одобрен

Регистър на производителите на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер (№ 13)

Уникален идентификатор:  c2e11db7-ae96-4562-8cc1-4dee80bc5630

географски регистър храни производители означения традиционно специфичен характер Министерство МЗм земеделието защитено №13

Текуща версия: 3

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2022-04-07 10:26:47
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2022-08-19 04:50:06
  • Последно променил: ERSA_OpenData

Вид продукт

Продукт

Дата на заповед на министъра на земеделието, храните и горите

Номер на заповед на министъра на земеделието, храните и горите

Седалище и адрес на управление

ЕИК на производител ЮЛ

Наименование на производител

Адрес на производител ФЛ

Място на производствената дейност

Наименование на КЛ

ЕИК на КЛ

Лице за контакт на КЛ

Серия, номер и дата на Официалния вестник на Европейския съюз, в който е публикуван регламентът за вписване на защитеното географско означение

Промени във вписаните обстоятелства

Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2018-11-11T22:00:00.000Z РД 09-1006 обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, с. Хрищени, район Стара Загора, ул. „Стадиона“ № 3 123545270 НАТЮРБЕЙС ЕАД обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, с. Хрищени, район Стара Загора, Стадиона“ № 3 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г. Промяна на правната форма на дружеството - от АД става ЕАД.
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2022-02-28T22:00:00.000Z РД 09-155 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, ж.к.кв. Горубляне бул. Самоковско шосе 66 Ет.1 Ап.офис 1 130697830 "Розата" ЕООД обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Михилци, район Хисаря НУТРАМЕД ЕООД 201694362 Светозар Василев
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2021-12-08T22:00:00.000Z РД 09-1172/09.12.2021 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, бул. „Драган Цанков“ бл. 59-63, вход В, ап. 2 121190041 ДЕНИТА ООД обл. Стара Загора, общ. Павел баня, с. Търничени, район Павел баня БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г.
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2020-08-09T21:00:00.000Z 09-638 обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, район Стара Загора, бул.НИКОЛА ПЕТКОВ 45 Ет.4 Ап.22 123758418 АЛТЕЯ ОРГАНИКС ООД обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, с. Ягода, район Мъглиж Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г.
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2020-07-23T21:00:00.000Z 09-590 обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Крън, район Казанлък, Петко Влаев 1Б 123638689 БГ ОЙЛС ООД обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Крън, район Казанлък, ул. "Петко Влаев" 1Б Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 283/27.09.2014 г. .
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2020-07-22T21:00:00.000Z 09-586 обл. Стара Загора, общ. Павел баня, с. Търничени, район Павел баня, ж.к.Розоварна 121800256 ЕНЬО БОНЧЕВ ООД обл. Стара Загора, общ. Павел баня, с. Търничени, район Павел баня Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г. .
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2019-11-26T22:00:00.000Z РД 09-1075 обл. София (столица), общ. София, с. Казичене, район София, ул. „Серафим Стоев“ № 28 175190027 СИРОНА АД обл. Стара Загора, общ. Казанлък, с. Ръжена, район Казанлък Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г.
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2020-03-11T22:00:00.000Z РД 09-259 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, БРЕЗОВСКО ШОСЕ 149 115656303 КАТЕКО ООД обл. Пазарджик, общ. Стрелча, гр. Стрелча, район Стрелча Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г.
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2018-11-11T22:00:00.000Z РД 09-1005 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ап. 4 130498248 ГАЛЕН-Н ЕООД обл. Пловдив, общ. Брезово, с. Зелениково, район Брезово Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г. -
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2018-09-17T21:00:00.000Z РД 09-864 обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, район Карлово, Инд. зона № 1 115009344 БЪЛГАРСКА РОЗА АД обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Каравелово, район Карлово Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г. -
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2012-09-24T21:00:00.000Z РД 09-1165 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, ул. „Славянска № 11, вх. В, ет. 2, ап. 9 131240076 ЕНЬО БОНЧЕВ ПРОДАКШЪН ООД обл. Стара Загора, общ. Павел баня, с. Търничени, район Павел баня Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г.
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2012-09-24T21:00:00.000Z РД 09-1165 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, ул. „Шипченски проход 23, вх. А, ет. 2 121062216 БУЛАТТАРС ПРОДАКШЪН КОМПАНИ ООД обл. Стара Загора, общ. Павел баня, с. Скобелево, район Павел баня Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г.
Защитено географско указание (ЗГУ) Българско розово масло 2018-11-11T22:00:00.000Z РД 09-1008 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, ,ул. „Рая“ № 12,вх. Д, ап. 16 112539309 РОЗАРИУМ ЕООД обл. Пазарджик, общ. Стрелча, гр. Стрелча, район Стрелча Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 283/27.09.2014 г.
