одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда / наем Община Попово 2019

Уникален идентификатор:  c164c13d-d35c-41e2-acde-bda900b3ebe0

Описание:

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда / наем Община Попово 2019

земи общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-07 11:54:10
  • Създаден от: yoanna_petrova
  • Последна промяна: 2020-01-07 11:54:10

РЕГИСТЪР НАЕМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

площ им. ползв.площ кат НПТ тр.цена АОС Наемател срок
Горица Част от им.16081.4.1 6968 2000 5 Др.вид зем.земя 51 13643 Соня Колева 2019-2027 Чукурдере
Тръстика Част от им.73376.20.260 14524 1000 0 Гори и храсти в зем.земя 46 13644 Георги Христов 2019-2027 Сиври баир
Горица 16081.84.159 22778 др.вид зем.земя 582 13319 Дв.място
ТД Кела" ЕООД 2019/2027
4
Горица 16081.84.160 632 др.вид зем.земя 17 13665 Дв.място
4
Горица 16081.84.161 3189 др.вид зем.земя 82 13666 Дв.място
4
Горица 16081.84.162 5019 др.вид зем.земя 129 13667 Дв.място
4
Горица 16081.84.163 6419 др.вид зем.земя 165 13668 Дв.място
4
Горица 16081.84.175 3298 др.вид зем.земя 85 13669 Дв.място
4
Горица 16081.84.176 2228 др.вид зем.земя 58 13670 Дв.място
4
Горица 16081.84.177 410 др.вид зем.земя 12 Дв.място
13671
4
Горица 16081.84.178 505 др.вид зем.земя 14 13672 Дв.място
4
Горица 16081.84.179 541 др.вид зем.земя 15 13673 Дв.място
4
Горица 16081.84.180 3852 др.вид зем.земя 99 Дв.място
13674
4
Горица 16081.36.112 7597 нива 194 13664 Над Уз.чешма
4