"""|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
2016121305|ЦПО към БУЛТЕСТ И КО ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121306|ЦПО към Сдружение Образователен форум за развитие и насърчаване|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121307|ЦПО към КОНСУЛТ ДМ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121308|"ЦПО към ""СКУАД 4"" ЕООД "|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121309|ЦПО към Макси Мания ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121310|ЦПО към Би Консулт Ейч Ар“ ЕООД.|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2016121311|ЦПО към МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
2016121312|"ЦПО към ""ПЛАМ И СИНОВЕ"" ЕООД"|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
2016121315|"ЦПО към ""Служба по трудова медицина - ЛТМ"" ООД "|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2016121316|ЦПО към КММ АД|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
2016121317|"ЦПО към ""ХЕСПА"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121318|"ЦПО към ""Ню Бояна Филм"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121319|ЦПО Кучио България към КРАСИ К И К ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121320|"ЦПО към ""Асилиънс"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121321|ЦПО към СУЗИ-7ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2016121323|ЦПО към Ванико ООД|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
2016121325|ЦПО към Национален институт за стратегическо развитие ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121327|ЦПО към Амбър ЕООД |2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2016121328|ЦПО към Независим Електромерен Контрол ЕООД |16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2016121329|"ЦПО към ""МОТАУТО - ДОКЛЕВ"" ЕООД"|1|Благоевград|7|Петрич|56126|Петрич
2016121330|ЦПО към ЮЕФЕМ ЕООД|27|Шумен|259|Шумен|83510|Шумен
2016121331|"ЦПО към ""ВАЛИ М - 12"" ЕООД"|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2016121332|"ЦПО към АДС ""Морски център"" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2016121333|ЦПО към Сдружение Знание и образование|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121334|"ЦПО към Сдружение""Учебен център по земеделие и животновъдство"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121335|"ЦПО към ""Есперанса 09"" ЕООД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2016121336|ЦПО към Център за спешна медицинска помощ - София|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121339|ЦПО към ЮВИЯ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121340|"ЦПО към УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ""КАНЕВ"" АД"|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2016121341|"ЦПО към ""АТЛАС 1972"" ЕООД"|10|Кюстендил|92|Дупница|68789|Дупница
2016121342|"ЦПО към ""Проект Консулт България Груп"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|35239|Казичене
2016121343|"ЦПО към ""АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121344|ЦПО към Учебен център - НСБС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121345|"ЦПО към ""БОНИНИ КАР"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2016121346|ЦПО към Академия за музикално
2017121348|ЦПО към ЮНИОН ШУС ООД|12|Монтана|107|Берковица|3928|Берковица
2017121349|ЦПО към ИВОНТИ ЕООД|2|Бургас|21|Поморие|57491|Поморие
2017121350|"ЦПО към ""ЕНСИ Консулт"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121351|"ЦПО Про Експерт към ""Крипто Енерджи"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121352|ЦПО към Левъл Ейч ООД (Level H Ltd.)|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121353|"ЦПО към ""Обучителен център - Европа"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121354|"ЦПО към ""Борислава-87"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121355|"ЦПО към ""Империали"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121357|"ЦПО към ""Джей Зи Стил"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121358|"ЦПО към ""ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2017121360|"ЦПО към ""ЧР Рефлекс"" ЕООД"|11|Ловеч|104|Троян|73198|Троян
2017121361|ЦПО към Елит - Монтаж ЕООД|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2017121362|"ЦПО към ""БЕТА СТАР"" ЕООД"|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
2017121363|ЦПО към АЕС-Л ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121364|"ЦПО към ЕИКК ""Аура"" ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2017121366|ЦПО към Адванс Хюмън Кепитал“ ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2017121367|"ЦПО към ""ОН - КИЙСЪРВИЗ"" ЕООД"|6|Враца|69|Роман|62997|Роман
2017121369|ЦПО към ДЖИ ЕЙ СПИЙД ЕООД|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
