одобрен

Регистър на разрешенията за строеж, издадени от Областния управител на област Русе

Уникален идентификатор:  c3b730f7-2ea3-42a1-9f6d-a3d6544f5fab

Описание:

Регистър на разрешенията за строеж, издадени от Областния управител на област Русе - Актуален към дата 19.09.2019 г.

Издадени разрешения за строеж разрешения строеж

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-25 15:58:54
  • Създаден от: vladimir_bosakov
  • Последна промяна: 2019-09-19 11:06:22
  • Последно променил: vladimir_bosakov

№ по ред

Номер/Дата

Наименование на обекта

Местоположение

Строителен надзор

Възложител

Други данни

1 1/21.02.2003 г. Рехабилитация на въздушна линия 110 кV „Вардим” от стълб №1 до стълб №35 и от стълб №63 до стълб №83 Област Русе, на територията на общините Борово, Бяла, Русе и Ценово - НЕК ЕАД, Предприятие „Мрежи ВН”, Електропреносен район – Русе Протокол ОЕСУТ №1/17.02.2003 г.
2 1/01.04.2004 г. Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД на територията на област Русе, с етапи: 1. на територията на гр. Русе до км 6+600 и от км 6+600 до км 65+200 на път I-5 Русе – В.Търново; 2. на територията на гр. Русе; 3. на територията на гр. Русе до км 10+100 и от км 10+100 до км 37+300 на път I-2 Русе – Разград Област Русе, на територията на общините Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново и Русе - „МОБИЛТЕЛ” ЕАД Протокол ОЕСУТ №6/31.03.2004 г.
3 1/29.07.2005 г. Рехабилитация на въздушна линия 110 кV „Орловец” от стълб №47 до п/ст. „Борово” Област Русе, в землищата на община Борово и община Бяла - НЕК ЕАД, Предприятие „Мрежи ВН”, Електропреносен район – Русе Протокол ОЕСУТ №1/12.07.2005 г. РС влязло в сила на 12.08.2005 г.
4 1/16.08.2006 г. Магистрален водопровод ф 1200 мм Сливо поле - Русе Област Русе, землищата на община Русе и община Сливо поле „СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ” ООД – гр. Търговище „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе На 10.05.2007 г. е одобрено изменение на инвестиционния проект, РС влязло в сила на 23.06.2007 г.
5 2/03.11.2006 г. Оптична кабелна линия Бяла – Свищов - Белене Област Русе, на територията на община Бяла и община Ценово - „Българска телекомуникационна компания” - АД, гр.София Протокол ОЕСУТ №1/19.10.2006 г. РС влязло в сила на 24.11.2006 г.
6 3/12.12.2006 г. Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „Нетера” ЕООД на територията на област Русе Област Русе, на територията на община Русе, община Иваново и община Две могили Норд билдинг ЕООД, гр.Русе „Нетера” – ЕООД, гр.София РС влязло в сила на 05.01.2007 г.
7 4/29.04.2013 г. Оптична кабелна линия на „Регианасат” ООД от км 52+370 на републикански път І-5 Русе - Велико Търново – гара Бяла – с.Босилковци, община Бяла - с.Ценово, община Ценово и отклонения до с.Пиперково, с.Караманово, с.Белцов и с.Долна Студена, община Ценово, област Русе Област Русе, на територията на община Бяла и община Ценово „Графити” ООД, гр.Плевен „Регианасат” ООД, гр.Плевен Заповед №6-95-00-445/29.04.2013 г. за одобряване на ПУП-ПП; Заповед №6-95-00-446/29.04.2013 г. за одобряване на технически проект; РС влязло в сила на 28.06.2013г.
8 5/23.07.2013 г. РЕМОНТ НА ВЛ 110 кV „Стамболово” в участъка от стълб №80 до стълб №153, с дължина на трасето 13 424 метра на следните строителни участъци: - Етап №1 - от стълб №80 до стълб №111; - Етап №2 - от стълб №111 до стълб №153. Област Русе, в землищата на населени места в общините Русе и Сливо поле БИЛДКОНСУЛТ ООД, гр.Русе „Национална електрическа компания” ЕАД, „Електроенергиен системен оператор” ЕАД РС влязло в сила на 19.08.2013г.
9 6/25.06.2018 „Оптична кабелна свързаност по две независими трасета от мрежата на „А1 България” ЕАД до базова станция RSE0014, находяща се в парцелен имот 1504, кв.131 (идентификатор №20181.1.1504) по плана на гр. Две могили, област Русе” Област Русе, землищата на населени места в общините Борово и Две могили „ГАРАНТ ВВ” ООД, гр. Шумен „А1 България” ЕАД РС влязло в сила на 21.07.2018 г.