одобрен

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ в област Сливен

Уникален идентификатор:  c6b78a35-f36e-4219-ad28-be19ce300f5b

Описание:

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ в област Сливен

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-03-19 15:28:32
  • Създаден от: deyan_petrov
  • Последна промяна: 2018-10-13 13:01:38
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТ СЛИВЕН КЪМ 19.03.2018г.

Община Рег. № Име на ЛЗ Представител Телефон Телефон Предмет на дейност
1 Котел 2011111001 ЕТ "Д-Р ДАНИЕЛА АНДОНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА АНДОНОВА 0453/42724 0453/420 53 Първична извънболнична медицинска помощ
2 Котел 2011111005 "Д-Р ТОДОР ДИМИТРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ТОДОР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ 04587/2798 0889/001486 Първична извънболнична медиицинска помощ
3 Котел 2011111013 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р МИЛЕН НИКОЛОВ" ЕООД Д-Р МИЛЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ 0889/112979 0889/112979 Първична извънболнична медицинска помощ
4 Котел 2011111017 ЕТ "Д-Р ЮРИ НИКОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЮРИ ХРИСТОВ НИКОВ 0453/42223 0453/42827 Първична извънболнична медицинска помощ
5 Котел 2011111018 "Д-Р СТАНИСЛАВА ЛЮЦКАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА ЛЮЦКАНОВА 0898460522 0898460522 Първична извънболнична медицинска помощ
6 Котел 2011112001 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ИВЕЛИНА БАТАНОВА" Д-Р ИВЕЛИНА ИВАНОВА БАТАНОВА 0887/800496 0453/26 29 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
7 Котел 2011112002 "Д-Р СВЕТЛОЗАРА КОВАЧЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р СВЕТЛОЗАРА САВОВА КОВАЧЕВА- КАЛАЙДЖИЕВА 0453/2432 0453/2432 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
8 Котел ********** ЕТ"Д-Р ВЕСЕЛИНА АНДРЕЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ВЕСЕЛИНА АНДРЕЕВА КАМБУРОВА 0453/2986 0887/607949 Първична извънболнична медицинска помощ по дентлана медицина
9 Котел 2011112008 "АЛИ-ДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ИЛИЯ ХРИСТОВ ЧЕНКОВ 0898917136 0898917136 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
10 Котел 2011121005 "Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р РУМЯНА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА 0887/454565 0453/42523 Специализирана изшънболниюна медицинска помощ по "Оюни болести"
11 Котел 2011121010 ЕТ "Д-Р ИВАЙЛО ТАНКОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТАНКОВ 0898/689049 0898/689049 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ушно-носно гърлени" болести
12 Котел 2011121011 "Д-Р ЕЛЕНА МИЛЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЕЛЕНА ИВАНОВА МИЛЕВА 0888/693738 0888/693738 Специализиарана извънболнична медицинска помощ по "Детски болести"
13 Котел 2011121017 "Д-Р ДИМИТРИНА СТОЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ДИМИТРИНКА СТОЕВА ГАДЖЕРУКОВА 0898/411798 0453/43838 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
14 Котел 2011121018 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ - Д-Р ЖЕЛЕВ" ЕООД Д-Р ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ЖЕЛЕВ 0894600640 045342800 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нервни болести"
15 Котел ********** "Д-Р ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ВАЛЕРИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА 0889880211 0889880211 Специализирана извънболнична медицинска помощ
16 Котел 2011131002 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОТЕЛ" ЕООД Д-Р ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ЖЕЛЕВ Специализирана извънболнична медицинска помощ по нервни болести, по педиатрия, по акушерство и гинекология
17 Нова Загора 2016111002 ЕТ"Д-Р КИЧКА ПАНОВА - ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р КИЧКА КИРИЛОВА ПАНОВА 2 74 68 2 74 68 Първична извънболнична медицинска помощ
18 Нова Загора ********** "Д-Р КОЗАРЕВА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р ИВКА МИЛЕВА КОЗАРЕВА 088/442534 0457/2 96 53 Първична извънболнична медицинска помощ
19 Нова Загора 2016111008 ЕТ "Д-Р ДИАНА СИМЕОНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ДИАНА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА 2457/6220-22-01 0888/442536 Първична извънболнична медицинска помощ
20 Нова Загора 2016111011 ЕТ" ВИТА-МЕДИКС - Д-Р ЖИВКА ВЪЛКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЖИВКА ВЪЛКОВА ПЕТPОВА 0898/38126 0457/25716 Първична извънболнична медицинска помощ
21 Нова Загора 2016111013 "Д-Р ЕВДОКИЯ БОГДАНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НЗ" ЕООД Д-Р ЕВДОКИЯ ЗЛАТАНОВА БОГДАНОВА 0887/212069 0457/2-94-45 Първична извънболнична медицинска помощ
22 Нова Загора ********** ЕТ"ДОКТОР ДОНИКА ПРОДАНОВА -АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ДОНИКА ИВАНОВА СТОЯНОВА 0882625000 0882625000 Първична извънболнична медицинска помощ
23 Нова Загора 2016111017 "Д-Р СТАНИМИРА МИНЧЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НЗ" ЕООД Д-Р СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА 0457/69496 0899/136423 Първична извънболнична медицинска помощ
24 Нова Загора 2016111021 "МЕДИКА 100 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р СТОЯН КЪНЧЕВ ДИМИТРОВ 0889/339960 0899/339960 Първична извънболнична медицинска помощ
25 Нова Загора 2016111042 ЕТ"Д-Р СНЕЖАНА СТАЙКОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р СНЕЖАНА ЙОВЧЕВА СТАЙКОВА ********** 04529/2035 Първична извънболнична медицинска помощ
26 Нова Загора ********** "Д-Р ЛЪЧЕЗАР ХАЗАРОСОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ХАЗАРОСОВ 0457/24671 0457/27110 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
27 Нова Загора 2016112002 "Д-Р СВЕТЛОЗАР ХАРБОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАВЛОВ ХАРБОВ 0457/28855 0888/429909 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
28 Нова Загора 2016112003 ЕТ"Д-Р РАДОСТ ЙОРДАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р РАДОСТ ГОСПОДИНОВА ЙОРДАНОВА-РУСЕВА 0457/24339 0457/24339 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
29 Нова Загора 2016112004 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р РАДОМИР ГЕОРГИЕВ" ЕООД Д-Р РАДОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 0887/547176 0457/22669 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
30 Нова Загора 2016112005 "Д-Р АТАНАСКА СТОЯНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АТАНАСКА МИТЕВА СТОЯНОВА 0457/28195 0457/2 56 64 Извънболнична медицинска помощ по дентална медиицина
31 Нова Загора 2016112007 "Д-Р НЕЛИ ДИНЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р НЕЛИ ТОДОРОВА ДИНЕВА 0457/2 95 28 0457/2 95 28 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
32 Нова Загора 2016112008 "Д-Р РУМЯНА БАРЪМОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р РУМЯНА МИТЕВА БАРЪМОВА 0457/27130 0888/937508 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
33 Нова Загора 2016112010 "АИППМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ДИАНА ЙОРГОВА" Д-РДИАНА ЙОРДАНОВА ЙОРГОВА 0457/25637 044/22370 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
34 Нова Загора ********** "Д-Р ПЕПА СИМЕОНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ПЕПА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА 0886/494783 0457/2 75 62 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
