одобрен

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Уникален идентификатор:  c4df9127-3f5c-4d90-b117-e885535a4e5e

водомери ДАМТН димометри дрегери електромери манометри скоростомери средства за измерване топломери

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XML

  • Създаден на: 2019-02-19 14:48:17
  • Създаден от: savina_yordanova
  • Последна промяна: 2019-02-19 14:48:17