одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 г.

Уникален идентификатор:  c1777c5c-9499-4f5b-8ced-ed344878c988

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 10:58:40
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 10:58:40

1