Защитено географско указание (ЗГУ) Горнооряховски суджук 2008-08-06T21:00:00.000Z РД 09-490 обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. „Стоян Михайловски № 16 104601654 Р.А. – 03 – Боби ООД обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. „Стоян Михайловски“ № 16 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 341/ 22.12.2011 г.
Защитено географско указание (ЗГУ) Горнооряховски суджук 2015-11-03T22:00:00.000Z РД 09-776 обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул „Борима № 14 104625840 Стефанов - Иван Стефанов - 04 ЕООД обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. „Васил Левски“ № 7а НУТРАМЕД ЕООД 201694362 Светозар Василев L 341/ 22.12.2011 г. Промяна на контролиращото лице.
Защитено географско указание (ЗГУ) Горнооряховски суджук 2008-08-06T21:00:00.000Z РД 09-490 обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул „Отец Паисий № 63 104044415 Родопа – Г. Оряховица - 96 ЕООД обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“ № 63 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 341/ 22.12.2011 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Кайсерован врат Тракия 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1006 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Сава Доброплодни“ №3 126547967 ЛОТОС ООД обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Сава Доброплодни“ №3 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 321/05.12.2015 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Кайсерован врат Тракия 2020-09-22T21:00:00.000Z 09-758 обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, район Ловеч, ул. "БЯЛО МОРЕ" 12 110035285 МЕСОКОМБИНАТ - ЛОВЕЧ АД обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, район Ловеч, ул. "Бяло море" 12 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 321/05.12.2015
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Кайсерован врат Тракия 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1006 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Карл Маркс“ №13, ап.13 200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Воден, район Димитровград Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 321/05.12.2015 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Кайсерован врат Тракия 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1006 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, бул. „Цариградско шосе“ № 101, ет. 8 115141090 БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД обл. Добрич, общ. Добрич - град, гр. Добрич, район Добрич - град, ПЗ “Запад”, бул.”Трети март”№47 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 321/05.12.2015 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Кайсерован врат Тракия 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1006 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, ул. „Ильо Войвода” № 3 115033847 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2 ЕООД обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 180 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 321/05.12.2015 г. промяна на адрес на производство
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Кайсерован врат Тракия 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1006 обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, ул. ”Памидовско шосе” 112114123 ЕКО – МЕС EOOД обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, ул. ”Памидовско шосе” Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 321/05.12.2015 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Луканка Панагюрска 2013-02-18T22:00:00.000Z РД 09-122 обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, ул.“Памидовско шосе” 112114123 ЕКО - МЕС EOOД обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, ул.“Памидовско шосе” Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г. -
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Луканка Панагюрска 2013-02-18T22:00:00.000Z РД 09-122 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, ИЛЮ ВОЙВОДА 3 115033847 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 ЕООД обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, бул. "Васил Априлов 180” Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г. промяна на адрес на производство
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Луканка Панагюрска 2013-02-18T22:00:00.000Z РД 09-122 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, бул. „Цариградско шосе“ № 101, ет. 8 115141090 БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД обл. Добрич, общ. Добрич - град, гр. Добрич, район Добрич - град, ПЗ “Запад”, Бул.”Трети март”№47 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Луканка Панагюрска 2013-02-18T22:00:00.000Z РД 09-122 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. "Сава Доброплодни" № 3 126547967 ЛОТОС ООД обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. "Сава Доброплодни" № 3 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Луканка Панагюрска 2013-02-18T22:00:00.000Z РД 09-122 обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. "Борима" №14 104625840 СТЕФАНОВ - ИВ.СТЕФАНОВ - 04 ЕООД обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. „Васил Левски“ № 7а НУТРАМЕД ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г. Промяна на контролиращо лице.