одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 10.01.2020

Уникален идентификатор:  c2cb91e8-d4cb-4a11-b8fd-5c4615a4db23

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-13 09:24:32
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-01-13 09:24:32

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 22485.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 12908.21
88 xxxx Средства на разпореждане 1 35
Общо:  15 35428.41
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 22485.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 12908.21
88 xxxx Средства на разпореждане 1 35
Общо:  15 35428.41