35 Нова Загора 2016112013 ЕТ"ДАНИЕЛА-КАТЕРИНОВА-АЛУЖЕЙЛ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ДАНИЕЛА ДИНЕВА КАТЕРИНОВА-АЛУЖЕЙЛ 0457/2 67 58 0457/2 67 68 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
36 Нова Загора 2016112014 ЕТ"АБДУЛИЛАХ АЛУЖЕЙЛ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АБДУЛИЛАХ МОХАМЕД АЛУЖЕЙЛ 0457/2 67 68 0887/255305 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
37 Нова Загора 2016112015 "Д-Р РУМЯНА КАЙРАКОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р РУМЯНА ПЕТРОВА КАЙРАКОВА 0887/920653 0457/2 30 30 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
38 Нова Загора 2016112016 "Д-Р РАДА ВЕЛИНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р РАДА ПЕТРОВА ВЕЛИНОВА 0886/961905 0457/2 28 21 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
39 Нова Загора 2016112017 "Д-Р ДИАНА ДИМИТРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ДИАНА КОЛЕВА ДИМТРОВА 0898/245424 0898/245424 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
40 Нова Загора 2016112018 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА" Д-Р ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ФЕРЕДЖАНОВА-МИХАЙЛОВА 0457/2-70-69 0457/2-70-69 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
41 Нова Загора 2016112019 "Д-Р МАРИЯНА ПЕНЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р МАРИЯНА ПЕНЕВА ОВЧАРОВА 0888/290642 0457/23717 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
42 Нова Загора 2016112020 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ДАНКА КЕНАНСКА" Д-Р ДАНКА ГЕОРГИЕВА КЕНАНСКА 0457/2 32 63 0457/2 94 64 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
43 Нова Загора 2016112021 "Д-Р ЦВЕТАНА ВИКТОРОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЦВЕТАНА ВИКТОРОВА ПЪРВАНОВА 0886/826152 0457/2-71-10 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
44 Нова Загора ********** "Д-Р ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА-АПМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 0888/835960 0457/2-56-71 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
45 Нова Загора 2016112024 "Д-Р ГЕОРГИ ХАРАЛАНОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХАРАЛАНОВ 0895/633825 0457/ 24937 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
46 Нова Загора 2016112027 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ИКОНОМОВ 2011" ЕООД Д-Р РАДОСТИН СТАЙКОВ ИКОНОМОВ 0887/033057 04522/2464 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
47 Нова Загора 2016113001 СД"ВИТА-2000-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЙОРДАНОВА, ТАЧЕВ, МИТЕВА, ТАЧЕВА, СТОЯНОВА, КАЗАКОВА, АРНАУДОВА И С-ИЕ" Д-Р КОНСТАНТИН ТАЧЕВ ТАЧЕВ 0457/62180 0898/557644 Първична извънболнична медицинска помош
48 Нова Загора 2016114001 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ТСТ-ДЕНТАЛ" ООД Д-Р СТАНИМИР ЕНЧЕВ СТАНЕВ 0883456814 0883456814 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
49 Нова Загора 2016114002 "ХАРАЛАНОВИ ДЕНТАЛ-ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ООД Д-Р ПЕТЪР СТОЯНОВ ХАРАЛАНОВ 0895463840 0895463860 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
50 Нова Загора 2016121001 ЕТ"КОРДИС-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РОСИ ДАРАКЧИЕВА" Д-Р РОСИ ДИМИТРОВА ДАРАКЧИЕВА 0887384001 0887384001 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кардиология"
51 Нова Загора 2016121005 "Д-Р СОНЯ ТАСКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р СОНЯ БОНЕВА ТАСКОВА 0457/24203 044/2 30 08 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
52 Нова Загора 2016121006 "Д-Р ИЛИЯНА ХРИСТОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ИЛИЯНА МИТЕВА ХРИСТОВА 0457/2 34 83 0457/2 34 83 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Гастроентерология"
53 Нова Загора 2016121007 "Д-Р МАЯ РУСИНОВА- АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМО" Д-Р МАЯ МАНЧЕВА РУСИНОВА 0457/2 76 01 0457/2 76 01 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
54 Нова Загора 2016121009 "Д-Р ОГНЯН ПАСКАЛЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ОГНЯН ГОСПОДИНОВ ПАСКАЛЕВ 0457/25015 0457/25015 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нефрология"
55 Нова Загора ********** "Д-Р МИНКА ГЕОРГИЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р МИНКА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА 0888/133053 0457/6 5517 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ревматология"
56 Нова Загора 2016121018 "Д-Р ЯНКА ОВЧАРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЯНКА СВЕТИЕВА ОВЧАРОВА-ПРОКОПИЕВА 0457/2 26 25 0897940501 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
57 Нова Загора 2016121019 "Д-Р ТОНЯ ИВАНОВА-ПИОНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ТОНЯ ИВАНОВА ПИОНОВА-ТИТЕВА 2 50 91 2 50 91 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кожни и венеричски болести"
58 Нова Загора 2016121020 "Д-Р ЖИВКА КОЗАРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЖИВКА ПЕТКОВА КОЗАРОВА-ЖЕЛЕВА 0888/686301 0457/2 77 47 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нервни болести"
59 Нова Загора 2016121029 "ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р МАРИЯ ИВАНОВА МАТЕЕВА 0888/409317 0889/409317 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Психиатрия"
60 Нова Загора 2016121031 "Д-Р ДИЧЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КАРДИОЛОГИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ДИЧКО ХРИСТОВ ДИЧЕВ 0888/337529 0888/337529 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кардиология"
61 Нова Загора 2016121033 ЧД-Р РУСАНКА ДАНЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р РУСАНКА ТОДОРОВА ДАНЕВА 0898/808209 0457/27373 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нефрология"
62 Нова Загора 2016121043 "АСИМП ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" Д-Р ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ 044/625599 044/85966 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Физиотерапия и рехабилитация"
63 Нова Загора 2016121045 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.-Д-Р ГЕОРГИ КАВРЪКОВ" Д-Р ГЕОРГИ ДИНЕВ КАВРЪКОВ 0889/507607 0457/23134 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
64 Нова Загора 2016121046 "Д-Р МАРГАРИТА МИХНЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МИХНЕВА 0457/24145 0457/28958 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кардиология"
65 Нова Загора ********** "Д-Р МАРГАРИТА ПАСКАЛЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р МАРГАРИТА ПЕНЕВА ПАСКАЛЕВА 0457/23066 044/2 90 77 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Очни болести"
66 Нова Загора 2016121049 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.-Д-Р РАДОСТИНА КАМБУРОВА" Д-Р РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА КАМБУРОВА 0888/442537 0888/442537 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Очни болести"
67 Нова Загора 2016121051 "АСИМП-ПСИХИАТРИЯ-Д-Р ТАНЯ ВАСИЛЕВА" Д-Р ТАНЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА 0889/689382 0889/689382 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Психиатрия"
68 Нова Загора 2016121052 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р СТАНКА ИВАНОВА" Д-Р СТАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА 0878/3005333 0457/64781 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ендокринология"
