одобрен

Община Златица - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения - 2017

Уникален идентификатор:  c489baa4-e2b4-441b-8033-04fcaa5f2409

Описание:

Община Златица - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения - 2017
(Данните публикувани в този набор са създадени Септември 2019 г. след заличаване на лични данни от Длъжностно лице за защита на личните данни в община Златица в съответствие със ЗЗЛД. Предишните набори от тези данни са изтрити с цел заличаване на лични данни видими в тях, защото системата автоматично записва предишни версии при редакция на набор.)

zlatica златица община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-27 13:54:03
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2019-09-27 13:54:03

Дата на издаване

Обект

№ на имот УПИ

Възложител

Адрес

1 05.01.2017г. Преместваем обект "Каравана" УПИ VII-138 кв.15 Р. Радославов гр.Златица
2 29.09.2017г. Преместваем обект "Бунгало" ПИ 011012 М. Иванова Землеще с. Църквище
3 22.11.2017г. Преместваем обект "Павилион за търговски нужди" УПИ II -779 кв . 117 Г. Марков и Н. Марков гр.Златица