2017121370|"ЦПО към ""ТНП Консулт 1"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121371|"ЦПО към ""МИРАКЪЛ 78"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121373|ЦПО към БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121374|ЦПО към Център за професионално обучение Развитие ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121375|"ЦПО към ""Перса-И София"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121376|"ЦПО към ЕТ ""МАРИЯ ШОПОВА- МАНИЯ -БОРИС ШОПОВ- БОБИ"""|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
2017121377|"ЦПО към СНЦ""Клуб за спортен риболов Гларус"""|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2017121378|"ЦПО към ""Крами-98"" ЕООД"|10|Кюстендил|94|Кюстендил|41112|Кюстендил
2017121379|ЦПО към АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ ООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2017121380|ЦПО към Иновативни образователни технологии ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121381|ЦПО към ТОП МАН ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2017121382|"ЦПО към Конфедерация на труда ""Подкрепа"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121383|ЦПО към НОВО НАЧАЛО К 2014“ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121384|"ЦПО ""Релакс"" към ""Савов-77"" ЕООД"|20|Сливен|188|Сливен|67338|Сливен
2017121385|"ЦПО към ""Електрон прогрес""ЕАД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121386|"ЦПО към ""СофтУни ЦПО"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121387|ЦПО към ФЕТЕКС КОНСУЛТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121388|"ЦПО към ""КАПРОНИ"" АД"|24|Стара Загора|226|Казанлък|35167|Казанлък
2017121389|ЦПО към ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА-ЕЛЕКТРОНИК ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121390|ЦПО към Българска асоциация на малките и средни предприятия|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121391|"ЦПО към ""Евима""ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121392|"ЦПО към ""Госпожа Хамелеон"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121393|"ЦПО към ""БГ ИНТЕЛЕКТ"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2017121394|"ЦПО към ""КРИСИ 2009 - ВАРНА"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2017121395|ЦПО към Сдружение с нестопанска цел Знам и мога повече“|4|Велико Търново|44|Лясковец|44793|Лясковец
2017121396|"ЦПО към ""Ямболгаз сервиз"" ЕООД"|28|Ямбол|264|Ямбол|87374|Ямбол
2017121397|"ЦПО към ""Ви Ем - 29"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121398|"ЦПО към Сдружение ""Българска федерация по тенис"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121399|"ЦПО към ЕТ ""САВУЕЛД"" - Иван Савов"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121400|ЦПО към ВИЖЪН ОРГАНАЙЗИНГ БГ ООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2017121401|"ЦПО към ""ВИЖЪН ФИНАНС"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121402|ЦПО към БЮТИФОРС ЕООД|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2017121403|"ЦПО към ""МПР консулт"" АД "|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121404|"ЦПО към ""Медико Груп"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2017121405|ЦПО към ГЛОБАЛ ИНС ООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2017121408|"ЦПО към ""ТЕ Про Консулт"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121409|"ЦПО към ""Стелирос"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2017121410|"ЦПО към ""Център за професионално обучение-Радост Янкова"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2018121411|"ЦПО към ""ПОЛИБОР БИО РЕЛАКС"" ЕООД"|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2018121412|"ЦПО към ""Едюкейшън Център"" ЕООД "|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121413|"ЦПО към ""КОНКУРЕНТ СТИЛ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121414|"ЦПО към ""Обр. Център Еврика"" ООД"|1|Благоевград|3|Благоевград|4279|Благоевград
2018121415|"ЦПО към ""ДИ АЙ ВИ 2016"" ЕООД "|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121416|"ЦПО към ""Юродрайв"" ООД"|23|София-област|213|Костинброд|38978|Костинброд
2018121417|"ЦПО към ""УСПЕШЕН СТАРТ 2017"" ООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2018121418|ЦПО към Стартегия ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121419|ЦПО към 8 ММ ИВЕНТС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121420|"ЦПО към ""Нови Европейски Знания"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121421|ЦПО към Евро Мениджмънт Консултинг ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121422|"ЦПО към ""ОПИДА 88"" ЕООД"|7|Габрово|73|Севлиево|65927|Севлиево
2018121423|"ЦПО към ""ССС ТЕРАПИ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121424|ЦПО към КАРА-М КОНСУЛТ ЕООД|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2018121425|"ЦПО към Военна академия ""Г. С. Раковски"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121426|"ЦПО към ""АРКО ИМОТИ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121427|ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАЙН ЕООД|23|София-област|217|Самоков|65231|Самоков