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Луканка Панагюрска 2013-02-18T22:00:00.000Z РД 09-122 обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, район Благоевград, бул. "Димитър Солунски" № 1 ПК 334 811141387 КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИЙТ ООД обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, район Благоевград, бул. "Димитър Солунски" № 1 ПК 334 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Луканка Панагюрска 2013-02-18T22:00:00.000Z РД 09-122 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Карл Маркс“ №13 ап.13 200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Воден, район Димитровград Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Луканка Панагюрска 2013-02-18T22:00:00.000Z РД 09-122 обл. Пловдив, общ. Марица, с. Радиново, район Марица 203083149 МЕСФУУД АД обл. Пловдив, общ. Марица, с. Бенковски, район Марица Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Пастърма говежда 2014-08-21T21:00:00.000Z РД 09-547 обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, район Силистра, ул. „Серес“ № 11, ап. 28 118014695 АКТУАЛ ООД обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, район Силистра, Промишлена зона – Изток Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 160/22.06.2017 г. -
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Пастърма говежда 2014-08-21T21:00:00.000Z РД 09-547 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Карл Маркс“ № 13, ап. 13 200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Воден, район Димитровград Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 160/22.06.2017 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Пастърма говежда 2014-08-21T21:00:00.000Z РД 09-547 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” № 3 126547967 ЛОТОС ООД обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” № 3 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 160/22.06.2017 г. -
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Пастърма говежда 2014-08-21T21:00:00.000Z РД 09-547 обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, район Велико Търново, ул. „Ивайло” № 6 814251127 ЕЛИТ МЕС МИНЕВ – РОДОПА – В. Т. ЕООД обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, район Велико Търново, ул. „Гара Трапезица” № 11 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 160/22.06.2017 г. Промяна в адреса на седалището. Промяна в организационната форма на дружеството - от ООД става ЕООД.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Пастърма говежда 2014-08-21T21:00:00.000Z РД 09-547 обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, ул. „Памидовско шосе” 112114123 ЕКО – МЕС EOOД обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, ул. „Памидовско шосе” Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 160/22.06.2017 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Роле Трапезица 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1008 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, ул. "Ильо Войвода" №3 115033847 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 ЕООД обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, бул. "Васил Априлов" 180 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 264/04.09.2014 г. промяна на адрес на производство
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Роле Трапезица 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1008 обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, район Силистра, ул. "Серес" №11, ап. 28 118014695 АКТУАЛ ООД обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, район Силистра, Промишлена зона - Изток Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 264/04.09.2014 г. -
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Роле Трапезица 2015-09-29T21:00:00.000Z РД 09-663 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” №3 126547967 ЛОТОС ООД обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” №3 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 264/04.09.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Роле Трапезица 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1008 обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, ул.“Памидовско шосе” 112114123 ЕКО - МЕС EOOД обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, ул.“Памидовско шосе” Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 264/04.09.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Роле Трапезица 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1008 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Карл Маркс“ №13 ап.13 200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Воден, район Димитровград Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 264/04.09.2014 г. -
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Роле Трапезица 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1008 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, кв. „Хаджи Димитър“, бл. 173, вх. Б, ап. 8 831456696 ТАНДЕМ-В ООД обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, бул. Илиянци № 34 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 264/04.09.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Роле Трапезица 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1008 обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, район Велико Търново, ул. "Ивайло” № 6 814251127 ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА - В.Т. ЕООД обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, район Велико Търново, ул. "Гара Трапезица” №11 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 264/04.09.2014 г. Промяна в адреса на седалището. Промяна в организационната форма на дружеството - от ООД става ЕООД.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2015-01-29T22:00:00.000Z РД 09-53 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, гр. София, ул. „Иван Сусанин” № 12 202522006 РОКСОС ЕООД обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, гр. София, ул. „Иван Сусанин” № 12 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, район Благоевград, бул. „Димитър Солунски” № 1 811141387 КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ ООД обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, район Благоевград, бул. „Димитър Солунски” № 1 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, УЛ.