одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон - Община Аврен, Област Варна

Уникален идентификатор:  c2ff8452-1289-4aa3-8f8b-19a456980324

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон - Община Аврен, Област Варна

екология

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-03 14:50:13
  • Създаден от: daniela_petrova
  • Последна промяна: 2018-10-13 11:55:25
  • Последно променил: migrate_data

Регистър

на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
на територията на Община Аврен, Област Варна
/съгласно чл.19, ал.3, т.4 от Закона за управление на отпадъците/
№ по ред име за фирма седалище и адрес на управление Номер и дата на разрешение Разрешително № / дата Местонахождение на площадката Вид на отпадъка
код/наименование