одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти - учредено право на строеж

Уникален идентификатор:  c11f663c-cfcf-4e1c-80c3-af16d5014d74

Описание:

Регистър на разпоредителните сделки с имоти-учредено право на строеж в имоти общинска собственост на територията на Община Бургас. Регистърът е актуален към 12. 2019г.

бургас имоти община общинска продажба разпоредителни регистър сделки собственост строеж право цена

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-08 15:28:10
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-12-11 17:00:50
  • Последно променил: ivanka_kasarova

Акт за ОС

имот

площ

местоположение

вид разпореждане

данъчна оценка

пазарна оценка

оценка ОС

крайна цена

начин разпореждане

страна по сделката

Решение на ОС

Заповед №

договор дата

правно основание

1 3210/12.04.02 УПИ 2, кв.20 110 Лозово решение на ОС 6685.3 безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно учредяване право на строеж Църковно настоятелство Св.Георги Победоносец т.15/20,07,06, протокол 38 1494/29.08.06 2007/01/04 чл.37,ал.6, т.2 ЗОС
2 УПИ 1, кв.12 180 Меден Рудник решение на ОС 42877 40000 40000 40000 учредяване право на строеж Г.К.С. т.20/31,10,06, протокол 40 2124/29.11.06 2007/01/05 чл.37,ал.7 ЗОС
3 УПИ 3, кв.34 83 Победа решение на ОС 1218.9 1500 1500 1500 учредяване право на строеж Т.Хр.Д. т.18/31,10,06, протокол 40 2119/29.11.06 2007/01/10 чл.37,ал.7 ЗОС
4 УПИ 1, кв.8 9291 Меден Рудник решение на ОС 16931 17200 17200 17200 учредяване право на строеж Ж.Н. И. т.31/28,02,06, протокол 33 512/22.03.07 2007/05/08 чл.37,ал.7 ЗОС
5 4409/13.1106; 4423/30.11.06; 3691/25.06.3 УПИ 12, кв.77; УПИ 2, кв.20; УПИ 4, кв.25 18; 30; 150.30 ЦГЧ решение на ОС 796.50; 1327.50; 6650.90 5800; 5000; 5600 5800; 5000; 5600 5800; 5000; 5600 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.21/28,02,07, протокол 45 744/16.04.07 2007/05/16 чл.37,ал.7 ЗОС
6 УПИ 4, кв.7; УПИ 10, кв.7 200; 20755 Славейков решение на ОС 7311.20; 2680.20 12000; 6000 12000; 6000 12000; 6000 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.28/28,03,07, протокол 46 876/02.05.07 2007/05/15 чл.37,ал.7 ЗОС
7 УПИ 8, кв.1А 308 ПЗ Север решение на ОС 20158.6 55000 55000 55000 учредяване право на строеж ЕТ Хай - Ти 23 т.31/28,03,07, протокол 46 875/02.05.07 2007/06/01 § 17, ал.2, изр.2 ПР на ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 ЗОс, чл.44, т.4 НРПУРОИВ
8 3775/02.12.03 УПИ 8, кв.17 1322.8 Изгрев решение на ОС 454479.3 обекти обекти обекти учредяване право на строеж ЕТ Диругер - 33 - Димо Точев т.35/29,07,04, протокол 12 764/02.05.06 2007/06/06 чл.37,ал.7 ЗОС
9 УПИ 12, кв.19 520 Меден Рудник решение на ОС 10353 5600 5600 5600 учредяване право на строеж ЕТ КИЗ - Кина Златарова т.22/28,03,07, протокол 46 905/07.05.07 2007/06/11 чл.37,ал.7 ЗОС
10 УПИ 3, кв.8 5800 Братя Миладинови решение на ОС 859 1630 1630 1630 учредяване право на строеж Я. В. В. т.11/28,03,07, протокол 46 882/02.05.07 2007/06/12 чл.38,ал.4 ЗОС
11 4526/23.02.07 УПИ 1, кв.10А 67 Крайморие решение на ОС 6639.6 7000 7000 7000 учредяване право на строеж С. Н. И. т.6/25,04,07, протокол 47 1035/21.05.07 2007/06/14 чл.37,ал.7 ЗОС
12 УПИ 3, кв.8 5800 Братя Миладинови решение на ОС 859 1630 1630 1630 учредяване право на строеж З.Г.П., Н. П.П. и Д.П.П. т.11/28,03,07, протокол 46 881/02.05.07 2007/06/21 чл. 37, ал. 7 от ЗОС и чл. 47, ал. 5 от НРПУРОИВ
13 УПИ 12, кв.19 520 Меден Рудник решение на ОС 41412 22400 22400 22400 учредяване право на строеж ЕТ Батис - 2000 - Димитър Вълчев т.23/28,03,07, протокол 46 904/07.05.07 2007/06/22 чл.37,ал.7 ЗОС
14 УПИ 1, кв.8 17313 Изгрев решение на ОС 5190.9 30000 30000 30000 учредяване право на строеж А. Ст. О. т.6/30,01,07, протокол 44 437/12.03.07 2007/06/29 § 17, ал.2, изр.2 ПР на ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 ЗОс, чл.44, т.4 НРПУРОИВ
15 УПИ 3, кв.8 5800 Братя Миладинови решение на ОС 5504.3 12000 12000 12000 учредяване право на строеж Бусофт Инженеринг АД т.11/25,04,07, протокол 47 1131/02.06.07 2007/07/10 чл. 38, ал.4 от ЗОС и чл. 47, ал. 5 от НРПУРОИВ
16 4225/06.04.06 УПИ 5-258, кв.155 403 Западно ЦГЧ решение на ОС 86430 140300 140300 140300 учредяване право на строеж Г. Д.Д. и др. т.15/28,03,07, протокол 46 805/21.04.07 2007/07/25 чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 45, ал. 2 от НРПУРОИВ
17 4336/12.09.06 УПИ 5, кв.30 21.65 Долно Езерово решение на ОС 794 2165 2165 2165 учредяване право на строеж П. Т. Г. т.16/14,06,07, протокол 48 1455/17.07.07 2007/11/09 чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 45, ал. 2 от НРПУРОИВ
18 4336/12.09.06 УПИ 5, кв.30 21.65 Долно Езерово решение на ОС 794 2165 2165 2165 учредяване право на строеж О.Х.Х. т.16/14,06,07, протокол 48 1456/17.07.07 2007/11/13 чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 45, ал. 2 от НРПУРОИВ