69 Нова Загора 2016121053 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "КАРДИОМЕДИКА 2013" ЕООД Д-Р КРЪСТИНКА ИВАНОВА ДОНЕВА-БАШЕВА 0886519261 0886519261 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кардиология"
70 Нова Загора 2016121054 "Д-Р ДИАНА АТАНАСОВА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ" ЕООД Д-Р ДИАНА СТАЙКОВА АТАНАСОВА 0885205305 0885205305 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ушно-носно-гърлени болести"
71 Нова Загора 2016121055 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ - Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" Д-Р ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 0888201008 0888201008 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ушно-носно-гърлени болести"
72 Нова Загора 2016131001 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-ЕООД" ГР.НОВА ЗАГОРА Д-Р СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ РАДИЛОВ 044/23066/67 0457/23066,67 Специализирана извънболнична медицинска помощ по: Вътрешни болести, Ендокринология, Неврология, Хирургия, Оториноларингология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Рентгенология, Физиотерапия, Клинична лаборатория, Очни болести
73 Нова Загора ********** МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА" ЕООД Д-Р НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ 0457/62785 Детски болести, Хирургия, Инфекциозни болести, Нервни болести, Вътрешни болестир Онкология, Кардиология, Ушно-носно-гърлени болести, Ендокринология и болести на обмяната, Акушерство и гинекология
74 Нова Загора ********** "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "БИОКОМ 98"ЕООД- Д-Р ЙОРДАН ТАНЕВ ХРИСТОВ 0457Б63065 0889344266 Специализирани микробиологични, клинични, имунохематологични, вирусологични и паразитологични изследвания
75 Нова Загора 2016141004 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "Д-Р ЩЪРБАНОВА" ЕООД Д-Р АЛБЕНА ЙОРДАНОВА ЩЪРБАНОВА-ПАСКАЛЕВА 0898/202323 0898/202323 Извършване на медико-диагностични изследвания в областта на специалност "Клинична лаборатория"
76 Нова Загора 2016142001 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ДЕНТАЛ-ЛАБ. НИКОЛОВ" ЕООД НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ НИКОЛОВ 2-70-00 Медико-техническа лаборатория за извършване на всякакъв вид зъботехнически услуги
77 Сливен 2020111002 "Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЮНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р ЕМИЛ СТОИЛОВ ЕНЧЕВ 088/715171 044/636254 Първична извънболнична медицинска помощ
78 Сливен 2020111004 ЕТ " АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЕВГЕНИЙ ТЕНЧЕВ" Д-Р ЕВГЕНИЙ ЩИЛИЯНОВ ТЕНЧЕВ 044/611472 0885/070341 Първична извънболнична медицинска помощ
79 Сливен 2020111005 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ИВЕЛИНА ТОДОРОВА" ЕООД Д-Р ИВЕЛИНА АСЕНОВА ТОДОРОВА 044/611964 044/611964 Първична извънболнична медицинска помощ
80 Сливен 2020111009 ET" Д-Р МАРИНКА КАШИНСКА-АМБУЛУЛАТОРИЯ- ПЪРВИЧНА М.П." Д-Р МАРИНА ДИМЧЕВА ДИМЧЕВА 044/611900 044/611900 Първична извънболнична медицинска помощ
81 Сливен 2020111011 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕД.ПОМ. - Д-Р ГАЛИНА СТОЯНОВА" Д-Р ГАЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА 044/611963 044/611963 Първична извънболнична медицинска помощ
82 Сливен 2020111012 ЕТ"Д-Р СНЕЖАНА ИЛИЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"" Д-Р СНЕЖАНА КОЛЕВА ИЛИЕВА 044/6114111 2 11 30 Първична извънболнична медицинска помощ
83 Сливен 2020111018 ЕТ "Д-Р АТАНАС РАЙОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕД. ПОМОЩ" Д-Р АТАНАС ГЕОРГИЕВ РАЙОВ 044/66-23-11 044/7 85 43 Първична извънболнична медицинска помощ
84 Сливен 2020111019 " АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ЗДРАВКО ЗЛАТАНОВ" ЕООД Д-Р ЗДРАВКО ВЪЛКОВ ЗЛАТАНОВ 0898/696694 044/8 40 92 Първична извънболнична медицинска помощ
85 Сливен 2020111022 ЕТ "Д-Р СТАНКА ТЕНЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р СТАНКА ЖЕЧЕВА ТЕНЕВА 044/611942 044/611942 Първична извънболнична медицинска помощ
86 Сливен 2020111023 "Д-Р МАРИЯ ГОСПОДИНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ0-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА 044/66-21-50 Първична извънболнична медицинска помощ
87 Сливен 2020111024 ЕТ"Д-Р ЦВЕТАНКА ЖЕЧЕВА - АМБУЛ.ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦ.ПОМОЩ" Д-Р ЦВЕТАНКА ЖЕЧЕВА ЖЕЧЕВА 044/7 48 73 044/7 48 73 Първична изънболнична медицинска помощ
88 Сливен ********** ЕТ"Д-Р АНГЕЛИНА ГЪРКОВА - АПМП" Д-Р АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЪРКОВА 044/611957 044/611957 Първична извънболнична медицинска помощ
89 Сливен 2020111026 ЕТ "Д-Р ЕЛКА НИНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕД. ПОМОЩ" Д-Р ЕЛКА НИНОВА СЛАВОВА 044/66-23-11 044/2 13 02 Първична извънболнична медицинска помощ
90 Сливен 2020111028 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ДИАНА КОСТАДИНОВА" ЕООД Д-Р ДИАНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА 04518/2111 044/84189 Първична извънболнична медицинска помощ
91 Сливен 2020111029 "ВЕРИТАС-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р МИЛКА ГЕОРГИЕША-ЗЕХИРЕВА" ЕООД Д-Р МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 044/6119000 0898/680834 Първична извънболнична медицинска помощ
92 Сливен 2020111031 ЕТ"Д-Р БОЖИДАР КАЛИСТРАТОВ ГЕНОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" Д-Р БОЖИДАР КАЛИСТРАТОВ ГЕНОВ 044/611900 044/686600 Първична извънболнична медицинска помощ
93 Сливен 2020111034 ЕТ"Д-Р НЕЛИ АНДОНОВА ГАЦЕВА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р НЕЛИ АНДОНОВА ГАЦЕВА 044/611941 044/686776 Първична извънболнична медицинска помощ
94 Сливен 2020111035 "Д-Р ЗДРАВКО ЗЛАТЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ 0888468670 044/670060 Първична извънболнична медицинска помощ
95 Сливен ********** "Д-Р ДОБРИНКА КЛИСАРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ДОБРИНКА КУНЕВА КЛИСАРОВА 044/611411 044/6114111 Първична извънболнична медицинска помощ
96 Сливен 2020111038 Д-Р ГАЛИНА БОГДАНОВА АМБУЛ.ЗА ПЪРВИЧНА МЕД.ПОМОЩ Д-Р ГАЛИНА НЕНЧОВА БОГДАНОВА 044/66-23-11 048/96-03-46 Първична изънболнична медицинска помощ
97 Сливен 2020111041 EТ "Д-Р ЗЛАТИНА МИЛЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ .-ЗЛАТИНА ТЕНЕВА" Д-Р ЗЛАТИНА ХРИСТОВА МИЛЕВА 044/611940 044/611940 Първична извънболнична медицинкс апомощ
98 Сливен 2020111042 'Д-Р ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ' ЕООД Д-Р ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ 048/82-14-083 6 044/3-46-28 Първична извънболнична медицинска помощ
99 Сливен 2020111046 "Д-Р ДАНЧО ДИМИТРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ДАНЧО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ 044/66-21-50 044/8-26-09 Първична извънболнична медицинска помощ
100 Сливен 2020111048 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЕНЕЛИНА ВЕЛЕВА" ЕООД" Д-Р ВЕНЕЛИНА ТАНЕВА ВЕЛЕВА 044/66-21-50 044/66-21-50 Първична извънболнична медицинска помощ
101 Сливен 2020111049 "Д-Р ЖЕНИ ВАНКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ЖЕНИ КОЛЕВА ВАНКОВА 044/610850 0887/276993 Първична извънболнична медицинска помощ
102 Сливен 2020111050 "Д-Р МОНИКА ТОНЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-2016-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р МОНИКА СТОЯНОВА ТОНЕВА 044/611949 0887/273896 Първична извънболнична медицинска помощ
