одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Уникален идентификатор:  c4394935-2385-4e70-b349-eac065548479

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-14 11:30:15
  • Създаден от: milen_dimitrov
  • Последна промяна: 2020-09-14 11:30:15

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

дата на издаване пореден /сериен/ № на издадената карта име, презиме и фамилия на титуляра на картата валидност на издадената карта съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК
1 2 3 4
20.01.2020 156 / 20.01.2020 г. И. Х. И. 01.10.2022
28.01.2020 157 / 28.01.2020 г. С. Д. Д. 01.01.2023
28.01.2020 158 / 28.01.2020 г. С. Д. Й. 01.04.2020
03.02.2020 159 / 03.02.2020 г. Й. Г. Й. пожизнен
03.02.2020 160 / 03.02.2020 г. Н. Г. З. 01.01.2023
03.02.2020 161 / 03.02.2020 г. Д. П. Д. пожизнен
03.02.2020 162 / 03.02.2020 г. И. Х.К. пожизнен
18.02.2020 163 / 18.02.2020 г. К. И. С. 01.01.2021
18.02.2020 164 / 18.02.2020 г. Г. К. Д. 01.01.2021
19.02.2020 165 / 19.02.2020 г. П.Д. И. 01.01.2023
25.02.2020 166 / 25.02.2020 г. А.Н. А. 01.01.2023
05.03.2020 167 / 05.03.2020 г. Д.К. И. 01.11.2022
09.03.2020 168 / 09.03.2020 г. И. С. С. 01.02.2021
10.03.2020 169 / 10.03.2020 г. Д. Н. К. 01.10.2022
18.03.2020 170 / 18.03.2020 г. Н.Ю. К. 01.02.2023
30.03.2020 171 / 30.03.2020 г. В.К.Г. 01.02.2023
06.04.2020 172 / 06.04.2020 г. Х. К. С. 01.03.2021
23.04.2020 173 / 23.04.2020 г. А.Д. А. пожизнен
23.04.2020 174 / 23.04.2020 г. К.П. М. 01.03.2023
28.05.2020 175 / 28.05.2020 г. Х.М. В. 01.03.2021
19.06.2020 176 / 19.06.2020 г. Л. К.Л. 01.02.2023