19 2699/22.01.01 УПИ 1, кв.5 41000 Зорница решение на ОС 34189.2 106000 106000 106000 учредяване право на строеж Г. Н.Д. т.15/14,06,07, протокол 48 1507/25.07.07 2007/12/13 § 17, ал.2, изр.2 ПР на ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 ЗОс, чл.44, т.4 НРПУРОИВ
2008
1 3281/03.06.02 УПИ 18-13, кв.16 122.49 кв.м. с.Ветрен решение на ОС 1909.3 учредяване право на строеж Д. З. И. т.9/17,04,08, протокол 8 2008/05/19 чл.183, ал.1, ал.3 от ЗУТ
2 4096/30.08.05 УПИ 7, кв.25а 11 кв.м. к-с Изгрев решение на ОС 1179.8 20000 20000 20000 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.15/27,03,08, протокол 7 1058/30.04.08 2008/06/03 чл.37,ал. 7 ЗОС
3 УПИ 1, кв.8 35.15 кв.м. к-с Изгрев решение на ОС 5277.8 19500 19500 19500 учредяване право на строеж ЕТ Пламък Янка Гърдевска т.16/27,03,08, протокол 7 1059/30.04.08 2008/07/08 чл.37,ал. 7 ЗОС
4 4865/05.12.07 УПИ 4, кв.18 285 кв.м. Зона А, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 8715.6 12860 12860 12860 учредяване право на строеж С.М.Н. т.8/17,04,08, протокол 8 1252/17.05.08 2008/07/09 чл.37,ал.4, т.4 ЗОС
5 3738/23.10.03 УПИ 11, кв.150 628 кв.м. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 2244.9 10900 10900 10900 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.7/17,04,08, протокол 8 1254/17.05.08 2008/07/10 чл.37,ал.4, т.4 ЗОС
6 4331/29.08.06 УПИ 3, кв.132 220 кв.м. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 1121.1 21800 21800 21800 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.7/17,04,08, протокол 8 1255/17.05.08 2008/07/10 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
7 3738/23.10.03 УПИ 20, кв.141 340 кв.м. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 2244.9 10900 10900 10900 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.7/17,04,08, протокол 8 1253/17.05.08 2008/07/10 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
8 УПИ 1, кв.22 195 кв.м. к-с Славейков решение на ОС 32207.2 100000 100000 100000 учредяване право на строеж Пиргос Импекс ООД т.5/17,04,08, протокол 8 1283/21.05.08 2008/08/01 чл.37,ал. 7 ЗОС
9 УПИ 1, кв.9 8526 кв.м. к-с Братя Миладинови решение на ОС 392.3 1250 1250 1250 учредяване право на строеж Т.К.И. т.38/19,06,08, протокол 10 1919/16.07.08 и 1035/11.08.08 2008/08/18 чл.38, ал.4 ЗОС, чл.45, ал.2 НРПУРОИВ
10 УПИ 1, кв.7 75 кв.м. к-с Славейков решение на ОС 12387.4 30000 30000 30000 учредяване право на строеж Риба Комерс ООД т.6/17,04,08, протокол 8 1284/21.05.08 2008/08/25 чл.37,ал. 7 ЗОС
11 4112/30.08.05 УПИ 1, кв.12 87.08 кв.м. к-с Изгрев решение на ОС 22227.6 33952 33952 33952 учредяване право на строеж Типи Груп ООД т.43/28,02,08, протокол 6 и т.3/19,06,08, протокол 10 1938/17.07.08 2008/08/26 § 17, ал.2, изр.2 ПР на ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 ЗОс, чл.44, т.4 НРПУРОИВ
12 2313/06.03.00 УПИ 6, кв.12 970 кв.м. к-с Лазур решение на ОС 316730.4 316730.4 316730.4 316730.4 учредяване право на строеж Д. Р.Т. т.35/29,07,04, протокол 12 763/02.05.06 2008/09/10 чл.37,ал. 7 ЗОС
13 3613/25.03.03 УПИ 2, кв.18 363 кв.м. к-с Братя Миладинови решение на ОС 357050.5 357050.5 357050.5 357050.5 учредяване право на строеж Д. Р. Т. т.35/29,07,04, протокол 12 765/02.05.06 2008/09/10 чл.37,ал. 7 ЗОС
14 УПИ 14, кв.38 420 кв.м. с.Ветрен решение на ОС 488.1 8576 8576 8576 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.30/24,07,08, протокол 11 2286/29.08.08 2008/10/07 чл.37,ал. 7 ЗОС
15 4380/02.11.06 и 191/20.05.97 УПИ 1, кв.41а 41 кв.м. к-с Братя Миладинови решение на ОС 1649.3 24600 24600 24600 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.31/24,07,08, протокол 11 2578/25.09.08 2008/11/17 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
16 4984/24.04.05 УПИ 4, кв.27 1243.48 кв.м. к-с Изгрев решение на ОС 14126.1 16800 16800 16800 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.31/23,10,08, протокол 13 3146/20.11.08 2008/12/19 чл.37,ал. 7 ЗОС
17 5204/08.08.08, 4150/18.11.05, 5250/03.10.08 УПИ 9, кв.1 337.80 кв.м. к-с Лазур решение на ОС 1921.2 7950 7950 7950 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.32/23,10,08, протокол 13 3159/20.11.08 2008/12/29 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
Общо за 2008 год. 992868.9
2009
1 4256/26.04.06 УПИ 3-2632, кв.39 120 кв.м. к-с Братя Миладинови решение на ОС 214699.8 241700 241700 241700 учредяване право на строеж Бургаски свободен университет решение от 23,10,08 54/13.01.09 2009/02/02 чл.37,ал. 1 и 7 ЗОС
2 УПИ 8, кв.2 105 кв.м. кв.Ветрен решение на ОС 2424.6 9100 9100 9100 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.36/20,11,08, протокол 14 3517/20.12.08 2009/02/10 чл.37,ал. 7 ЗОС
3 5252/06.10.08 УПИ 5, кв.13 3234 кв.м. к-с Изгрев решение на ОС 16809.7 26454 26454 26454 учредяване право на строеж И.Я.Ш. т.41/18 и 20,12,08, протокол 16 183/27.01.09 2009/02/13 § 17, ал.2, изр.2 ПР на ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 ЗОс, чл.44, т.4 НРПУРОИВ
