одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж на територията на Община Сърница за 2018 г.

Уникален идентификатор:  c61a99e4-134c-443b-b6b5-6244c7c8e0ab

Описание:

Регистър на издадените разрешения за строеж на територията на Община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 11:26:13
  • Създаден от: support
  • Последна промяна: 2019-09-12 11:26:13

Регистър на издадени Разрешения за строеж в Община Сърница за 2018г.

Местоположение Лице Обект
№01/08.01.2018г. ПИ-143042, м.”Голяма и Малка Крушици, землище на гр. Сърница, общ. Сърница „ФЕЙЗАЛ” ЕООД „Подпорна стена” L=150.00 л.м., H=2.00, по северната регулационна линия (изцяло в имота на възложителя)
02/10.01.2018г. УПИ-VIII-605, кв.48, гр. Сърница, общ. Сърница ОБЩИНА СЪРНИЦА „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сградата на общинска администрация гр. Сърница” (ЗП-284.00 м², РЗП- 1156 м²)
03/19.01.2018г. УПИ- CXLV0145- „За ИВС”, ПИ-174145, м. „Орлино”, гр. Сърница, общ. Сърница „ФЕМИЛИ ДИЗАЙН” ЕООД „Къщи за гости 1,2,3” (ЗП за една къща-119.00 м², РЗП за една къща 239.00 м², ЗПобщо- 357.00, РЗобщо-717.00 м²)
04/19.01.2018г. УПИ-XXII-201, кв.16, гр. Сърница, общ. Сърница Х. Р. Х. „Двуетажна пристройки за жилищни нужди” (ЗП-40.80 м²/ РЗП-83.30 м²)
05/31.08.2018г. тротоарна площ пред имотни граници съгласно приложена схема, , гр. Сърница, общ. Сърница „ЕР ЮГ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД и ОБЩИНА СЪРНИЦА „Монтаж на инсталации и съоръжения- ел. табла мерене”- 71 броя, съгласно приложена схема
06/ 05.02.2018г. УПИ-I-2, кв.12, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница Н-ци на С. С. М. „Автокозметичен салон” (ЗП=109.00 м²/ РЗП=109.00 м²)
07/ 12.02.2018г. ПИ- 142119, м.”Голяма и Малка Крушици”,землище на гр. Сърница, общ. Сърница А. Х. Дж. „Котелно помещение” (ЗП=26.35 м²/26л.35 м²)
08/02.03.2018г. УПИ-VIII-605- „Съвет, поща и площад”, кв,48; УПИ-XIV-399- „За озеленяване, спортни и детски площадки” кв. 47, гр. Сърница, общ. Сърница ОБЩИНА СЪРНИЦА „Реконструкция на открито площадно пространство”
09/ 28.03.2018г. УПИ-I-6- за „ИВС”,/ПИ-143006, м. „Голяма и Малка Крушици”, землище на гр. Сърница, общ. Сърница Х. Р. Б. „Вилна сграда” (ЗП=86.70 м²/191.00 м²)
10/28.03.2018г. ПИ-172045. М. „Орлино”, землище на гр. Сърница, общ. Сърница „РАДАНИ-88” ЕООД „Три броя къщи за гости в комплекс „Радани” (ЗПкъща№3=36.65 м², РЗП-80.70. м²; ЗПкъща№4=36.65 м², РЗП=80.07; ЗПкъща№5=41.15 м², РЗП-84.57 м²; ЗПобщо 144.45/РЗПобщо=244.71 м².
