одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет – Елхово

Уникален идентификатор:  c1dea7f1-e8a8-4f81-bedd-384574b311fd

елхово община елхово решения на общински съвет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-20 14:21:38
  • Създаден от: p.dimitrova
  • Последна промяна: 2020-02-20 14:21:38

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет – Елхово

Решение № Относно Върнато от/на
1. Т.1 по Протокол №10/07.06.2016 Обсъждане дейността и искане за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на Общински съвет-Елхово за системно нарушение на ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. От областния управител със заповед № АК-11-00004/21.06.2016 г.
2. Т.2 по Протокол №10/07.06.2016 Подлагане на гласуване на искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общински съвет - Елхово От областния управител със заповед № АК-11-00004/21.06.2016 г.
3. Т.7 по Протокол №30/26.04.2018 Приемане на Правила за прием на учениците в първи клас в общинските училища в гр. Елхово От областния управител със заповед № АК-11-00002 от 10.05.2018 г. с вх.№ 960/10.05.2018г.
4. Т.14 по Протокол №30/26.04.2018 Даване на принципно съгласие за предоставяне на имот – отводнителен канал, определен по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017 - 2018г. От областния управител със заповед № АК-11-00002 от 10.05.2018 г. с вх.№ 960/10.05.2018г.