4 УПИ 4, кв.60-б 25242 кв.м. Зона Г, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 13740 17600 17600 17600 учредяване право на строеж Лидер ЕООД т.38/18,12,08, протокол 16 126/26.01.09 2009/02/20 § 17, ал.2, изр.2 ПР на ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 ЗОс, чл.44, т.4 НРПУРОИВ
5 5219/09.09.08 УПИ 1, кв.160 4058 кв.м. ЦГЧ решение на ОС 10849.5 35400 35400 35400 учредяване право на строеж Р.С. Р. т.39/18 и 20,12,08, протокол 16 230/29.01.09 2009/02/26 § 17, ал.2, изр.2 ПР на ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 ЗОс, чл.44, т.4 НРПУРОИВ
6 5314/25.11.08 УПИ 10, кв.184 107 кв.м. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 840.8 19300 19300 19300 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.37/18 и 20,12,08, протокол 16 136/26.01.09 2009/03/11 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
7 4972/09.04.08 УПИ 7, кв.121 76 кв.м. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 480.5 11000 11000 11000 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.37/18 и 20,12,08, протокол 16 135/26.01.09 2009/03/11 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
8 5265/17.10.08 УПИ 1-37, кв.128 122 кв.м. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 840.8 19300 19300 19300 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.37/18 и 20,12,08, протокол 16 136/26.01.09 2009/03/11 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
9 5308/18.11.08 УПИ 18, кв.72 20.88 кв.м. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 480.5 11000 11000 11000 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.37/18 и 20,12,08, протокол 16 136/26.01.09 2009/03/11 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
10 4895/21.12.07 УПИ 11, кв.37 147 кв.м. ж.р.Меден Рудник решение на ОС 480.5 11000 11000 11000 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.37/18 и 20,12,08, протокол 16 136/26.01.09 2009/03/11 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
11 ПИ 000864 8601 кв.м. м-ст Карабаир, з-ще кв.М.Рудник решение на ОС 95.58 3556.32 3556.32 3556.32 учредяване право на строеж С. С.Х. т.29/22 и 29,01,09, протокол 17 2009/03/23 чл.34,ал. 1 и 2 ЗОС
12 ПИ 100008 10371 кв.м. м-ст Карабаир, з-ще кв.М.Рудник решение на ОС 128.32 5103.84 5103.84 5103.84 учредяване право на строеж К.Д.К. и други т.29/22 и 29,01,09, протокол 17 23.03.009 чл.34,ал. 1 и 2 ЗОС
13 ПИ 100009 10029 кв.м. м-ст Карабаир, з-ще кв.М.Рудник решение на ОС 82.3 3273.6 3273.6 3273.6 учредяване право на строеж Г.А.А. и др. т.29/22 и 29,01,09, протокол 17 2009/03/25 чл.34,ал. 1 и 2 ЗОС
14 ПИ 100007 10539 кв.м. м-ст Карабаир, з-ще кв.М.Рудник решение на ОС 92.82 3965.52 3965.52 3965.52 учредяване право на строеж Т.Г.Т.и др. т.29/22 и 29,01,09, протокол 17 2009/04/03 чл.34,ал. 1 и 2 ЗОС
15 5261/16.10.08 УПИ 1, кв.14 8920 кв.м. Зона А, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 1105080 1105080 1105080 1105080 учредяване право на строеж Билла Недвижимости ЕООД т.6/23,04,09, протокол 20 316/11.2.09 2009/04/28 чл.37,ал. 1 и 7 ЗОС
16 5105/22.05.08 УПИ 1, кв.13, 07079.830.175 850 кв.м. кв.Крайморие решение на ОС 27075.3 безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно учредяване право на строеж Църковно настоятелство Свети Пимен Зографски т.5/23 и 28,04,09, протокол 20 1345/18.05.09 2009/06/15 чл.37,ал. 4, т.3, ал.6, т.2 и 7 ЗОС
17 5261/16.10.08 УПИ 1, кв.14, 07079.651.236 8920 кв.м. Зона А, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 2889 6800 6800 6800 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.27/21,05,09, протокол 21 1502/03.06.09 2009/07/03 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
18 5445/27.03.09 УПИ 1, кв.6, ПИ 07079.607.112 1202 кв.м. к-с Лазур решение на ОС 3774.3 9530 9530 9530 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.51/23 и 28,04,09, протокол 20 1593/12.06.09 2009/07/17 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
УПИ 3, кв.13, ПИ 07079.607.527 47 кв.м. 3774.3 9530 9530 9530
19 5261/16.10.08 УПИ 1, кв.14, ПИ 07079.651.236 7.44 кв.м. Зона А, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 1791 3580 3580 3580 учредяване право на строеж Билла Недвижимости ЕООД т.83/23,07,09, протокол 23 2339/27.08.09 2009/08/27 чл.37,ал. 4, т.4 ЗОС
20 5217/09.09.08 УПИ 2, кв.37, ПИ 07079.614.7 136 кв.м. к-с Възраждане решение на ОС 13268.7 38409 38409 38409 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.9/23,04,09, протокол 20 1719/26.06.09 2009/09/04 чл.37,ал. 7 ЗОС
21 5216/08.09.08 УПИ 17, кв.37 1925 кв.м. кв.Банево решение на ОС 2809.6 безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно учредяване право на строеж Църковно настоятелство Света троица т.40/23,07,09, протокол 23 2335/26.08.09 2009/09/09 чл.37,ал. 7 ЗОС
22 5721/25.06.09 УПИ 2, кв.33, 07079.662.300 1361 кв.м. кв.Победа решение на ОС 40930 безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно учредяване право на строеж Църковно настоятелство Св.Георги Победоносец т.41/23,07,09, протокол 23 2393/31.08.09 2009/09/24 чл.37,ал. 7 ЗОС
23 5446/27.03.09 УПИ 3, кв.11а 249 кв.м. к-с Лазур решение на ОС 3774.3 9530 9530 9530 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.51/23,04,09, протокол 20 1593/12.06.09 2009/10/01 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
24 5602/13.04.09 УПИ 1, кв.61 а 735 кв.м. Зона Г, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 6855 безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно учредяване право на строеж Бургаско Архиерейско Наместничество т.5/23,04,09, протокол 20 3378/05.11.09 2009/11/24 чл.37,ал. 7 ЗОС
Общо за 2009 год. 1600212.28
2010
1 5124/12.06.08 ПИ 07079.653.577, УПИ 6, кв.24 41 кв.м. РЦ, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 2137 3390 3390 3390 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.24/24,11,09, протокол 27 3948/16.12.09 2010/01/15 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
2 6010/12.02.10 ПИ 07079.650.431, УПИ 10, кв.106 60 кв.м. РЦ, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 1189.7 1732 1732 1732 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.34/18,03,10, протокол 32 900/13.04.10 2010/04/30 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
3 5805/05.08.09 УПИ 14, кв.131 1963 кв.м. с.Черно море решение на ОС 4695.7 безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно учредяване право на строеж Църковно настоятелство при храм Свети Димитър т.33/18,03,10, протокол 32 986/16.04.10 2010/05/04 чл.37,ал.4,т.3,ал.6, т.2 и ал. 7 ЗОС
4 4082/16.08.05 ПИ 07079.602.489, УПИ 1, кв.17 А 1328 кв.м. к-с Славейков решение на ОС 76554 171960 171960 171960 учредяване право на строеж Джейелпи ЕООД т.28/21,01,10, протокол 30 454/22.02.10 2010/07/19 § 17, ал.2, изр.2 ПР на ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т.4 ЗОс, чл.44, т.4 НРПУРОИВ
5 6012/04.03.10 УПИ 24, кв.30 63 кв.м. с.Маринка решение на ОС 131.8 3000 3000 3000 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.22/20,05,10, протокол 34 1970/15.07.10 2010/10/15 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС и чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗЕ
Общо за 2010 год. 180082
2011
1 5244/29.09.08 УПИ І, кв.11, ПИ с идентификатор 07079.651.181 8881 кв.м. УПИ І, кв.11, ПИ с идентификатор 07079.651.181 решение на ОС 3481312.6 3508700 3508700 3508700 учредяване право на строеж Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Пенкови ООД т.34/20,11,08, протокол 14 315/11.02.09 2011/01/04 чл.37,ал.1 и ал.7 ЗОС и чл.19 от ЗЗД
2 ПИ 07079.620.322, УПИ 5, кв.1 67 кв.м. жк.Братя Миладинови решение на ОС 17514.8 28795 28795 28795 учредяване право на строеж ЕТ Авто Иванов т.36/18 и 23,11,10, протокол 41 7/04.01.11 2011/01/19 чл.37,ал.7 ЗОС
3 2464/10.04.00 ПИ 07079.820.594, УПИ 13, кв.51 302 кв.м. кв.Сарафово решение на ОС 2461.4 3890 3890 3890 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.33/22,04,10, протокол 33 1464/27.05.10 2011/01/28 чл.37,ал.4,т.4,ал. 7 ЗОС
4 УПИ І, кв.11, ПИ с идентификатор 07079.651.181 УПИ І, кв.11, ПИ с идентификатор 07079.651.181 учредяване право на строеж Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Пенкови ООД Договор за поправка 21.02.11
5 6363/10.08.11 ПИ 07079.671.579 400 кв.м. кв.Меден Рудник решение на ОС 62315 учредяване право на строеж Министерство на вътрешните работи т.28/22,07,10, протокол 36 2011/08/15 чл.37,ал.4,т.2,ал.6,т.1 и ал.7 ЗОС
6 6249/19.01.11 ПИ 07079.820.228, УПИ 1-840, кв.24 1366 кв.м. кв. Сарафово решение на ОС 6766.18 7400 7400 7400 учредяване право на строеж С.Д.Б. т.32/21,07,11, протокол 51 1957/19.08.11 2011/09/12 чл.37,ал.4,т.4 и ал.7 ЗОС, чл.183, ал.1 и ал.3 от ЗУТ
7 4869/07.12.07 ПИ 07079.651.181, УПИ 1, кв.11 7354 кв.м. кв.Меден Рудник решение на ОС 1713.7 5507 5507 5507 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение АД т.36/13,09,11, протокол 52 2521/14.10.11 2011/11/10 чл.37,ал.4,т.4 и ал.7 ЗОС
Общо за 2011 год. 3554292
2012
1 5234/17.09.2008 кв.60Б, УПИIV 60 ж.р."Меден рудник", гр. Бургас ОПС 1189.7 3380 3380 3380 ОПС "ЕVN България Електроразпределение" АД пр.52/13.09.2011 2012/01/31 чл.37,ал.4,т.4 и ал.7 от ЗОС и чл.62
2 кв.35, УПИ VI, ПИ 07079.607.355 140 ж.к."Лазур", гр. Бургас ОПС 51237.,30 51237.3 51237.3 51237.3 ОПС ЕТ"Ропотамо-Стойчо Ангелов" пр.52/13.09.2011 2548/19.10.2011 2012/01/31 чл.37, ал.7 от ЗОС
3 6382/07.09.2011 кв. 106, УПИ ІІ, 07079.612.319 11.05 ЦГЧ, гр.Бургас право на строеж 2269.6 5874 5874 5874 ОПС ЕВН БългарияЕР АД пр. 6/30.01.2012 27.03.2012г. чл. 37, ал. 4 т. 4 и ал. 7 от ЗОС и чл. 62, ал. 1 и ал. 2от ЗЕ
