одобрен

Регистър лекарски практики

Уникален идентификатор:  c53f39d5-cfc4-4073-a2cd-5688b18b422c

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 13:10:07
  • Създаден от: mariana_kostova
  • Последна промяна: 2019-03-29 13:10:07

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РИЛА

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Адрес на лечебното заведение телефон
1. ЕТ “Д-р Цветанка Шопова - ИППМП” медицина и придобита правоспособност на лекар гр. Рила, ул. "Опълченска" № 47 887384562
2. ЕТ “Д-Р Величка Косанова - Гюрова” – АИППМП медицина и придобита правоспособност на лекар гр. Рила, ул. "Опълченска" № 47 886016203
3. Д-р Димитър Сингартийски, регистриран като Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална медицинска помощ (АИППДМП) лекар по дентална медицина гр. Рила, ул. "Опълченска" № 47 879331330
4. Д-р Емилия Янева лекар по дентална медицина гр. Рила, ул. "Любен Каравелов" № 3 07054 21 77; 887 300 402
5. Д-р "Мария Коларска" ЕТ лекар по дентална медицина гр. Рила, ул. "Цар Иван Асен II" № 11 888526055