2018121428|ЦПО към Академия Бионд ООД|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
2018121429|"ЦПО към СДРУЖЕНИЕ ""РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА"""|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2018121430|"ЦПО към ""СК Корина"" ЕООД"|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
2018121431|ЦПО към ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121432|"ЦПО към ""Саймакс Консулт"" ЕООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2018121433|"ЦПО към ""МИТИ 87"" ООД"|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
2018121434|ЦПО към Горда ТМ ЕООД|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2018121435|ЦПО към ЕНКО ВЕНДИНГ ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121436|ЦПО към СМР Консултинг ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2018121437|"ЦПО към ""ЛУИЗА 2013"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121438|ЦПО към “Димитър Стоянов Ауто ООД|24|Стара Загора|232|Стара Загора|68850|Стара Загора
2018121440|"ЦПО към ""РЕАКОЛД""ООД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2018121441|"ЦПО ""Енергия"" към ""ЧЕЗ Разпределение България"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121442|"ЦПО към Сдружение ""Национален център за информационно обслужване"""|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2018121443|"ЦПО към ""ИНФИНИТИ ГРУП 2017"" ООД "|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2018121444|"ЦПО към ЕТ ""ИЛОНА СТИЛ ИЛКА ДОЙНОВА"""|2|Бургас|27|Царево|878|Ахтопол
2018121445|ЦПО БРАНД към ВИЖЪН ДИСТРИБУШЪН ЕООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2018121446|"ЦПО ""КОМПАС"" към ""ВИЖЪН ТРАНСЛЕЙТ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|12084|Волуяк
2018121447|ЦПО към Икономически университет - Варна |3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2018121448|ЦПО ТРЕНД към ПЕТРОВА ТРЕЙДИНГ ЕООД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2018121449|"ЦПО ""ВАРИАНТ"" към ""ВИЖЪН АЛТЪРНАТИВ"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2018121450|"ЦПО ЕДИКТ към ""ВИЖЪН КОНСУЛТ БГ"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121451|"ЦПО към ""БРАДЪРС СЕКЮРИТИ"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2018121452|ЦПО към СЕЛЕНА 22 ЕООД|1|Благоевград|4|Гоце Делчев|17395|Гоце Делчев
2018121453|ЦПО ЕР ТИ СЕЙФТИ към ЕР ТИ СЕЙФТИ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121454|ЦПО Pastry Academy към Гаврош ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121455|"ЦПО към ""Академия за професионални обучения"" ЕООД "|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2018121456|"ЦПО към Сдружение ""Видинска търговско-промишлена палата"""|5|Видин|53|Видин|10971|Видин
2018121457|ЦПО към Дивна-Медик ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121458|"ЦПО към Сдружение ""Добруджанско аграрно и бизнес училище"""|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
2018121459|"ЦПО към ""Център за квалификация и развитие"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121460|ЦПО към Българо-румънска търговско-промишлена палата|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2018121462|ЦПО към ЕЛИАН 21 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121463|ЦПО ЛЕОНА към ЛЕОНА Р82 ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121464|ЦПО към ДАЯНА - Х ООД|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2018121465|ЦПО Мърфи-М към Мърфи М ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2018121466|"ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ""Агенция Здраве и грижи"""|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
2018121467|"ЦПО към ""ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ"" ЕООД "|6|Враца|63|Враца|12259|Враца
2019121468|"ЦПО Винаги в час към ""Славкова"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121469|"ЦПО АртКлас Център към ""ВС КАЗИ"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2019121470|"ЦПО към ""АПИА ТЕХ"" ЕООД "|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121471|ЦПО null към МИЛЕН'С ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121472|ЦПО Нолидж Лаб към Нолидж Лаб ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121473|ЦПО към УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРОСПЕРИТЕТ ЕООД|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2019121474|"ЦПО към ""УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121475|"ЦПО ""Business School Certification"" към АЛФЕЙ ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121476|"ЦПО БГ КОНТРОЛ към ""БГ КОНТРОЛ НТС"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2019121477|ЦПО към Деметра технолоджи ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121478|"ЦПО към ""Ивон Стил 2"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121479|ЦПО Диви 2009 към ДИВИ 2009 ЕООД|15|Плевен|143|Плевен|56722|Плевен
