одобрен

SEBRA-MF-2019-06-06

Уникален идентификатор:  c1b09fa0-6671-4d4e-86af-44658ee8d2f2

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:47:01
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:47:01

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 06.06.2019 - 06.06.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 71 188 876,39 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 2 589,04 лв.
10 xxxx Издръжка 196 291 044,11 лв.
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16 434 714,62 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 3 19 091,26 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 2 11 500,00 лв.
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 28 0,00 лв.
Общо:  326 947 815,42 лв.
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 14 0,00 лв.
Общо:  14 0,00 лв.
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 166 395,26 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 1 18 889,66 лв.
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 14 0,00 лв.
Общо:  25 185 284,92 лв.
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 3 766,51 лв.
Общо:  7 3 766,51 лв.
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 105 49 078,81 лв.
Общо:  105 49 078,81 лв.
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 725,15 лв.
Общо:  7 725,15 лв.
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 66 71 036,38 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 2 11 500,00 лв.
Общо:  68 82 536,38 лв.
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 71 188 876,39 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 2 589,04 лв.
10 xxxx Издръжка 1 42,00 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 2 201,60 лв.
Общо:  84 191 709,03 лв.
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16 434 714,62 лв.
Общо:  16 434 714,62 лв.