одобрен

Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи към 01.12.2019

Уникален идентификатор:  c69f0661-e593-47c9-9558-cf926d18b974

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-08 15:43:57
  • Създаден от: stoyan_angelov
  • Последна промяна: 2020-01-08 15:43:57
записа на страница

Заповед

Наименование

Местонахождение

Предприети действия

Дата на премахване

233/28.05.1998 Снек-бар Корсар крайбрежната алея в Морска градина гр.Варна В процедура 20.04.2017 премахнат
357/16.06.1999 Жилищна сграда на три и мансардни етажи м.Павлово-Бъкстон, р-н Витоша-СО, гр.София, общ.Столична, обл.София-град Сключен договор с изпълнител на премахването Изпълнението спряно от съда
501/13.08.1999 Част от гаражи и работилница, реализиран В отклонение от издадените строителни книжа, както и пристройката, състояща се от мазе и помещение над него гр.Костинброд, общ.Костинброд, обл.Софийска Сключен договор с изпълнител на премахването 20.12.2012 премахнат
498/10.04.2000 Охраняем паркинг имот № 1920, кад. лист № 151 в терен м/у бензиностанция на Петрол на Околовръстен път, в участъка след бул. Европа и ж. п. п. София-Перник, Район Връбница-СО. 26.03.2015 премахнат
893/20.06.2000 Стопанска постройка, едноетажна сглобяема панелна сграда, ограда с бетонова основа кв.Продимчец, гр.Ловеч, общ.Ловеч, обл.Ловеч Сключен договор с изпълнител на премахването 18.04.-29.04.2011 премахнат
1665/11.10.2000 Пристройка към партерен апартамент на жилищна сграда Център, гр.София, общ.Столична, обл.София-град покана за доброволно изпълнение Не подлежи на изпълнение съгласно съдебно решение
1666/11.10.2000 Пристройка към партерен апартамент на жилищна сграда Център, гр.София, общ.Столична, обл.София-град Сключен договор с изпълнител на премахването 11.12.2015 премахнат
83/22.01.2001 Масивна ограда гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас 27.10.2015 премахнат
206/16.02.2001 Масивна вила м.Попови ливади, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград Покана за доброволно изпълнение Не подлежи на изпълнение съгласно съдебно решение
933/05.07.2001 Масивен гараж ІІ мр гр.Благоевград, общ.Благоевград, обл.Благоевград Сключен договор с изпълнител на премахването 05.11.-13.11.2012 премахнат
1168/27.09.2001 Сграда, предназначена за жилищни нужди гр.Елхово, общ.Елхово, обл.Ямбол В процедура по Наредба №13/2001 г. 2010 премахнат
1326/10.12.2001 Масивна двуетажна пристройка м.Павлово - Бъкстон, гр.София, общ.Столична, обл.София-град Сключен договор с изпълнител на премахването. Не подлежи на изпълнение съгласно съдебно решение
109/30.04.02 Подпорна стена и фундаменти за колони имот пл.№170, попадащ в УПИ, представляващ парцел І-озеленяване, кв.2, к.к.Пампорово, обл.Смолян Незаконният строеж е достроен, не съответства на предмета на заповедта за премахване, поради което няма правно основание за действия по изпълнение от ДНСК. Преписката е изпратена на кмета на общината по компетентност.
222/20.09.2002 Масивен гараж гр.Сандански, общ.Сандански, обл.Благоевград В процедура по избор на изпълнител на премахването 04.04.2012 премахнат
223/20.09.2002 Масивен гараж гр.Сандански, общ.Сандански, обл.Благоевград В процедура по избор на изпълнител на премахването 04.04.2012 премахнат
224/20.09.2002 Масивен гараж гр.Сандански, общ.Сандански, обл.Благоевград В процедура по избор на изпълнител на премахването 04.04.2012 премахнат
225/20.09.2002 Масивен гараж гр.Сандански, общ.Сандански, обл.Благоевград В процедура по избор на изпълнител на премахването 04.04.2012 премахнат
226/20.09.2002 Масивен гараж гр.Сандански, общ.Сандански, обл.Благоевград В процедура по избор на изпълнител на премахването 04.04.2012 премахнат
2/07.01.2003 Преграждане на част от общ коридор и приобщаването му към апартамент ж.р.Тракия, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив Покана за доброволно изпълнение 21.07.2011 премахнат
71/19.02.2003 Масивна ограда и полумасивен навес м.Овча купел, р-н Овча кулел-СО, гр.София, общ.Столична, обл.София-град Сключен договор с изпълнител на премахването Не подлежи на изпълнение съгласно съдебно решение
79/25.02.2003 Магазин за промишлени стоки и пристройка за жилищни нужди кв.Каргона, гр.Ямбол, общ.Ямбол, обл.Ямбол Сключен договор с изпълнител на премахването 08.08.-22.08.2011 премахнат
132/29.04.2003 Жилищна сграда кв.Изток, гр.Кюстендил, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил В процедура по избор на изпълнител на премахването Незаконният строеж е достроен, не съответства на предмета на заповедта за премахване, поради което няма правно основание за действия по изпълнение от ДНСК. Преписката е изпратена на кмета на общината по компетентност.
186/25.06.2003 Двуетажна масивна жилищна сграда гр.Стара Загора общ.Стара Загора обл.Стара Загора Сключен договор с изпълнител на премахването 30.09.2013 премахнат
185/23.06.2003 Масивна едноетажна сграда в.з.Черешака, гр.Златица, общ.Златица, обл.Софийска В процедура 23.06.2011 премахнат