2019121480|ЦПО към НОВИ ХОРИЗОНТИ СОФИЯ“ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121481|ЦПО АЙКАДЕМИ към АЙКАДЕМИ ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2019121482|"ЦПО ""ДЕМАР"" към ""ДЕМАР 2017“ ЕООД "|23|София-област|210|Ихтиман|32901|Ихтиман
2019121483|ЦПО към Сдружение “Център за младежки дейности “София - ЦМДС|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121484|"ЦПО към Сдружение ""ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ НАДЕЖДА - ЦМДН"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121485|"ЦПО към ""Горска академия"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121486|"ЦПО ""АКАДЕМИС"" към ""АКАДЕМИС"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121487|ЦПО към МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ ПО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ООД|3|Варна|32|Варна|10135|Варна
2019121488|ЦПО Строителна квалификация към Строителна квалификация ЕАД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121489|"ЦПО ""Диджитъл Про"" към ""Запо Маркетинг"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121490|"ЦПО към СНЦ ""Национална овцевъдна и козевъдна асоциация"""|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
2019121491|"ЦПО ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕМИЕР“ към ""Образователен център СРЕДЕЦ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121492|ЦПО СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ към ДЕ ЮРЕ ЕООД|4|Велико Търново|40|Велико Търново|10447|Велико Търново
2019121493|ЦПО Център за професионално обучение към МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2019121494|ЦПО ЦПО-ВУСИ към Висше училище по сигурност и икономика|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2019121495|"ЦПО “ЕВРИКА към ""ИП КОНСУЛТИНГ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121496|"ЦПО ""САНИСОФ"" към ""САНИСОФ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121497|"ЦПО ""НАДЗОР ИНЖЕНЕРИНГ"" към ""НАДЗОР ИНЖЕНЕРИНГ НТС"" ООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2019121498|"ЦПО към ""ВАЛ КОНСУЛТИНГ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121499|"ЦПО ЦПО ""КЕЛИ"" към МУВИНГ ФОРУЪРД ЕДЮКЕЙШЪН ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121500|ЦПО към ЛИЙД ВИЖЪН ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121501|ЦПО ТЕГРА към ТМ ИНФРАСТРУКТУРА АД|18|Русе|176|Русе|63427|Русе
2019121502|ЦПО ТАМАРИС към ТАМАРИС ЕООД|1|Благоевград|4|Гоце Делчев|17395|Гоце Делчев
2019121503|"ЦПО ""АСПЕКТИ"" към ""Клийнтех България"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121504|ЦПО Ню Дженерейшън Академи към Ню Дженерейшън Академи ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121505|ЦПО ОРФЕЙ към АНХЕЛ М ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121506|"ЦПО към Сдружение ""Асоциация за международно обществено развитие"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2019121507|ЦПО КоСиБо Консулт към КоСиБо Консулт ЕООД|8|Добрич|77|Добрич|72624|Добрич
2020121508|"ЦПО РЕДИ към ""Реди И Ейч Ес Ес Пи"" ООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121509|"ЦПО ""Св. Анна"" към Сдружение ""Каритас София"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121510|ЦПО Скейл Фокус Академия към Скейл Фокус Академия ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121511|"ЦПО ""Кориолис"" към ""Кориолис"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121512|ЦПО към Агро консулт плюс ЕООД|23|София-област|207|Елин Пелин|18490|Елин Пелин
2020121513|ЦПО СЕЛЕКТ към МОДЕЛ СЕЛЕКТ ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121514|"ЦПО ""БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА"" към ""БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121515|"ЦПО ""БПСИ"" към Сдружение ""БПСИ"""|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121516|"ЦПО НК-ЦПО към ""Национална Компания - ЦПО"" ЕООД"|16|Пловдив|155|Пловдив|56784|Пловдив
2020121517|"ЦПО Beauty Concept към ""СТУДИО ЕВА"" ЕООД"|2|Бургас|16|Бургас|7079|Бургас
2020121518|"ЦПО ЦПО към ""БК КОНСУЛТИНГ"" ЕООД към ""БК КОНСУЛТИНГ"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121519|"ЦПО Димитър Райчев към Сдружение ""Туристическо дружество ""Родопея"""""|21|Смолян|191|Борино|87223|Ягодина
2020121520|ЦПО към ЕФРОДИТА ЕООД|14|Перник|132|Перник|55871|Перник
2020121521|"ЦПО ""ЕНИГМА"" към ""ЕИСАКО""ЕООД"|21|Смолян|198|Смолян|67653|Смолян
2020121522|ЦПО към Евро Директ Консулт ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121523|ЦПО СИРИУС към УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС ЕООД|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121524|"ЦПО ЦПО ""Персона"" към ""Дермика Естетика"" ЕООД към ""Дермика Естетика"" ЕООД"|22|София-град|220|Столична|68134|София
2020121525|ЦПО MAX+ към ТХТ 99 ООД|22|София-град|220|Столична|68134|София