ПАМИДОВСКО ШОСЕ 112114123 ЕКО МЕС ЕООД обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Величково, район Пазарджик, ул. „Памидовско шосе” Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2020-09-22T21:00:00.000Z 09-757 обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, район Силистра, ул. Добруджа 41, Бизнес център Ет.5 040422714 ОЛИВИЯ ООД обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, район Силистра, ул. "Седми септември" 6 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, бул. „Цариградско шосе“ № 101, ет. 8 115141090 БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД обл. Добрич, общ. Добрич - град, гр. Добрич, район Добрич - град, ПЗ „Запад”, бул. „Трети март” № 47 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, кв. „Хаджи Димитър“, бл. 173, вх. Б, ап. 8 831456696 ТАНДЕМ-В ООД обл. София (столица), общ. София, гр. София, район София, бул. „Илиянци“ № 34 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г. -
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. „Борима” № 14 104625840 СТЕФАНОВ - ИВ.СТЕФАНОВ - 04 ЕООД обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. „Васил Левски“ № 7а НУТРАМЕД ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г. Промяна на контролиращото лице.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, район Сливен, Заведение Българска кухня бул. „Цар Симеон” № 4 119022773 ЕТ НИКОВ – ИВАН КОСТАДИНОВ обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, район Сливен, „Селището” Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” № 3 126547967 ЛОТОС ООД обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” № 3 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г. -
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, район Враца, Хранително – вкусова зона ПК 253 106512453 ЛАЛОВ И ВАЧЕВ ЕООД обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, район Враца, Хранително – вкусова зона ПК 253 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, район Велико Търново, ул. „Ивайло” № 6 814251127 ЕЛИТ МЕС МИНЕВ – РОДОПА – В.Т. ЕООД обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, район Велико Търново, ул. „Гара Трапезица” № 11 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г. Промяна в адреса на седалището. Промяна в организационната форма на дружеството - от ООД става ЕООД.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, ул. „Ильо Войвода” № 3 115033847 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2 ЕООД обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 180 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г. промяна на адрес на производство
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, район Силистра, ул. „Серес” № 11, ап. 28 118014695 АКТУАЛ ООД обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, район Силистра, Промишлена зона - Изток Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2015-05-04T21:00:00.000Z РД 09-290 обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” № 63 104044415 Родопа – Г. Оряховица - 96 ЕООД обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, район Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“ № 63 Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 230/01.08.2014 г. -
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2015-06-21T21:00:00.000Z РД 09-446 обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, район Ловеч, ул. „Бяло море” № 12 110035285 МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, район Ловеч, ул. „Бяло море” № 12 Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г.
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) Филе Елена 2012-07-10T21:00:00.000Z РД 09-1010 обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, район Димитровград, ул. „Карл Маркс“ № 13 ап. 13 200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Воден, район Димитровград Нутрамед ЕООД 201694362 Светозар Василев L 230/01.08.2014 г.
Защитено наименование за произход (ЗНП) Странджански манов мед 2017-04-10T21:00:00.000Z РД 09-348 Стоян Тодоров обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, район Царево обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, район Царево Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 93/02.04.2019 г. Промяна в идентификацията на земеделските производители - ЕГН се заменя с ЕИК.
Защитено наименование за произход (ЗНП) Странджански манов мед 2020-10-06T21:00:00.000Z 09-796 Манол Тодоров обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, район Царево обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, район Царево Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 93/02.04.2019 г.
Защитено наименование за произход (ЗНП) Странджански манов мед 2020-10-06T21:00:00.000Z 09-798 Андрей Стойчев обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, район Бургас обл. Бургас, общ. Малко Търново, с. Визица, район Малко Търново Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 93/02.04.2019 г.
Защитено наименование за произход (ЗНП) Странджански манов мед 2020-10-06T21:00:00.000Z 09-803 Валентина Тодорова обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, район Царево обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, район Царево Био Сертификейшън ЕООД 203598067 Адрияна Банева L 93/02.04.2019 г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте