одобрен

SEBRA-MF-2020-02-25

Уникален идентификатор:  c63d1122-ca58-45de-b3b6-8d66ee2ce611

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-26 11:58:04
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-26 11:58:04

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 25.02.2020 - 25.02.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 417 13366439.26
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 336 166128.55
10 xxxx Издръжка 147 134974.18
90 xxxx Възстановени приходи 3 2430.26
Общо:  903 13669972.25
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 25.02.2020 - 25.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 301 791439.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 30 27012.29
10 xxxx Издръжка 1 15
Общо:  332 818467.04
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 25.02.2020 - 25.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1995302.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 60 30039.12
10 xxxx Издръжка 64 68206.4
Общо:  128 2093548.38
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 25.02.2020 - 25.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 109 10572268
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 244 108547.14
10 xxxx Издръжка 80 65291.98
90 xxxx Възстановени приходи 3 2430.26
Общо:  436 10748537.38
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 25.02.2020 - 25.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 7428.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 530
10 xxxx Издръжка 2 1460.8
Общо:  7 9419.45