11/30.03.2018г. УПИ- X-290, кв.21, гр. Сърница, общ. Сърница ОБЩИНА СЪРНИЦА „Изграждане на спортна площадка” ( ЗП=684.00 м²/ РЗП=684.00 м²)
12/30.03.2018г. УПИ-VI-314, кв.36, , гр. Сърница, общ. Сърница Община Сърница,С. В. К., А. В. К., Р. В. К. ПОДПОРНА СТЕНА” по източната рег. линия изцяло в имота на възложителя, (L=45.00.m; H=1.00-3.00m)
13/04.04.2018г. УПИ- VI-314, кв.36, гр. Сърница, общ. Сърница С. В. К., А. В. К., Р. В. К. „Ремонт и реконструкция на покривна конструкция” (ЗП=100.00 м²/РЗП=100.00 м²)
14/13.04.2018г. УПИ- VI-357, кв.42А, гр. Сърница, общ. Сърница Р. И. А. Ажурна ограда” по североизточна рег. линия, H≤2.20м., L=29.00 л.м. (изцяло в имота на възложителя)
15/ 04.05.2018г. ПИ-000754, м. „Стоп. двор”, гр. Сърница, общ. Сърница С. С. К. „Ремонт и реконструкция на покривна конструкция” (ЗП=80.00м²/ РЗП=80.00м²)
16/04.05.2018г. УПИ-IX-704. Кв.59, гр. Сърница, общ. Сърница Т. И. А. „Пристройка към, семеен хотел” (ЗП=137.00м²/РЗП=446.00 м²)
17/18.05.2018г. УПИ-VIII-737,738, кв.64, гр. Сърница общ. Сърница Л. С. М. „Сладкарски цех” (ЗП=160.00м²/РЗП=160.00м²)
18/18.05.2018г. УПИ-XII-110, кв.7, гр. Сърница общ. Сърница Ф. М. С. „Еднофамилна жилищна сграда” (ЗП=150.00м²/РЗП=313.00м²)
19/ 18.05.2018г. ПИ-174116, м. „Орлиноно”, гр. Сърница общ. Сърница В. В. Й. „Жилищна сграда” (ЗП=74.59м²/РЗП=183.75 м²)
20/18.05.2018г. УПИ-X-530, кв.29, гр. Сърница общ. Сърница М. А. Б. „Плътна ограда-подпорна стена” по югоизточна (улична) рег. линия, Н=2.00м., L=15.00л.м. (изцяло в имота на възложителя)
21/21.05.2018г. УПИ-106, кв.6, м. „Крушата”, гр. Сърница общ. Сърница А. С. И. „Гараж” (ЗП=24.00м²/РЗП=24.00м²)
22/25.05.2018г. УПИ-Х-262, кв.19, гр. Сърница общ. Сърница С. Х. М. „Подпорна стена” по северозападна рег. линия Н=2.10м., L=20.00л.м. ( изцяло в имота на възложителя)
23/ 29.05.2018г. УПИ-CXII-112,/ПИ-075112/, м. „Делджилери”, гр. Сърница общ. Сърница А. М. Х. и Ф. А. Х. „Двуетажна жилищна сграда” (ЗП=96.00м²/РЗП=216.00м²)
24/11.06.2018г. ПИ-161001, м. „Муслитското”, гр. Сърница общ. Сърница Б. А. Т., Б. А. А. и Е. Л. А. „Навес за дърва и инвентар” (ЗП=60.00 м²/РЗП=60.00м²)
25/25.06.2018г. УПИ-Х-691, кв.56, гр. Сърница общ. Сърница А. М. Ж. „Гараж” (ЗП=60.00 м²/РЗП=60.00 м²)
26/29.06.2018г. УПИ- XVI-205, кв.16, гр. Сърница общ. Сърница С. И. А. „Ажурна ограда” по северозападна рег. линия., „Плътна ограда” по югоизточна, североизточна и югозападна рег. линии, Н ≤ 2.20м., L= 92.80л.м. (изцяло в имота на възложителя)
27/04.07.2018г. ПИ-107, кв. „Крушата”, гр. Сърница общ. Сърница „ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ” ЕООД „Къща за гости” (ЗП=274.00м²/РЗП.999.40 м²)
28/10.07.2018г. УПИ-Х-522, кв.30, гр. Сърница общ. Сърница Р. И. Б. „Ремонт и реконструкция на покривна конструкция и обособяване на тавански етаж на същ. жилищна сгради” (ЗП=160.00м²/РЗП=160.00м²)
29/10.07.2018г. УПИ-V-6, „За ЖС, търговия и услуги” кв.9, с. Медени Поляни, общ. Сърница К. М. Д. „Търговски обект- многофункционална зала с жилищна част” (ЗП=125.20м²/РЗП=263.80м²)
30/20.07.2018г. УПИ-I-232- “Училище” кв.14, с. Побит камък, общ. Сърница Община Сърница „Основен ремонт и цялостно обновяване на обновяване на сграда и двор на ОУ „Никола Вапцаров” с. Побит камък, общ. Сърница (ЗП=528.00м²/РЗП=1056.00м²)
31/ 23.07.2018г. УПИ-VIII-487, „Жс, търговия и услуги”, кв.34, гр. Сърница общ. Сърница „ФЕЙЗАЛ” ЕООД Преустройство на съществуваща сладкарница в магазин за месо и месни изделия” (ЗП=72.00м²/РЗП=72.00м²)
32/ 27.07.2018г. УПИ- I-„За мотел и ресторант,/ПИ-000766/, м. „Първи километър”, гр. Сърница общ. Сърница „ЕВРОЛЕС-78” ЕООД Четири къщи за гости към съществуващ мотел” (ЗПобщо=200.00 м² 4х50.00 м²/ РЗПобщо=740.00м² (4х185м²)
33/30.07.2018г. ПИ-141155, м.”Голяма и Малка Крушици”, гр. Сърница общ. Сърница К. И. К. и Ф. Р. К. „Ажурна ограда” по всички имотни граници (рег.линии), с пл. част от 0.65м. Н ≤ 2.20м., L= 95.00л.м. (изцяло в имота на възложителя)
34/10.08.2018г. ПИ-141148, м. „Крушата”, гр. Сърница общ. Сърница С. А. Ц. „Ажурна ограда” с пл.част от 0.65 по югозападна рег.линия Н ≤ 2.20м., L= 45.12л.м. (изцяло в имота на възложителя)
35/13.08.2018г. УПИ-II-925, кв.40, гр. Сърница общ. Сърница К. Е. М. „Ажурна ограда” с пл.част от 0.65 по югозападна рег.линия Н ≤ 2.20м., L= 45 л.м. (изцяло в имота на възложителя)
36/20.08.2018г. ПИ-102048, м. „Боруни Валти”, гр. Сърница общ. Сърница „БАШЕВ 09” ЕООД „Басейн” (ЗП-50.00м²/ V-70.00м²)
37/ 03.09.2018г. УПИ-IX-, кв.15, с. Побит камък, общ. Сърница А. Т. К. „Двуфамилна жилищна сграда” (ЗП=153.00м²/РЗП=500.00м²)
38/ 03.09.2018г. УПИ-II-925, „За сърводелски цех” кв.40, гр. Сърница общ. Сърница „ЕДЕЛВАЙС КМ-3” ЕООД „Дърводелска работилница за първична обработка” (ЗП=302.00м²/РЗП=302.00м²)
39/ 05.09.2018г. кв. „Крушата” гр. Сърница общ. Сърница, улица с О.Т. 26 до О.Т.13 Община Сърница Ремонт и рехабилитация на гл. улица в кв. „Крушата”, от О.Т.26 до О.Т.13, L=500.00 л.м
40/05.09.2018г. гр. Сърница, ул. „Чатъма”, ул. „Европа”, ул. „Дунав”, ул. „Лале”, ул. „Гарвана”, ул. „Римски път”, ул. „Валата”, ул. „Кремиковци”, ул. „Широка Поляна”, ул. „Родопи”, ул. „Пушкин” Община Сърница „Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуваща канализация на улици в гр.Сърница”