4 6472/19.12.2011г. УПИ ХХІV кв.153 12 М.Рудник ОПС 2571.3 2238 2238 2238 ОПС "ЕVN България Електроразпределение" АД пр.6/31.01.2012 2521/14.10.2011г. 25.04.2012г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС и чл.62 от ЗЕ
5 6321/05.05.2011 масив 44, УПИ ІІІ-41 6.09 з-ще с.Рудник, м. "Овчарска лъка" ОПС 95.5 188 188 188 ОПС "ЕVN България Електроразпределение" АД пр.8/27-29.03.2012г. 1017/25.04.2012 2012/06/04 чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС и чл.62 от ЗЕ
6 6615/13.02.2012г. кв.24А, УПИ ХVІІ-407 ОПС за ТП-16,38м2 Изгрев ОПС 1250.8 2550 3825 3825 ОПС ЕВН пр.8/27-29.03.2012г. 1029/25.04.2012г. 27.06.2012г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС и чл.62 от ЗЕ
7 5396/06.02.2009г. кв.132, УПИ І-1821,1822 право на пристр.10,46кв.м. с. Черно море право на пристрояване 163 271 271 271 право на пристрояване П.Н.И. пр.№10/29.05.2012г. 1557/26.06.2012г. 05.07.2012г. чл.38, ал.2 и ал.4 от ЗОС
8 5225/24.09.2008г. кв.56, УПИ І ОПС за срок от 30 години на БФБ гр.Бургас, ж.к. "Славейков" ОПС за срок от 30 години на БФБ 4694371.6 безвъзмездно срочно право на строеж безвъзмездно срочно право на строеж безвъзмездно срочно право на строеж безвъзмездно срочно право на строеж Бълагрска федерация по борба пр.10/29.05.2012г. - 24.07.2012г. чл.50 от ЗФВС, във връзка с чл.37, ал.6, т.3 от ЗОС
9 3392/22.08.200г. кв.42, УПИ І 39.16 кв. Долно Езерово ОПС 3321.7 1500 1500 1500 ОПС П.С. Т. пр. 10/29.05.2012г. 1927/07.08.2012г. 14.09.2012г. чл.38,ал. 4от ЗОС
10 6972/10.04.2012г. 07079.820.1234 20кв.м. за ТП със сервитут 36,50кв.м Сарафово-пристанището ОПС за ТП 1446 3370 3370 3370 ОПС за ТП ЕВН пр.13/25-27.09.2012 3000/12.11.2012 2012/12/17 чл.37,ал.7 от ЗОС
Общо за 2012 год. 71883.3
2013
1 6803/22.03.2012 УПИ Х-999, кв. 61, 07079.655.1525 522.79 кв. Меден Рудник опс опс Сдружение - Каритас - София пр. 11/26.06.2012 1789/23.07.2012 2013/01/07 чл. 37, ал. 7 от ЗОС и чл. 47, ал. 5 от НРПУРОИВ
2 6973/11.04.2012г. кв.34, УПИ V 36 кв.Крайморие ОПС 8315 3630 3630 3630 опс ЕВН пр.17/18.12.2012г. 11.03.2013г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС
3 кв.135Б, УПИ VІ 373.41 ЦГЧ, гр. Бургас ОПС 635722.1 безвъзмездно право на строеж Комплексен онкологичен център пр.19/29.01-31.01.2013г. 709/15.03.2013г. 15.03.2013г. чл.37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 и ал.7 от ЗОС
4 7256/28.11.12 УПИ 1, кв.55 29 кв.м. кв.Банево решение на ОС Право на управление Детска млечна кухня т.25/18.12.12, Протокол 17 2013/05/20 Чл.12, ал.1 ЗОС, чл.12, ал.1 от НРПУРОИВ
5 3262/27.05.02 УПИ 8-602, кв.4 1000 кв.м. кв.Ветрен решение на ОС 716.8 1100 1100 1100 право на строеж Овергаз Изток АД т.29/28 и 30.05.13, Протокол 24 1725/01.07.13 2013/07/16 чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, чл.62, ал.2 ЗЕ
6 7349/19.03.2013г кв.1, УПИ ХІІ 14,76кв.м. ж.к.Зорница ОПС за ТП 1127.1 8724 8724 8724 ОПС ЕВН- ЕАД пр.24/28-30.05.2013г., т.30 1728/01.07.2013г. 15.08.2013г. чл.37,ал.7 от ЗОС
7 7322/13.12.12 кв.60, УПИ І 609 кв.м. решение на ОС 1249.1 1280 1280 1280 ОПС ЕВН- ЕАД пр.25/25.06.2013г., т.53 1927/19.07.13 2013/09/10 чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, чл.62, ал.2 ЗЕ
8 07079.604.195 43036 кв.м. решение на ОС 342641.5 безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно ОПС Сентрал Парк Бургас ЕООД т.63/23.07.13, Протокол 26 2013/11/06 чл.205, т.1 и 2, във връзка с чл.207 от ЗУТ
Общо за 2013 год. 14734
2014
1 5225/12,09,08 УПИ І, кв.56, 07079.602.429 1.5 кв.м жк.Славейков решение на ОС 612.7 1372 1372 1372 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.73/25,09 и 27,09,12, протокол 13 2972/06,11,13 15,01,14 чл.37,ал.7 ЗОС
2 УПИ XVІ-338,кв.135 Б, 07079.608.338 848 кв.м ЦГЧ решение на ОС 424978.6 учредяване право на строеж Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД т.27/25,03,14, протокол 36 1004/22,04,14 03,07,14 чл.37,ал.4,т.2,ал.6,т.1 и ал.7 ЗОС
3 4730/13,08,07 УПИ І,кв.9, 07079.619.9 8 526 кв.м жк.Бр.Миладинови решение на ОС 2481.7 2855 2855 2855 учредяване право на строеж В.Г.С. т.20/22,04,14, протокол 35 1377/03,06,14 15,07,14 чл.38,ал.2 и ал.4 ЗОС,във връзка чл.183,ал.1,3 ЗУТ
4 4307/09,08,06 УПИ ІІІ,кв.8, 07079.620.141.1.2 4,90 кв.м жк.Бр.Миладинови решение на ОС 537.5 953 953 953 учредяване право на строеж Т. Г. К. т.21/25,03,14, протокол 34 1148/09,05,14 15,07,14 чл.38,ал.2 и ал.4 ЗОС,във връзка чл.183,ал.1,3 ЗУТ
5 7571/09.09.13 УПИ І,кв.28, 07079.30.77 66 кв.м кв.Крайморие решение на ОС 1920.5 3460 3460 3460 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.34/26,11,13, протокол 29 770/28.03.14 2014/09/29 чл.37,ал.4, т.4 и ал.7 ЗОС и чл.62, ал.1 и 2 от ЗЕ
6 648/08.01.98 УПИ XXІІІ,кв.1, 07079.820.82 4589 кв.м. кв.Сарафово решение на ОС 1159651.5 1213800 1213800 1213800 учредяване право на строеж Златен бряг ООД т.54/25,06,13, протокол 25 436/21,02,14 2014/11/17 чл.37,ал.7 ЗОС
