одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 10.02.2020

Уникален идентификатор:  c5bbf772-73e2-462b-b94b-5fe7da44ff51

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 08:30:28
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-02-11 08:30:28

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 93 73700.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 152
10 xxxx Издръжка 225 122975.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 15629
88 xxxx Средства на разпореждане 47 5170.04
Общо:  371 217626.61
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2265.05
Общо:  5 2265.05
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42 506.02
Общо:  42 506.02
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 356.12
Общо:  7 356.12
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 986.64
88 xxxx Средства на разпореждане 17 1375
Общо:  20 2361.64
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 133.82
Общо:  2 133.82
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 10005.1
Общо:  1 10005.1
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 851.1
Общо:  3 851.1
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 942.86
Общо:  11 942.86
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 465.53
88 xxxx Средства на разпореждане 1 70
Общо:  4 535.53
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 1499.74
Общо:  12 1499.74
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 14 950
Общо:  14 950
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 3202.87
10 xxxx Издръжка 13 2983.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1350
88 xxxx Средства на разпореждане 2 41.35
Общо:  20 7578.15
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3700
10 xxxx Издръжка 7 4574
Общо:  12 8274
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6920
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 150
10 xxxx Издръжка 4 258.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 5728
Общо:  7 13056.56
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 12264.8
10 xxxx Издръжка 7 995.01
Общо:  8 13259.81
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 2 373.75
Общо:  2 373.75
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 8055.06
Общо:  3 8055.06
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 617.31
Общо:  2 617.31
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 253.54
10 xxxx Издръжка 9 1904.97
Общо:  10 2158.51
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 7450
10 xxxx Издръжка 15 5694.04
Общо:  38 13144.04
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо:  1 120
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 5770
10 xxxx Издръжка 10 22333.48
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2.42
Общо:  13 28105.9
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1619.57
88 xxxx Средства на разпореждане 1 416.24
Общо:  5 2035.81
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 5584.43
10 xxxx Издръжка 14 3752.64
Общо:  18 9337.07
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 7580
10 xxxx Издръжка 15 10276.47
Общо:  17 17856.47
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 7 986.44
Общо:  7 986.44
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3040
Общо:  1 3040
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 808.33
Общо:  5 808.33
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1371.52
Общо:  2 1371.52
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 54
10 xxxx Издръжка 7 1460.98
Общо:  8 1514.98
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1750
10 xxxx Издръжка 10 4350.6
Общо:  11 6100.6
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 5274.64
Общо:  5 5274.64
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 8250
10 xxxx Издръжка 22 16920.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 5511
Общо:  25 30681.03
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 2
10 xxxx Издръжка 3 2134.48
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.34
Общо:  5 2372.82
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 350
Общо:  1 350
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 28.8
Общо:  1 28.8
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 14633.9
Общо:  5 14633.9
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2433.64
88 xxxx Средства на разпореждане 1 718.5
Общо:  5 3152.14
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 209.71
10 xxxx Издръжка 2 1365.01
Общо:  4 1574.72
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 322.5
Общо:  1 322.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 130.77
Общо:  1 130.77
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 200
10 xxxx Издръжка 2 57.2
Общо:  3 257.2
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 598.8
Общо:  3 598.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 48
Общо:  1 48