103 Сливен 2020111051 ЕТ "Д-Р АННА КАМЕКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р АННА СПИРИДОНОВА КАМЕКОВА 044/4-12-50 044/4-12-50 Първична извънболнична медицинска помощ
104 Сливен 2020111052 ЕТ"Д-Р АЛЕКСАНДЪР ДРАГАНСКИ - АПМП" Д-Р АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ДРАГАНСКИ 044б611962 088/41-36-98 Първична извънболнична медицинска помощ
105 Сливен 2020111053 ЕТ "Д-Р ДИАНА ДРАГАНСКА - АПМП" Д-Р ДИАНА МАРИНОВА ДРАГАНСКА 044/8-59-43 044/8-59-43 Първична извънболнична медицинска помощ
106 Сливен 2020111054 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р НАТАША ПЕТКОВА" ЕООД Д-Р НАТАША ПЕТКОВА ПЕТКОВА 044/622770 0889/328973 Първична извънболнична медицинска помощ
107 Сливен 2020111055 "Д-Р ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ 044/611411 044/8-25-01 Първична извънболнична медицинска помощ
108 Сливен 2020111057 ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ-Д-Р МАРИЯ ХРИСТОВА" Д-Р МАРИЯ ГАНЧЕВА ХРИСТОВА 044/611956 044/611956 Първична извънболнична медицинска помощ
109 Сливен 2020111060 ЕТ "Д-Р ЕЛИНА МИЛКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЕЛИНА МИЛКОВА АНАСТАСОВА 044/611959 044/638978 Първична извънболнична медицинска помощ
110 Сливен 2020111067 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - РОСИНДА 56" Д-Р РОСИЦА МАРИНОВА МАРИНОВА 0878/447713 0887/447713 Първична извънболнична медицинска помощ
111 Сливен 2020111068 "Д-Р КРАСИМИР КРАЙЧЕВ- АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРАЙЧЕВ 044/611840 044/689672 Първична извънболнична медицинска помощ
112 Сливен ********** "Д-Р САТИЕН ПОДОРА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА " ЕООД Д-Р САТИЕН КУРОВАТ ПОДОРА 0888/280956 04516/2048 Първична извънболнична медицинска помощ
113 Сливен 2020111072 ЕТ"Д-Р ПЕПА БОЖИДАРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ПЕПА БОЖИДАРОВА МАРКОВА 044/611415 044/625098 Първична извънболнична медицинска помощ
114 Сливен 2020111074 "Д-Р КАМЕЛИЯ ДОНЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р КАМЕЛИЯИЛИЕВА КУТИЙСКА 0887/869478 087/869478 Първична извънболнична медицинска помощ
115 Сливен 2020111075 ЕТ"Д-Р БОЙКА КОЛЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р БОЙКА ДИНЕВА КОЛЕВА 0886/146711 0886/146711 Първична извънболнична медиицнска помощ
116 Сливен 2020111077 "Д-Р ЛИЛЯНА ШИШКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ШИШКОВА 0886/355321 0886/355321 Първична извънболнична медицинска помощ
117 Сливен 2020111082 ЕТ "Д-Р СТЕФАН ПАНАЙОТОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНКСА ПОМОЩ - СТЕФАН ПАНАЙОТОВ" Д-Р СТЕФАН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ 044/663001 0887/228985 Първична извънболнична медицинска пом0щ
118 Сливен 2020111083 ET"Д-Р НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р НЕВЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА 044/611900 044/625584 Първична ивънболнична медицинска помощ
119 Сливен 2020111084 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ДИАНА ГЕОРГИЕВА" ЕООД" Д-Р ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 044/8-20-96 044/8-20-96 Първична извънболнична медицинска помощ
120 Сливен 2020111086 ЕТ"Д-Р ВЛАДИМИР НЕСТОРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ВЛАДИМИР АТАНАСОВ НЕСТОРОВ 0887/932477 044/8-80-18 Първична извънболнична медицинска помощ
121 Сливен 2020111090 "Д-Р МИХАИЛ СЯРОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р МИХАИЛ ТОДОРОВ СЯРОВ 0888/201445 0888/201445 Първична извънболнична медицинска помощ
122 Сливен 2020111091 ЕТ "Д-Р ТОПАЛОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-КИНЧЕ БАЙЧЕВА" Д-Р КИНЧЕ ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА 044/611900 0887/743352 Първична извънболнична медицинска помощ
123 Сливен 2020111097 "ЛЕГЕ АРТИС Д-Р СТОЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р ТОДОРКА ДЕНЕВА СТОЕВА 044/66-23-11 044/4 14 32 Първична извънболнична медицинска помощ
124 Сливен 2020111098 "МАБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р РОСИЦА ИВАНОВА" ЕООД" Д-Р РОСИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 044/66-23-11 0885/292262 Първична извънболнична медицинска помощ
125 Сливен 2020111105 "Д-Р ДИАН КОЛЕВ -ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СЛИВЕН" ЕООД Д-Р ДИАН ГЕНЧЕВ КОЛЕВ 044/683282 044/622564 Първична извънболнична медицинска помощ
126 Сливен ********** "Д-Р ВЕНЕРА ТОДОРОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р ВЕНЕРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-КОВАЧЕВА 044/611709 0887/428262 Първична извънболнична медицинска помощ
127 Сливен 2020111110 ET "Д-Р ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИШЕВА 0887/563531 044/679068 Първична извънболнична медицинска помощ
128 Сливен ********** "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р СВЕТЛА ЗЛАТЕВА" ЕООД" Д-Р СВЕТЛА ТОДОРОВА ЗЛАТЕВА-РУСЕВА 044/611938 044/611938 Първична извънболнична медицинска помощ
129 Сливен 2020111119 "Д-Р СЛАВКА ИВАНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗШЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р СЛАВКА ТАНЕВА ИВАНОВА-ПЕТРОВА 044/662524 044/631410 Първична извънболнична медицинска помощ
130 Сливен 2020111121 ЕТ "Д-Р ЕМИЛИЯН ДИНЕВ ПЕТРОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЕМИЛИЯН ДИНЕВ ПЕТРОВ 044/667663 0887/550129 Първична извънболнична медицинска помощ
131 Сливен 2020111123 "Д-Р ИЛКО ТОДОРОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ИЛКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ 0887/204780 044/633385 Първична извънболнична медицинска помощ
132 Сливен 2020111125 "Д-Р БОЖИДАР КИРИЛОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ КИРИЛОВ 04510/2232 0878/220009 Първична извънболнична медицинска помощ
133 Сливен 2020111127 "Д-Р РУМЕН ВЪРБАНОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р РУМЕН СТОЯНОВ ВЪРБАНОВ 0898642542 0898642542 Първична извънболнична медицинска помощ
134 Сливен ********** "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р ТОДОР СУВАНКОВ" ЕООД Д-Р ТОДОР ИВАНОВ СУВАНКОВ 0888418100 0888418100 Първична извънболнична медицинска помощ
135 Сливен 2020111129 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОКТОР ВАСИЛЕВА" ЕООД Д-Р ГАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА-ВАСИЛЕВА 0896788415 0896755415 Първиюна извънболнична медицинска помощ
136 Сливен 2020111130 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ПЕНКОВА" ЕООД Д-Р ГАЛИНА ХРИСТОВА ПЕНКОВА 0879974402 0879474402 Първична извънболнична медицинска помощ
137 Сливен 2020112001 ЕТ"Д-Р РОСЕН МАНОЛОВ-АПИМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р РОСЕН МАНОЛОВ МАНОЛОВ 044/637000 0887/671639 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
138 Сливен 2020112003 "Д-Р ЕМИЛ БОЯДЖИЕВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО МЕДИЦИНА" Д-Р ЕМИЛ АНДОНОВ БОЯДЖИЕВ 0898/217853 044/634534 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
139 Сливен 2020112005 "Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ 044/682202 044/682202 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
140 Сливен 2020112006 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ" ЕООД Д-Р ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ 044/635459 0887/869643 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
