одобрен

ОБУЧЕНИ ПО ПРОГРАМА "Е-УПРАВЛЕНИЕ"

Уникален идентификатор:  c52e6bd5-71ea-4010-8fad-b7918a360554

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 13:59:29
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 13:59:29

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - Е-1 - Дигитална трансформация 37 37 26 1
2020 - Е-2 - Развитие и приложение на облачните технологии в електронното управление 26 26 20 1
2020 - Е-4 - Електронно управление 415 415 170 13
2020 - Е-5 - Електронен документ и електронен подпис - базов е-модул 693 693 519 7
2020 - Е-6 - Оперативна съвместимост и информационна сигурност 343 343 185 11
2020 - Е-7 - Подобряване на вътрешните процеси в администрацията чрез е-управление 358 358 323 7
2020 - Е-8 - Планиране и организация на електронното административно обслужване 373 373 313 7