41/10.09.2018г. УПИ-II-1021, кв.41, гр. Сърница общ. Сърница „ТЕФИК” ЕООД Преустройство на съществуваща сграда в цех за пелети и шивашко ателие” (ЗП=510.00м²/РЗП=510.00м²)
42/21.09.2018г. УПИ-VII-430, кв.35, гр. Сърница общ. Сърница Х. Р. Т. „Плътна ограда” по югозападна рег. линия, Н ≤ 2.20м., L= 22.00 л.м. (изцяло в имота на възложителя)
43/ 01.10.2018г. УПИ–XII-531, кв.29, гр. Сърница общ. Сърница Ф. С. Х. „Еднофамилна жилищна сграда с магазин за хранителни стоки и гараж” (ЗП=208.60м²/ РЗП=482.00м²)
44/12.10.2018г. УПИ–XII-246, кв.15, гр. Сърница общ. Сърница И. А. А. и Н-ци на З. Х. А. „Ажурна ограда” с пл. част от 0.60м. по всички рег. линия, Н ≤ 2.20м., L= 150.00 л.м. (изцяло в имота на възложителя)
45/02.11.2018г. път Доспат-Сърница, при разклона за м. „Крушата”- гр. Сърница, общ. Сърница Община Сърница „Възстановяване на водосток за укрепване на път Доспат- Сърница, при разклона за м. „Крушата- гр. Сърница, общ. Сърница”
46/02.11.2018г. Общински път пред вилно селище- гр. Сърница, общ. Сърница Община Сърница Възстановяване на водосток за укрепване на общински път преди вилно селище – гр. Сърница, общ. Сърница”
47/ 05.11.2018г. УПИ- XII-443, кв.23, гр. Сърница общ. Сърница И. А. А., Р. А. Х., Н-ци на Х. А. А. „Дървен навес за осигуряване на паркомясто, (ЗП=40.00м²/РЗП=40.00м²)
48/ 19.11.2018г. УПИ-X-842, кв.74, гр. Сърница общ. Сърница И. А. Б. „Ажурна ограда” по всички имотни граници (рег.линии), с пл. част от 0.65м. Н ≤ 2.20м., L= 100.00л.м. (изцяло в имота на възложителя)
49/ 19.11.2018г. ул. „Свобода” между О.Т.122 и О.Т.125- гр. Сърница, общ. Сърница Община Сърница Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул. „Свобода” между О.Т.122 и О.Т. 125- гр. Сърница, общ. Сърница
50/28.11.2018г. УПИ- XV-679, кв. 58, гр. Сърница, общ. Сърница ЕТ „РЕДЖЕП АРДАЛИ” Дом за възрастни хора” (ЗП=137кв.м/РЗП=826 кв.м)
51/03.12.2018г. УПИ-VII-278, кв.20, гр. Сърница, общ. Сърница „ХАРИ АЛИКАНС” ЕООД „Автомивка” (ЗП=68 кв.м /РЗП=68 кв.м)
52/ 03.12.2018г. УПИ- XII-402, кв.47, гр. Сърница общ. Сърница „АЛИКАН 2010” ЕООД „Преустройство на част от същ. жилищна сграда в цех за производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия” (ЗП=116 кв.м /РЗП=248 кв.м)
53/ 05.12.2018г. УПИ- I-1376, кв.74, гр. Сърница общ. Сърница „ГЛОБАЛ ЛАЙФ” ООД „ Преустройство на съществуваща жилищна сграда в дом за настаняване на възрастни хора” (ЗПобщо=315,49 кв.м /РЗПобщо=631,25 кв.м)
54/05.12.2018г. УПИ- II-1021, кв.41, гр. Сърница общ. Сърница „ТЕФИК” ЕООД „Автосервиз и офис” (ЗП=186.00м²/ РЗП=242.00м²)
55/10.12.2018г. ПИ- 142106, кв.41, м.” Голяма и Малка Крушици” гр. Сърница общ. Сърница Р. А. Х. „Басейн” (V≤100.00 м²)