одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 24.02.2020

Уникален идентификатор:  c37c9a17-7d86-490a-b041-ada30a8b46fc

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-25 08:06:53
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-02-25 08:06:53

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 240 819142.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 79 50289.41
10 xxxx Издръжка 292 143981.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16 15461
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 52379.45
88 xxxx Средства на разпореждане 131 38399.46
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
Общо:  771 1119652.78
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 -222
Общо:  5 -222
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 2272.72
10 xxxx Издръжка 12 22017.05
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 52379.45
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 222
Общо:  22 76891.22
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 190
Общо:  1 190
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 15071.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 776
10 xxxx Издръжка 2 84
Общо:  10 15931.8
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 37 3123
Общо:  37 3123
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1209.41
Общо:  6 1209.41
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 19
Общо:  1 19
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 459.69
88 xxxx Средства на разпореждане 3 12614.91
Общо:  9 13074.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 298
Общо:  1 298
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 787
Общо:  4 787
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 233
10 xxxx Издръжка 8 4973.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 300
88 xxxx Средства на разпореждане 3 326.96
Общо:  20 5833.27
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 143359.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 10443.52
10 xxxx Издръжка 10 3392.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2400
Общо:  30 159595.79
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26 86616.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 592.19
10 xxxx Издръжка 8 1136.35
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1032.05
Общо:  39 89376.71
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 112.42
Общо:  2 112.42
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 451.74
88 xxxx Средства на разпореждане 17 2288.91
Общо:  20 2740.65
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26 62986.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1872.04
10 xxxx Издръжка 4 862.53
88 xxxx Средства на разпореждане 2 226.6
Общо:  39 65947.83
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 58873.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 3285.67
10 xxxx Издръжка 8 910.46
88 xxxx Средства на разпореждане 9 2351.21
Общо:  28 65421.14
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 14230.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 60
10 xxxx Издръжка 6 4288.93
88 xxxx Средства на разпореждане 1 279.34
Общо:  23 18858.29
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 5687.48
10 xxxx Издръжка 7 2769.23
Общо:  21 8456.71
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 14717.34
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 235
10 xxxx Издръжка 11 2460.11
88 xxxx Средства на разпореждане 1 183.9
Общо:  18 17596.35
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 500
Общо:  1 500
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 2545
10 xxxx Издръжка 11 1158.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5633
Общо:  15 9336.1
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 3601.29
Общо:  15 3601.29
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 9467.96
10 xxxx Издръжка 8 2439.71
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3105
Общо:  14 15012.67
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 4830.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2136
Общо:  17 6966.98
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 235.2
88 xxxx Средства на разпореждане 10 1376.94
Общо:  13 1612.14
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 39105.1
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 750
10 xxxx Издръжка 9 4766.91
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 100
88 xxxx Средства на разпореждане 14 2038.19
Общо:  31 46760.2
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 164.87
10 xxxx Издръжка 6 840.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 135
Общо:  9 1140.86
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 26007.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 290
10 xxxx Издръжка 6 1814.46
88 xxxx Средства на разпореждане 18 5939.85
Общо:  26 34051.93
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2103.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2407
88 xxxx Средства на разпореждане 1 114.81
Общо:  10 4624.98
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 21211.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16 16949.78
10 xxxx Издръжка 11 8854.34
Общо:  28 47015.73
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 647.5
10 xxxx Издръжка 14 3435.99
Общо:  15 4083.49
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1923.99
Общо:  6 1923.99
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 30954.31
10 xxxx Издръжка 13 2393.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2350
88 xxxx Средства на разпореждане 10 1908.91
Общо:  44 37606.62
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33 12486.86
10 xxxx Издръжка 37 5562.81
Общо:  70 18049.67
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ БУКИ“ - СОФИЯ ( 0172200002 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 9958.67
Общо:  4 9958.67
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 5096.24
Общо:  5 5096.24
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24 32450.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 1331.8
10 xxxx Издръжка 1 112.64
Общо:  27 33894.72
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 1792.83
10 xxxx Издръжка 2 120.76
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1488.88
Общо:  16 3402.47
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 9029.18
10 xxxx Издръжка 1 50.49
Общо:  7 9079.67
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 392.07
10 xxxx Издръжка 3 9348.77
Общо:  4 9740.84
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 35595.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 281.57
Общо:  21 35876.87
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 421.55
Общо:  3 421.55
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 135.48
Общо:  2 135.48
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 32.5
Общо:  1 32.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 63
Общо:  1 63
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 42316.11
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 5228.29
Общо:  12 47544.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 63.1
Общо:  3 63.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 617
Общо:  1 617
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 24.02.2020 - 24.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 150881.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 3142.83
10 xxxx Издръжка 8 32173.98
Общо:  14 186198.43