7 5396/06.02.09 УПИ І-1821,1822,кв.132 1388 кв.м с.Рудник решение на ОС 67.5 135 135 135 учредяване право на строеж Т. М.К. т.8/12,08,14, протокол 39 2855/17.10.14 2014/12/08 чл.38,ал.2 и ал.4 ЗОС, чл.45,ал.2, чл.47, ал.5 НРПУРОИВ
Общо за 2014 год. 1222575
2015
1 3007/26.10.01 УПИ І, кв.14 2 409 кв.м. с.Твърдица решение на ОС 1167.7 безвъзмезно безвъзмезно безвъзмезно учредяване право на строеж Бургаско Архиерейско наместничество т.52/30,09,14, протокол 41 3187/27.11.14 2015/01/19 чл.37,ал.6, т.2 и ал.7 ЗОС и чл.44, т.НРПУРОИВ
2 7670/05.12.14 УПИ 14 -419, кв.11,идентификатор 07079.824.61.1 35.19 кв.м. и 109.87 кв.м. кв. Долно Езерово решение на ОС 12304.7 12501 12501 12501 учредяване право на строеж Р. Й.Д. т.31/28,10,14, протокол 42 3356/12.12.14 2015/01/30 чл.38,ал.4 ЗОС,чл.45,ал.2 НРПУРОИВ
3 7932/22.05.14 УПИ 5, кв.137, идентификатор 07079.653.685 36 кв.м. кв.Меден Рудник решение на ОС 2379.3 5019 5019 5019 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.45/22,07,14, протокол 38 2264/12.09.14 2015/01/30 чл.37,ал.4, т.4 и ал.7 ЗОС и чл.62, ал.1 и 2 от ЗЕ
4 4238/26.04.06 ПИ 07079.618.3 278035 кв.м. Приморски парк решение на ОС 1738.4 2804 2804 2804 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.55/25,11,14, протокол 43 46/12.01.15 2015/03/27 чл.37,ал.7 ЗОС
5 8085/11.02.15 ПИ 07079.653.781 495 кв.м. Зона В, ж.р.Меден Рудник решение на ОС 5027.3 безвъзмезно безвъзмезно безвъзмезно учредяване право на строеж Бургаски пазари ЕООД т.10/17,02,15, протокол 48 483/06.03.15 2015/04/14 чл.37,ал.7 ЗОС и чл.47, ал.5 НРПУРОИВ
6 5396/06.02.09 УПИ 1 -1821, 1822, кв.132 28.75 кв.м. с.Рудник решение на ОС 532.6 570 570 570 учредяване право на строеж Д.Т. Т. и Е.В.Т. т.35/28,04,15, протокол 51 1374/05.06.14 2015/07/03 чл.38,ал.2 и ал.4 ЗОС, чл.45,ал.2, чл.47, ал.5 НРПУРОИВ
7 8103/16.03.15 УПИ 1, кв.28 3.56/4136 жк.Лазур решение на ОС 258.2 1011 1011 1011 учредяване право на строеж Е. И. П. т.14/23,06,15, протокол 53 1775/20.07.15 2015/09/15 чл.38,ал.2 и ал.4 ЗОС, чл.45,ал.2, чл.47, ал.5 НРПУРОИВ
8 3755/10.11.03 07079.501.204.2 99.7 жк.Изгрев решение на ОС 24700.4 56285 56285 56285 учредяване право на строеж М. П.И. т.33/08,09,15, протокол 55 2739/05.10.15 2015/10/15 чл.37,ал.4, т.4 и ал.7 ЗОС
9 6345/22.06.11 УПИ 7, КВ.36, 07079.501.408 11.44 жк.Изгрев решение на ОС 2422 11460 11460 11460 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.21/21,07,15, протокол 54 2198/01.09.15 2015/12/02 чл.37,ал.7 ЗОС
10 8124/07.05.15 УПИ І, кв.1 6.3 Парк Езеро решение на ОС 1418.9 5300 5300 5300 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.21/21,07,15, протокол 54 2199/01.09.15 2015/12/02 чл.37,ал.7 ЗОС
Общо за 2015 год. 94950
2016
1 8196/30.10.15 07079.612.28, УПИ 6-28, КВ.159 11.89 ЦГЧ решение на ОС 3774.3 9850 9850 9850 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.9/23 и 28,04,09, протокол 20 1406/26.02.09 2016/02/08 чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, чл.62, ал.2 ЗЕ
2 7561/26.08.2013 УПИ 1-16. кв.113 22.88 и сервит.право в/у 41.50 ЦГЧ решение на ОС 4648.3 21978 21978 21978 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.22/29.03.2016. протокол 9 1145/28.04.2016 2016/07/20 чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, чл.62, ал.2 ЗЕ
3 8308/22.02.2016 УПИ ХІІ, кв.13 11.44 ж.к."Изгрев" решение на ОС 873.6 15570 15570 15570 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.9/26.04.2016 протокол 10 1589/13.06.2016 2016/08/17 чл.37,ал.7 ЗОС
4 8103/16.03.15 УПИ I-1080 кв.28 11.44 кв."Лазур" решение на ОС 929.3 14103 14103 14103 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.20/29.03.16 1393/25.05.16 2016/08/18 чл.37,ал.7 ЗОС
5 3053/19.11.01 УПИ I. Кв.11 42 с.Миролюбово решение на ОС 471.3 0 0 0 уч. беззвъзвездно право на строеж Храм "Св.Димитър" т.17/23.02.16 809/29.03.16 2016/06/06 чл.37,ал.4,т.3,ал.6, т.2 и ал. 7 ЗОС
6 8122/30.04.15 XXXII, кв.49 11.44 ж.к."Славейков" решение на ОС 3388.5 13270 13270 13270 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.19//21.07.15 2275/11.09.15 22.03.2017г. чл.37,ал.7 ЗОС
7 7625/28.10.2013 УПИ І, кв.139 11,44 и сервит. право в/у 30 ЦГЧ решение на ОС 2945.9 13464 13464 13464 учредяване право на строеж ЕВН България Електроразпределение ЕАД т.21/ 29.03.2016 г. Протокол № 9 1143/28.04.2016 2016/07/22 чл.7, ал.2, чл.34, ал.6 и ал.7, чл.62, ал.2 ЗЕ
ОБЩО 2016 88235
2017г.
1 8598/22.12.2016г. ІІ, кв.4б 750 кв.м. "Зорница" решение на ОС 304254.9 безвъзм. безвъзм. 0 учредяване право на строеж Министерство на здравеопазване т10/20.12.2016г. 8/04.01.2017 22.03.2017г. чл.37, ал.6, т.1 и ал.7 ЗОС
2 8492/08.08.2016г ХІІІ, кв.3 105 Зорница решение на ОС 1397.9 26550 26550 26550 учредяване право на строеж ЕВН т.18/25.10.2016г. Протокл №18 3778/27.12.2016г. 20.02.2017г. чл.37, ал.4 т.4 и ал.7 от ЗОС
3 1091/ 29.01.1999 г. VІ в кв.9 11,44 кв.м ЦГЧ, гр.Бургас решение на ОС 929,30 10284 10284 10284 учредяване право на строеж „Електроразпределение Юг“ ЕАД т.19/ 28.02.2017 г. Протокол № 24 696/21.03.2017 г. 14.06.2017 г. чл.7, ал.2, изр. второ и чл.34, ал.6 и ал.7 от ЗОС
4 8542/16.09.2016г. УПИ Х в кв.19 5,7+23,70 ПЗ "Север" решение на ОС 892,20 5222 5222 5222 учредяване право на строеж „Електроразпределение Юг“ ЕАД т.16/ 25.10.2016 г. Протокол № 18 3504/05.12.2016г. 14.09.2017г. чл.37, ал.4 т.4 и ал.7 от ЗОС
5 8440/15.06.2016г. УПИ III в кв.134 7 + 36 ж.р. Меден Рудник решение на ОС 568,70 4144 4144 4144 учредяване право на строеж „ЕVN България електроразпределение“ ЕАД т.13/ 29.10.2016 г. Протокол № 19 567/08.03.2017г. 18.05.2017г. чл.37, ал.4 т.4 и ал.7 от ЗОС
6 дог/27.12.2016г. УПИ IХ в кв.11 6,3 + 50,25 кв. Победа решение на ОС 2419,35 4960 4960 4960 учредяване право на строеж „ЕVN България електроразпределение“ ЕАД т.16-II/ 29.11.2016 г. Протокол № 19 3757/27.12.2016г. 07.03.2017г. чл.37, ал.4 т.4 и ал.7 от ЗОС
7 8337/05.04.2016г. УПИ ХLIV в кв.175 13,52 + 65 ж.р. Меден Рудник решение на ОС 3836,45 4302 4302 4302 учредяване право на строеж „ЕVN България електроразпределение“ ЕАД т.17/ 25.10.2016 г. Протокол № 18 3502/05.12.2016г. 24.02.2017г. чл.7, ал.2, изр. второ и чл.34, ал.6 и ал.7 от ЗОС
8 8118/28.04.2015г. УПИ I в кв.137 2000+50 ж.р. Меден Рудник решение на ОС 491155,50 безвъзмздно безвъзмздно 0 учредяване право на строеж Министерство на вътрешните работи т.9/ 26.05.2015г. Протокол № 7 672/15.03.2016г. 27.04.2017г. чл.37, ал.6, т.1 и ал.7 ЗОС
ОБЩО 2017г. 55462
2018г.
1 8740/28.07.2017г УПИ ХІ в кв.23 168 с.Драганово решение на ОС 387.8 безвъзмездно безвъзмездно 0 учредяване право на строеж Църковно настоятелство при храм "Св.Живоприемен източник" с.Драганово т.23/31.10.2017г. , Протокол №32 3621/22.12.2017г. 22.02.2018г чл.37, ал.6, т.2 и ал.7
2 8241/26.01.2016г. УПИ VIII-333, масив 78 7+45 м. Мокрия камък (б. Вая кайряк) решение на ОС 48,00+181,0.3=229,03 84+430=514 514 514 учредяване право на строеж "Електроразпределение Юг" ЕАД - гр. Пловдив т. 24/19.12.2017г. 154/18.01.2018г. 08.03.2018г. чл. 37, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗОС
3 8691/22.05.2017г. ПИ с ид. 07079.621.276, част от УПИ І в кв.30 5 м2 ж.к. Бр. Миладинови решение на ОС 1442.6 2750 2750 2750 учредяване право на строеж Т. Г. Й. и Н.П.Й. т.19/29.08.2017г. 2709/04.10.2017г. 29.03.2018г. чл.38, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС
4 8691/22.05.2017г. ПИ с ид. 07079.621.276, част от УПИ І в кв.30 5 м2 ж.к. Бр. Миладинови решение на ОС 1356.3 2750 2750 2750 учредяване право на строеж Е. М.Ч. т.19/29.08.2017г. 2713/04.102017г. 2018/03/23 чл.38, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС
5 8691/22.05.2017г. ПИ с ид. 07079.621.276, част от УПИ І в кв.30 5 м2 ж.к. Бр. Миладинови решение на ОС 1356.3 2750 2750 2750 учредяване право на строеж П.Х.П. и В.И.П. т.19/29.08.2017г. 2711/04.10.2017г. 16.04.2018г. чл.38, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС
6 8691/22.05.2017г. ПИ с ид. 07079.621.276, част от УПИ І в кв.30 5 м2 ж.к. Бр. Миладинови решение на ОС 1442.6 2750 2750 2750 учредяване право на строеж В. Д.З. т.19/29.08.2017г. 2714/04.10.2017г. 16.04.2018г. чл.38, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС
7 8792/01.11.2017г. ПИ с ид. 07079.613.357, част от УПИ І в кв.30 6.3 + 48.80 + 20 м2 гр.Бургас, ЦГЧ решение на ОС 2768.7 22309 22309 22309 учредяване право на строеж "Електроразпределение Юг" ЕАД - гр. Пловдив т.23/28.11.2017г., Протокол №34 3626/22.12.2017г. 24.04.2018г. чл. 37, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗОС, и чл.62, ал.2 от ЗЕ
8 3691/ 25.06.2003 г. УПИ ІV в кв.25/ ПИ с ид.07079.609.286 6,30 кв.м + 18,90 кв.м ЦГЧ, гр.Бургас решение на ОС 1782.27 11600 11600 11600 право на строеж „Електроразпределение Юг“ ЕАД т.27/ 27.02.2018 г. Протокол № 38 818/ 03.04.2018 г. 03.05.2018г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, във вр. с чл.62, ал.2 от ЗЕ
9 6181/ 01.10.2010 г. УПИ І-2301 в кв.18/ ПИ с ид. 07079.618.57 11,44 кв.м + 38,82 кв.м ЦГЧ, гр.Бургас решение на ОС 3538.9 23380 23380 23380 право на строеж „Електроразпределение Юг“ ЕАД т.22/ 28.11.2017 г. Протокол № 34 661/ 16.03.2018 г. 03.05.2018 г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, във вр. с чл.62, ал.2 от ЗЕ
10 6801/ 21.03.2012 г. УПИ Х-280,281 в кв.20/ ПИ с ид. 07079.702.812 45 кв.м кв.Ветрен решение на ОС 3817.1 5060 5060 5060 право на пристрояване Г. К. Ч., Б.Р. Ч. и С. Р. Ч. т.12/ 19.12.2017 г. Протокол № 36 236/ 25.01.2018 г. чл.38, ал.2 и ал.4 от ЗОС
11 8964/20.04.2018г. УПИ VІ-753 в кв.146А; ПИ с ид. 07079.612.54 по КК РЗП 1754.7 кв.м ЦГЧ-гр.Бургас решение на ОС 506362.6 0 взаимно учредяване право на строеж Община Бургас, Л.Л.М., Р. Л. М. и В. Д.Д. т.16/29.05.2018г. Протокол №42 1993/18.07.2018г. 04.09.2018г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, във вр. с чл.183, ал.1 и ал.3 от ЗУТ