141 Сливен 2020112008 "Д-Р МИЛКА БАЛИНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р МИЛКА ТОДОРОВА БАЛИНОВА 044/623238 044/635410 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
142 Сливен 2020112009 "Д-Р ГАЛИНА ЙОВЧЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ГАЛИНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА 044/684901 0887/472023 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
143 Сливен ********** "Д-Р МАРИЯ СЕМОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р МАРИЯ НИКОЛОВА СЕМОВА 044/670240 044/675084 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
144 Сливен 2020112012 "Д-Р ХАРИЗАН ХАРИЗАНОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ХАРИЗАН ДИМИТРОВ ХАРИЗАНОВ 044/632624 0888/199388 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
145 Сливен 2020112013 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ВЕСЕЛИНА ХАРИЗАНОВА" Д-Р ВЕСЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ХАРИЗАНОВА 0889/197574 0889/197574 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
146 Сливен 2020112014 "Д-Р МАРИЯ АМЕРИКОВА-АПМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА АМЕРИКОВА 0899/814051 044/639553 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
147 Сливен 2020112016 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ЕЛИНА ЙОРДАНОВА" Д-Р ЕЛИНА ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА 0888/409355 0888/409385 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
148 Сливен 2020112017 "Д-Р МАРГАРИТА КАРАГЬОЗОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р МАРГАРИТА ЯНЕВА КАРАГЬОЗОВА 044/680428 044/680428 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
149 Сливен 2020112018 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ДИМИТЪР НИКОВ СЛИВЕН" ЕООД Д-Р ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ НИКОВ 044/624988 0885/529164 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медиина
150 Сливен 2020112019 "Д-Р МАРИЯ НИКОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р МАРИЯ ПЕТРОВА НИКОВА 044/624988 0887/773791 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
151 Сливен 2020112020 ЕТ "Д-Р НАДКА ГАНЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р НАДКА ИВАНОВА ГАНЕВА 0887/536576 044/679638 Извършване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
152 Сливен 2020112021 "Д-Р СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р СИЛВИЯ ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА-ГОНЗОВА 044/631882 044/631882 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
153 Сливен 2020112023 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р АКСИНИЯ МАРИНОВА" Д-Р АКСИНИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА 0898/708783 044/634111 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
154 Сливен 2020112024 "Д-Р АННА КОЮМДЖИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АННА ИВАНОВА КОЮМДЖИЕВА 044/637005 044/623162 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
155 Сливен 2020112025 "Д-Р СТЕФАН ХАДЖИИЛИЕВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р СТЕФАН ХРИСТОВ ХАДЖИИЛИЕВ 044/639347 0888/799977 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
156 Сливен 2020112026 "Д-Р ВЕСЕЛИНА ТИНЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТИНЕВА 044/636189 0887/194154 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
157 Сливен 2020112028 "Д-Р ПЕТЯ РАЙЧЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ПЕТЯ РАЙЧЕВА ЖЕЧКОВА 044/637345 044/630216 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
158 Сливен 2020112029 "Д-Р ЮЛИЯ БОЖУРСКА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЮЛИЯ ТОДОРОВА БОЖУРСКА 044/632948 044/632948 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
159 Сливен 2020112030 "Д-Р СТЕФАКА ПАВЛОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р СТЕФКА ВЕСЕЛИНОВА ПАВЛОВА 0885/249506 0885/249506 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
160 Сливен 2020112031 "Д-Р ВЕЛИЧКА НЕСТОРОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА НЕСТОРОВА 0886/323713 044/689060 Първична изънболнична медицинска помощ по дентална медицина
161 Сливен 2020112032 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.-Д-Р СЛАВЧО МИТОВ Д-Р СЛАВЧО КИРИЛОВ МИТОВ 044/683777 0886/206862 Извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
162 Сливен ********** ЕТ"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р АНТОАНЕТА СТАЙКОВА" Д-Р АНТОАНЕТА ТЕНЕВА СТАЙКОВА 044/623856 044/623495 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
163 Сливен 2020112034 "Д-Р ХРИСТО МИНЧЕВ ДОЙЧЕВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ХРИСТО МИНЧЕВ ДОЙЧЕВ 0888/283785 044/623295 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
164 Сливен 2020112036 "Д-Р ИЛИАН СТОИЧКОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1" ЕООД Д-Р ИЛИАН ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ 044/622358 044/689234 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
165 Сливен 2020112037 ЕТ "Д-Р СЯРОВА-ВЕСКА-ИВАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ВЕСКА ДИМИТРОВА СЯРОВА-ИВАНОВА 044/638858 0886/844659 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
166 Сливен 2020112038 "Д-Р РАДОСТ ЯНЧЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р РАДОСТ ДЕНЕВА ЯНЧЕВА 044/635164 044/624144 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
167 Сливен 2020112039 "Д-Р ЮЛИЯ СЕРАФИДОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-РЮЛИЯ ДИКОВА САРАФИДОВА 044/637149 0888/850598 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
168 Сливен 2020112041 "Д-Р ЮЛИЯ ДИМИТРОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЮЛИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 0885/032558 044/681289 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
169 Сливен 2020112042 "Д-Р ГАЛЯ СТОЕВА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ГАЛЯ АНГЕЛОВА СТОЕВА 044/662508 0887387345 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
170 Сливен 2020112043 "Д-Р ЯНКА ПАВЛОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЯНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА 044/622968 044/688325 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
171 Сливен ********** "Д-Р ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА 044/622968 044/2 78 25 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
172 Сливен 2020112046 "Д-Р ТАНЕЛИТА ТОЧЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ТАНЕЛИТА ИГНАТОВА ТОЧЕВА 044/637372 0898/567465 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
173 Сливен 2020112047 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА - Д-Р ЕЛЕНА МАСЛИНКОВА" ЕООД Д-Р ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МАСЛИНКОВА 044/634086 044/637486 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
174 Сливен 2020112048 "Д-Р БИСЕР БОЯДЖИЕВА - МБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р БИСЕР ВАСИЛЕВ БОЯДЖИЕВ 044/639544 044/639544 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
175 Сливен 2020112049 "Д-Р АНГЕЛИНА ЧЕЛИБИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АНГЕЛИНА ИВАНОВА ЧЕЛИБИЕВА 044/683448 0885/012654 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
176 Сливен 2020112051 ЕТ"Д-Р ЕЛЕОНОРА МОНЕВА-АПМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА МОНЕВА 0888/793312 044/681806 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина.
