одобрен

РЕГИСТЪР на местните поделения по вероизповедания в Община Брацигово, област Пазарджик

Уникален идентификатор:  c4da946a-9217-49ff-9d3d-ba13457dbf88

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 12:30:45
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 12:30:45

РЕГИСТЪР на местните поделения по вероизповедания в Община Брацигово, област Пазарджик

№ по ред Наименование на местното поделение на вероизповеданието Седалище на централния орган Входящ номер на регистрацията на местното поделение Заповед на Кмета на община Брацигово за вписване в Регистъра Трите имена на членовете на на местното поделение Място на провеждане на службите Условия на наемане на сграда, помещение /договор споразумение и др./ Забележка
1 2 3 4 6 7 8 9 10
1. „Църква на адвентистите от седмия ден“ гр. Брацигово,общ. Брацигово обл.Пазарджик „Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден”гр. № 039-00-3 от 16.06.2003 г. №103-00146 от 23.06.2003 г. Председател: гр. Брацигово - -
София Гълъбинка Стоянова Кочева Ул. „Христо Гюлеметов” № 68
ул.„Солунска”№ 10 Членове: 1.Стефка Благоева Стайкова
Тел.02 989 2277 2.Иван Георгиев Радилов
2. Обединена Божия Църква“ гр. Брацигово, общ. Брацигово,,обл. Пазарджик Национален алианс“Обединени божий църкви“гр. София, ул.“Веслец“№ 69 № 039-00-2 от 16.06.2003 г. № 103-00147 от 23.06.2003 г. Председател: Иван Филипов Клисуров гр.Брацигово - -
Тел. 029310922 Членове: 1.Екатерина Николова Панайотова ул. „Никола Боянов” № 31
2. Румяна Петкова Петрова
3. Дафинка Костадинова Костадинова
3. Евангелска Петдесятна Църква, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България гр. София, ул.“Бачо Киро“№21 № 013-00-126 от 10.10.2003 г. № 103-00249 от 16.10.2003 г. Председател: Дончо Асенов Асенов гр. Брацигово - -
Членове: 1.Костадин Христов Хаджиев Ул.“Георги Пейкин“№10
2. Асен Кирилов Асенов
4. Евангелска петдесятна църква с. Исперихово, общ.Брацигово, обл. Пазарджик Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България гр. София, ул.“Бачо Киро“№21 № 013-00-1269 от 10.10.2003 г. № 103-00274 от 04.11.2003 г. Председател: с. Исперихово - -
Али Нуриев Алиев ул.Двадесет и седма“№ 12
Членове:
1. Михаил Николов Найденов
2. Сали Мехмед Юсеинов
5. Българска православна църква гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик Българска православна църква под името Патриаршия гр. София, ул.“Оборище“№4, тел. 029875611 № 013001512 от 05.12.2003 г. № 10300321 от 05.12.2003 г. Председател: гр. Брацигово - -
Любомир Николов Траянов Ул.“Христо Дамянов“№4
Църковни настоятели:
1. Ангел Димитров Симеонов
2. Денка Йорданова Велкова
3.Величка Йорданова Костова
4.Верка Спасова Каменарова
5.Муда Димова Йоргова
Ревизионна комисия:
1. Анастасия Иванова Клянчева
2.Вили Георгиева Найденова
3.Иван Станиславов Ценов
6. Българска православна църква с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик Българска православна църква под името Патриаршия гр. София, ул.“Оборище“№4, тел. 029875611 № 01300159 от 04.03.2004 г. № 103-00-64 от 04.03.2004 г. Председател: с. Розово, - -
Любомир Николов Траянов Храм“Свети Атанасий“
Църковни настоятели:
1.Елена Петрова Благоева
2. Надежда Иванова Ангелова
3.Стойка Георгиева Керенчева
7. Интернационална Християнска Църква, гр. Брацигово - 1, общ. Брацигово, обл. Пазарджик Интернационална Християнска Църква, гр. Кричим, ул.“Г.С. Раковски“№ 9 № 039-001 от 08.04.2004 г. № 103-00-206 от 26.05.2004 г. Ръководител: гр. Брацигово - -
Петър Йорданов Донов бул.“Освободители“№7
8. Интернационална Християнска Църква, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик Интернационална Християнска Църква, гр. Кричим, ул.“Г.С. Раковски“№ 9 № 039-002 от 13.04.2004 г. № 103-00-207 от 26.05.2004 г Ръководител: гр. Брацигово - -
Георги Василев Асенов ул.“Груйо Андреев“№1
9. Интернационална Християнска Църква, с Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик Интернационална Християнска Църква, гр. Кричим, ул.“Г.С. Раковски“№ 9 № 013-00-367 от 27.04.2004 г. № 103-00-374 от 30.09.2004 г Ръководител: с. Бяга, ул.“Двадесет и четвърта“№ 6 - -
Красимир Николов Аврамов
Духовен съвет:
1.Мария Георгиева Аврамова
2.Георги Павлов Илиев
3.Веска Рангелова Илиева
4. Георги Тодоров Кръстев
10. Евангелска петдесятна църква“Шалом“гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик Съюз на евангелските петдесятни църкви в България, гр. София, ул.“Бачо Киро „№21 № 039-00-10 от 18.10.2004 г. № 103-00-405 от 01.11.2004 г. Председател: гр.Брацигово, ул.“Атанас Кабов „ № 9 - -
Екатерина Атанасова Тодорова
Членове:
1.Илияна Трендафилова Петлешкова
2.Иванка Василева Македонска
11. Евангелска петдесятна църква с.Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик Съюз на евангелските петдесятни църкви в България, гр. София, ул.“Бачо Киро „№21 № 039-00-2 от 20.07.2005 г. № 103-00-286 от 27.07.2005 г. Председател: С Равногор, ул.“Петдесет и четвърта“№ 3 - -
Николинка Тодорова Бърдукова
Секретар:
Живка Стоилова Кръстанова
Касиер: