одобрен

Държавна агенция за закрила на детето

Уникален идентификатор:  c538e41b-78da-43b1-8bcc-f457f7880c7b

Описание:

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Национална телефонна линия за деца

национална сигнали РМС 435/2020 линия ДАЗД постъпили деца риск телефонна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Описание на схема:

Постъпилата информация на Националната телефонна линия за деца 116 111 (НТЛД 116 111) с вероятен риск за дете, се потвърждава след извършване на социално проучване от страна на Дирекция "Социално подпомагане", отдел за " Закрила на детето".
  • Създаден на: 2021-01-27 17:12:19
  • Създаден от: v.kirilova
  • Последна промяна: 2021-01-27 17:12:19

Период: 2020 г.

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Общ брой позвънявания на НТЛД, от тях: 5264 4551 5315 4267 6564 6237 6497 6829 5081 4298
Проведени консултации 666 697 935 813 1923 2009 2789 2591 1989 1959
Предоставена информация 76 72 92 80 88 112 79 81 100 21
Постъпила информация за деца в риск, от тях: 71 75 80 85 118 123 129 172 113 91
Сигнали, подадени от деца 23 24 11 19 16 9
Сигнали, подадени от възрастни 95 99 118 153 97 82