177 Сливен 2020112052 "Д-Р ЖИВКА ДЖУМАЛИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЖИВКА АТАНАСОВА ДЖУМАЛИЕВА 044/685635 044/684640 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
178 Сливен 2020112054 ЕТ"Д-Р СВЕТЛОЗАРА СТОЯНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р СВЕТЛОЗАРА НЕДЕВА СТОЯНОВА 044/622966 044/635507 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
179 Сливен ********** ЕТ"Д-Р ЦВЕТАНКА КОНДЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЦВЕТАНКА ПАВЛОВА КОНДЕВА 044/625586 044/6846277 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
180 Сливен 2020112056 "Д-Р ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ЙОРДАН ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ 0887/317007 044/634405 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
181 Сливен 2020112059 " АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р КАТЯ БАЛИНОВА" ЕООД Д-Р КАТЯ ГЕОРГИЕВА БАЛИНОВА 044/625476 0898/215033 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
182 Сливен 2020112060 ЕТ"Д-Р ВАЛЕНТИН КОЖУХАРОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ВАЛЕНТИН БОРИСОВ КОЖУХАРОВ 044/623231 044/672422 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
183 Сливен 2020112061 "АНТОНИЙ СЯРОВ-АПМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ СЯРОВ 044/630339 044/630339 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
184 Сливен 2020112062 "Д-Р ЦОНКА ИВАНОВА- АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЦОНКА ИВАНОВА НЕДЕВА 0887/299634 044/636406 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
185 Сливен 2020112063 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА" ЕООД Д-Р ВАЛЕНТИНА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА 044/623467 0887/709799 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
186 Сливен 2020112064 "Д-Р ЕЛЕНА СОЛАКОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЕЛЕНА ХРИСТОВА СОЛАКОВА 044/676840 0887/600088 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
187 Сливен 2020112065 "Д-Р ВИОЛЕТА БЪЧВАРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВА БЪЧВАРОВА 044/670147 0899/735522 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
188 Сливен 2020112070 "Д-Р АНА МОХСЕН-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА-МОХСЕН 044/622425 044/632636 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
189 Сливен 2020112071 "Д-Р МАРИАНА БЕЛОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р МАРИАНА ГЕОРГИЕВА БЕЛОВА 0887/857034 044/688080 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
190 Сливен 2020112073 ЕТ "Д-Р ИВАНКА ИЛИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ИВАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 0888/599692 044/677446 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
191 Сливен 2020112074 "Д-Р АННА АВРАМОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АННА ПЕТРОВА АВРАМОВА-САВОВА 0888/846158 044/680720 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
192 Сливен 2020112075 "Д-Р ПЕТЯ ДИМИТРОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ПЕТЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВА 044/637527 0888/002115 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
193 Сливен 2020112076 "Д-Р НИКОЛИНА РЕЖЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-РНИКОЛИНА ГЕНОВА РЕЖЕВА 044/689015 044/689015 Първична извънболнична медициниска помощ по дентална медицина
194 Сливен ********** "Д-Р КРАСИМИРА ЕНЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р КРАСИМИРА СТОЯНОВА ЕНЕВА 044/662311/247 044/630493 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
195 Сливен 2020112078 "Д-Р МАРИНЕЛА ЗАХОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р МАРИНЕЛА ПЕТРОВА ЗАХОВА 044626118 0887/932119 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
196 Сливен 2020112079 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ГЕОРГИ ПОПОВ" Д-Р ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ 044/688334 044/688334 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
197 Сливен 2020112081 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ПЕПА ДИМИТРОША МАНОВА" ЕООД Д-Р ПЕПА ДИМИТРОВА МАНОВА 044/622843 044/622444 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
198 Сливен 2020112083 "Д-Р МАРГАРИТА ПАНАЙОТОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р МАРГАРИТА ИЛИЕВА ПАНАЙОТОВА 044/624849 044/635256 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
199 Сливен 2020112084 "Д-Р ЖИВКА МАРИНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ЖИВКА МИТЕВА МАРИНОВА-ХРИСАНТОВА 0899/248676 044/689449 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
200 Сливен 2020112085 "Д-Р АНТОН САРОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АНТОН НИКОЛАЕВ САРОВ 0889/504042 044/622036 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
201 Сливен 2020112086 "Д-Р ДИАНА ИВАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА 0899/374752 044/671521 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
202 Сливен 2020112087 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ПАШОВА" ЕООД Д-Р КРАСИМИРА ПЕТРОВА ПАШОВА 0887/916950 044/622595 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
203 Сливен ********** "ОРТОС-ДЕНТ - Д-Р МАРИЯ НЕНЧЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕООД" Д-Р МАРИЯ ЖЕЛЕВА НЕНЧЕВА 044/622309 0887/717555 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина и образна диагностика на зъбите и челюстите на пациентите
204 Сливен 2020112089 "Д-Р ХРИСТИНА ЖЕЧКОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ХРИСТИНА ИВАНОВА ЛЕКОВА-ЖЕЧКОВА 044/638849 0889/463260 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
205 Сливен 2020112090 "Д-Р ДОНКА С. СТАНЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ДОНКА СТЕФАНОВА СТАНЕВА 8-47-79 8-47-79 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
206 Сливен 2020112092 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р МАЯ РУСИНОВА" Д-Р МАЯ РУСЕВА ТОДОРОВА 044/680984 044/625399 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
207 Сливен 2020112093 "Д-Р АЛЕКСИМА ИЧЕРЕНКСА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АЛЕКСИМА ЩИЛИЯНОВА ИЧЕРЕНСКА 044/35263 0888/907273 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
208 Сливен 2020112094 "Д-Р ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ФИЛИПОВА 044/625051 044/625051 Първична медицинска помощ по дентална медицина
209 Сливен 2020112095 "Д-Р ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА 0898/373532 044/638704 Първична медицинска помощ по дентална медицина
210 Сливен 2020112097 "Д-Р ХРИСТО ЛАТЕВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ХРИСТО ЗЛАТЕВ ЛАТЕВ 0898/347725 0898/347725 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
211 Сливен 2020112098 "Д-Р ХРИСТИЯНА ЙОРДАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ХРИСТИЯНА ЙОРДАНОВА ЛАТЕВА 0887/777550 0887/777550 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
212 Сливен ********** "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА "ДЕНТАЛНА КЛИНИКА 32" ЕООД Д-Р КИРИЛКА ИВАНОВА СТОЯНОВА-ВЕЛИЧКОВА 044/634043 0887/212724 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
213 Сливен 2020112101 "Д-Р МАРИЯ ИВАНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"" Д-Р МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА 044/635719 0887/811348 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