12 7764/14.02.2014 г. УПИ V-339 в кв.135Б; ПИ с ид. 07079.608.339 по КККР РЗП 5439,49 кв.м ЦГЧ, гр.Бургас решение на ОС 1 726 670,90 безвъзмездно 0 право на строеж „КОЦ–Бургас“ ЕООД т.45/ 30.01.2018 г./ Протокол № 37 647/16.03.2018 г. 30.03.2018 г. чл.37, ал.5 и ал.7 от ЗОС
13 3262/27.05.2002 г. УПИ VІІІ-602 в кв.4; ПИ с ид. 07079.702.659 РЗП 600 кв.м кв.Ветрен решение на ОС 65 637,00 безвъзмездно 0 право на строеж Министерство на здравеопазването т.29/ 24.04.2018 г./ Протокол № 41 1098/03.05.2018 г. 03.07.2018 г. чл.37, ал.4, ал.6, т.1 и ал.7 от ЗОС
14 5938/05.11.2009 г. УПИ V в кв.20, зона „Б“; ПИ с ид. 07079.653.559 РЗП 600 кв.м ж.р.„Меден Рудник“ решение на ОС 144 457,50 безвъзмездно 0 право на строеж Министерство на здравеопазването т.29/ 24.04.2018 г./ Протокол № 41 1098/03.05.2018 г. 03.07.2018 г. чл.37, ал.4, ал.6, т.1 и ал.7 от ЗОС
15 8122/30.04.2015г. УПИ ХХХII, кв. 49 - ПИ 07079.602.551 ЗП на ТП - 11,44 кв.м, ведно със сервитутна зона с площ 69,40 кв.м ж.к. "Славейков" решение на ОС на ТП - 2422 + на сервитута - 3434,61= общо 5856,61 19850 19850 19850 право на строеж "Електроразпределение Юг" ЕАД - гр. Пловдив т. 13/31.07.2018г./ Протокол №45 2359/29.08.2018г. 15.11.2018г. чл. 37, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗОС
16 6369/23.08.2011г. УПИ III-52, кв. 24 - ПИ 07079.602.492 ЗП - 30 кв.м ж.к. "Славейков" решение на ОС 11486,50 12550 12550 12550 право на строеж ЕТ "СИС - НГ - ПЕТЪР СТОЯНОВ" т. 15/ 29.05.2018г./ Протокол №42 1995/18.07.2018г. 15.11.2018г. чл. 37, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ПР на ЗУТ
17 6228/16.11.2010 г. ПИ 07332.119.611 ЗП - 1415 кв.м земл. гр.Българово решение на ОС 13 286,30 лв. 13 630,00 13 630,00 13630 право на строеж "ЕСО" ЕАД т.13/ 28.08.2018 г./ Протокол № 46/ 2870/08.10.2018 г. 01.11.2018 г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ
18 5124/12.06.2008 г. УПИ VI в кв.124, ж.р Меден Рудник; ПИ 07079.653.577 ЗП 12+29 кв.м ж.р.„Меден Рудник“ решение на ОС 945,60+1303,80 14823 14823 14823 право на строеж "Електоразпределение Юг" ЕАД т.11/ 31.07.2018 г./ Протокол №45 2418/04.09.2018 г. 13.11.2018 г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС
19 8992/12.07.2018 г. УПИ I в кв.138, ж.р Меден Рудник; ПИ 07079.653.260 ЗП 12+70 кв.м ж.р.„Меден Рудник“ решение на ОС 945,60+3147,20 20728 20728 20728 право на строеж "Електоразпределение Юг" ЕАД т.12/ 31.07.2018 г./ Протокол №45 2419/04.09.2018 г. 13.11.2018 г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС
20 9023/08.08.2018г. 9024/08.08.2018г. 9025/08.08.2018г. 9026/08.08.2018г. 9027/08.08.2018г. 9028/08.08.2018г. 07332.80.404; 07332.119.279; 07332.119.280; 07332.124.276; 07332.125.8; 07332.125.362; ПС-0.063 дка + С-3.385 дка ПС-0.094 дка + С-2.417 дка ПС-0.093 дка + С-2.510 дка ПС-0.052 дка + С-5.714 дка ПС-0.063 дка + С-2.156 дка ПС-0.143 дка + С-9.455 дка з-ще гр. Българово решение на ОС 353.40+278.60 527.40+213.00 521.70+102.00 291.70+741.50 353.40+1059.60 802.20+1211.80 360+3330 540+2300 530+2290 300+5220 365+2260 820+8600 26915 26915 право на строеж и сервитут "Електроенергиен системен оператор" ЕАД т.7/ 28.08.2018г. Протокол № 46 2871/08.10.2018 г. 2018/11/19 чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС
ОБЩО 2018г. 182359
2019 г.
1 6440/22.11.2011г. УПИ V в кв.27 ЗП на ТП -11.44 кв.м. със сервитут 50.60 кв.м ж.к. "Изгрев" решение на ОС 929.30лв за пр на стр и 2722.10лв за сервитута 12140 12140 12140 право на строеж "Електоразпределение Юг" ЕАД т.16/25.09.2018г. Протокол №48 3290/26.11.2018г. 07.01.2019г. чл.37, а+J144+D168:P170
2 8260/16.02.2016 г. УПИ I-5823,5824,5825,5826 488 кв. м. ж.к. "Възраждане" решение на ОС 669374.5 682500.00; дял на ОБ-602102.00 0 взаимно учр. право на строеж П. К. Р. и В.Я.Р. т. 17/29.05.2018 г. (Протокол №42); т. 10/27.11.2018 г. (Протокол №50) 1994/18.07.2018 г. 25.01.2019 г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, чл. 183, ал.1 и 3 от ЗУТ и чл. 45, ал. 3, 5 и 6 от НРПУРОИВ
3 8103/16.03.2015 г. УПИ І в кв.28 ЗП на ТП 11,44 кв.м и сервитут 50,60 кв.м ж.к.„Лазур“ решение на ОС 873,60 лева - за ОПС, за сервитут – 3092,17 лева 14103 14103 14103 право на строеж „Електроразпределение Юг“ ЕАД т.20/29.03.16г. Протокол № 9 1393/25.05.16 г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС
4 7998/22.082014 г. УПИ XIV-5827,5828,7000, кв. 24 704 кв. м. ж.к. "Възраждане" решение на ОС 992878.4 1037600.00; дял на ОБ-799263.00 0 взаимно учр. право на строеж Г. А. Г. и Л. И.И. т. 9/25.06.2019 г./Протокол №58 2301/20.08.2019 г. 10.10.2019 г. чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, чл. 183, ал.1 и 3 от ЗУТ и чл. 45, ал. 3, 5 и 6 от НРПУРОИВ