214 Сливен 2020112102 "Д-Р СТАНКА ДАСКАЛОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИИЦНА" Д-Р СТАНКА ДИНЕВА ДАСКАЛОВА 0898/248494 044/80038 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
215 Сливен 2020112104 "Д-Р ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА ИВАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА ИВАНОВА 044/611900 0888/646865 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
216 Сливен 2020112106 "Д-Р АНТОАНЕТА ДИНЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АНТОАНЕТА ГОСПОДИНОВА ДИНЕВА 044/687786 044/687786 Първична медицинска помощ по дентална медицина
217 Сливен 2020112107 "Д-Р КРАСИМИР ШАХЪМОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р КРАСИМИР ПЕЕВ ШАХЪМОВ 0889/630051 044/685468 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
218 Сливен 2020112108 "Д-Р ЙОРДАНКА ХИНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ХИНОВА 044/686253 0887/926673 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
219 Сливен 2020112109 "Д-Р СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ 0887/598849 044/682934 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
220 Сливен 2020112110 "Д-Р ВЕНЕТА БЛАГОЕВА-АМНБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ВЕНЕТА ИВАНОВА БЛАГОЕВА 044/684465 0899865228 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медиицина
221 Сливен 2020112112 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ИРИНА ГЕОРГИЕВА" Д-Р ИРИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 0889/659464 044/625227 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
222 Сливен 2020112115 "Д-Р РАДОСТ ТЕРЗИЕВА-АМБУЪЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р РАДОСТ ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА 0888/130128 044/634483 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
223 Сливен 2020112116 "Д-Р НИКОЛАЙ ЙОСИФОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ 0889/530352 0899/530352 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
224 Сливен 2020112118 "Д-Р ГЕРГАНА ГРАМЕНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р ГЕРГАНА ФОТЕВА ГРАМЕНОВА 044/667360 0887/258831 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
225 Сливен 2020112119 ЕТ "Д-Р КРАСИМИРА ИВАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 0887/536075 0887/536075 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
226 Сливен 2020112121 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р ИЛИАНА РЕЖЕВА" Д-Р ИЛИАНА ХРИСТОВА РЕЖЕВА 044/688434 044/689015 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медиицна
227 Сливен 2020112124 ЕТ "АМБ.ЗА ИП ЗА ИМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -Д-Р МИЛЕНА КЯТОВСКА" Д-Р МИЛЕНА ПЕТРОВА КЯТОВСКА 0889/905400 044/637166 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
228 Сливен 2020112127 "АИППМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р БОРИСЛАВ ЯНЕВ" Д-Р БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ЯНЕВ 0887/831837 0887/831837 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
229 Сливен 2020112131 Д-Р НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Д-Р НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 0878/313230 0878/313230 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
230 Сливен 2020112133 "Д-Р АСЯ ВЕЛИЧКОВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р АСЯ АТАНАСОВА ВЕЛИЧКОВА 0888397073 0888397073 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
231 Сливен 2020112135 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИДВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ТИМОВДЕНТ" ЕООД Д-Р ГЕОРГИ ЖИВКОВ ТИМОВ 0889/499869 0889/499869 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
232 Сливен ********** "Д-Р ПАНДЕЛИЕВ ДЕНТАЛ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПАНДЕЛИЕВ 0883456004 0883456004 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
233 Сливен 2020112137 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р СТАНИСЛАВА КАВРЪКОВА" ЕООД Д-Р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА КАВРЪКОВА 0889427417 0889427417 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
234 Сливен 2020112139 "Д-Р ЦВЕТЕЛИНА ДИМОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ " ЕООД Д-Р ЦВЕТЕЛИНА ДИМОВА ДИМОВА 0882030338 0882030338 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
235 Сливен 2020112140 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"ПЕЕВ" ЕООД Д-Р ПАНАЙОТ НИКОЛОВ ПЕЕВ 0899/259169 0899/259169 Първиюна извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
236 Сливен 2020112144 "ДОКОР ДИМИТЪР ИВАНОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ 0888575257 0888575257 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
237 Сливен 2020112145 "ДАЙМЪНД КЛИНИК-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р КОНСТАНТИНА ВАНГЕЛОВА КАМБОРЛИЕВА 0882355555 08823555555 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
238 Сливен 2020112146 "Д-Р СВЕТЛА ДЖАВКАРОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р СВЕТЛА ИВАНОВА ДЖАВКАРОВА 0888842999 044Б662787 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
239 Сливен ********** "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА "БОРОДЕНТ"-Д-Р ГЕОРГИЕВА" Д-Р ВЯРА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА-СТЕФАНОВА 0889232988 0889232988 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
240 Сливен 2020113003 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИВАНОВ,КОЛЕВА-ИВАНОВА" ООД Д-Р ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ 044/611401 0898/457307 Първична извънболнична медицинска помощ
241 Сливен 2020113004 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р БЕКРИЕВИ ООД" Д-Р ХРИСТО БОЖИДАРОВ БЕКРИЕВ 044/611475 044/631436 Първична извънболнична медицинска помощ
242 Сливен 2020113005 "ТЕРАМЕДИКС-ГППИМП"-ООД Д-Р ГАЛЯ ЛЮБОМИРОВА КОСТОВА 044611471 0887/784757 Първична извънболнична медиицнска помощ
243 Сливен ********** "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- Д-Р КИРИЛОВИ" ООД Д-Р ЕМИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ 044/622265 044/686247 Първична извънболнична медицинска помощ
244 Сливен 2020113008 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОИМОЩ ДОКТОР РУМЯНА СЛАВЧЕВА" ООД Д-Р РУМЯНА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА 0888/715264 0888/715264 Първична извънболнична медицинска помощ
245 Сливен 2020113009 "ГППИМП "МЕДИК БИГ" ООД Д-Р НИКОЛАЙ ПАВЛОВ БАКЪРДЖИЕВ 044/662524 0787/812945 Първична извънболнична медиицнска помощ
246 Сливен 2020113010 "ГППИМП Д-Р ИВАНОВА И Д-Р ХОДЖЕВ" ООД Д-Р ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ХОДЖЕВ 044/611400 0878/930530 Първична извънболнична медицинска помощ
247 Сливен ********** "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ДЕНТАЛ МЕДИКАЛ-2013" ООД Д-Р КОСТА ЯНЕВ ГАВОВ 0877911393 0887911393 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
248 Сливен 2020114005 "Д-Р ГАНЕВИ2015-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ООД Д-Р ГАЛИН СТЕФАНОВ ГАНЕВ 0876471129 0876471129 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
249 Сливен ********** "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ВЕСЕЛИН СЪБЕВ" ЕООД Д-Р ВЕСЕЛИН ГАНЧЕВ СЪБЕВ 044/662996 044/634541 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ендокринология"
250 Сливен 2020121004 Д-Р МИТКО БАЕВ АМБУЛ.ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕД.ПОМОЩ Д-Р МИТКО РУСЕВ БАЕВ 044/667522 044/29772 ИЗвънболнична медицинска помощ по "Инфекциозни болести"
251 Сливен 2020121005 "Д-Р ЗАРКА БОЯДЖИЕВА -АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЗАРКА ДОБРЕВА БОЯДЖИЕВА 0888/796559 044/2 82 46 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нервни болести"
252 Сливен 2020121012 "Д-Р ЕМИЛ БЕЖАНСКИ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕЕЕЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЕМИЛ СЛАВОВ БЕЖАНСКИ 3 62 98 3 62 98 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кожни и венерически заболявания"
253 Сливен 2020121018 "Д-Р НЕЛИЯ МАРКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р НЕЛИЯ МАРКОВА АНГЕЛОВА 044/611920 044/611920 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "УНГ болести"
254 Сливен 2020121019 Д-Р "РОЗАЛИНА ПЕТРОВА- АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р РОЗАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА 044/625543 0887/801545 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Психиатрия"
255 Сливен 2020121021 "Д-Р ИВАН ВЪЛЧАНОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕФРОЛОГИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-СЛИВЕН" ЕООД Д-Р ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛЧАНОВ 0888/201635 044/634017 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нефрология"
256 Сливен ********** "Д-Р ДИМКА ДАНЧЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ДИМКА КОЛЕВА ДАНЧЕВА 044/623360 044/3 33 33 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кожни и венерически болести"
257 Сливен 2020121027 Д-Р ТОДОР ГАНЧЕВ АМБУЛ.ЗА СПЕЦИАЛИЗ.МЕД.ПОМОЩ Д-Р ТОДОР ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ 7 94 04 7 94 04 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Вътрешни болести"
258 Сливен 2020121033 Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АМБУЛ.ЗА СПЕЦИАЛИЗ.МЕД.ПОМОЩ Д-Р ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ 044/3 25 02 044/3 25 02 Специализирана извънбоолнична медицинска помощ по "очни болести"
259 Сливен 2020121034 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р СТЕФАН ТОМОВ"ЕООД Д-Р СТЕФАН ТОМОВ ТОМОВ 044/611918 0887383953 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Очни болести"
260 Сливен 2020121038 "Д-Р СТАНКА КРАЛЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р СТАНКА ГЕОРГИЕВА КРАЛЕВА 044/622774 044/611900 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Детски болести"
261 Сливен 2020121044 " Д-Р ХРИСТИНА ПЕТКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ХРИСТИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА 044/63 67 93 044/63 67 93 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кардиология"
262 Сливен 2020121049 "АСИМП ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - Д-Р СТЕФКА РАДКОВА" Д-Р СТЕФКА ИВАНОВА РАДКОВА 0887/240111 0887/240111 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Детски болести"
263 Сливен 2020121054 ЕТ "НИКОВ-91-Д-Р НЕДЕЛЧО НИКОВ- АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПСИХИАТРИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НИКОВ 044/663005 044/663005 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Психиатрия"
264 Сливен 2020121061 ЕТ "Д-Р ПАВЛИН ПАВЛОВ- АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ПАВЛИН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ 044/611925 0888/264937 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Хирургия"
265 Сливен 2020121067 АМБУЛ.ЗА СПЕЦИАЛИЗ.МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ИВАН СТАЙКОВ Д-Р ИВАН СТАЙКОВ ИВАНОВ 2-30-13 2-30-13 Специзлизирана извънболнична медицинска помощ по "Ушно-носно-гърлени-болести"
266 Сливен 2020121069 "Д-Р ГЕОРГИ КИЛОГРАМСКИ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КИЛОГРАМСКИ 044/633020 044/633020 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нервни болести"
267 Сливен 2020121077 "Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 0899/465820 044/628399 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нервни болести"
268 Сливен 2020121082 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПСИХИАТРИЯ Д-Р НИНА НИКОЛОВА"ЕООД Д-Р НИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА 044/662084 044/626375 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Психиатрия"
269 Сливен 2020121084 ЕТ"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ЕКАТЕРИНА СИМИТЧИЕВА" Д-Р ЕКАТЕРИНА СТАЙКОВА СИМИТЧИЕВА 0888/337787 0888/337787 Специализирна извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
270 Сливен 2020121089 "Д-Р ГЕРМАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ПЕНКА КИРОВА ИВАНОВА-ГЕРМАНОВА 0888/442532 0888 /442532 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
271 Сливен 2020121097 ЕТ"Д-Р ХРИСТО ТЕРЗИЕВ - АСМП ПО АЛЕРГОЛОГИЯ" Д-Р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ 0898/580934 04519/2373 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Алергология"
272 Сливен 2020121098 Д-Р ДИМИТЪР МИТЕВ - ААМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИТЕВ 044/684149 044/684149 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Урология"
273 Сливен 2020121099 "Д-Р ЙОРДАНКА ХРИСТОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА 0888/155985 044/677688 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кожни и венерически болести"
274 Сливен 2020121100 "Д-Р МАЯ МИЛАНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р МАЯ ДИМИТРОВА МИЛАНОВА 044/611811 0899/320435 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кожни и венерически болести"
275 Сливен 2020121103 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИМПУЛС" ЕООД Д-Р АНЕТА ЙОРДАНОВА МОМЧЕВА 044/622636 044/611479 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ендокринология"
276 Сливен 2020121104 "Д-Р КАРАИВАНОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р ВАНЬО ХРИСТОВ КАРАИВАНОВ 0887/440511 044/623420 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
277 Сливен 2020121118 "Д-Р АНГЕЛ АНГЕЛОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р АНГЕЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 044/630477 0886/854151 Специализирана извънболнична медиицнска помощ по "Хирургия"
278 Сливен 2020121121 "НЕВРОМЕДИКА-Д-Р ДИНЬО ДИНЕВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ " Д-Р ДИНЬО АТАНАСОВ ДИНЕВ 044/631136 0887/977599 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нервни болести"
279 Сливен 2020121124 Д-Р МАРГАРИТА ДОБРЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р МАРГАРИТА СТОЯНОВА ДОБРЕВА 044/662311 044/21661 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Медицинска паразитология"
280 Сливен ********** "Д-Р ДЖУЛИЯ ВЪЛКАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО УШИ, НОС, ГЪРЛО - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ДЖУЛИЯ СЕРГЕЕВА ВЪЛКАНОВА 0898/270796 044/635509 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ушно носно гърлени болести"
281 Сливен 2020121131 ЕТ "Д-Р СТАНКА ДИЧЕВА - АСМП" Д-Р СТАНКА НОВАЧЕВА ДИЧЕВА-ГЕЧЕВА 0887508796 044/611434 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
282 Сливен 2020121134 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р СВЕТЛАНА ЕНЧЕВА" Д-Р СВЕТЛАНА ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА 044/667363 0889/518955 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Очни болести"
283 Сливен 2020121135 "Д-Р АНЕЛИЯ КОЛЕВА-АМБУЛАТОРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ"' Д-Р АНЕЛИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА 0887/810952 044/662063 СПециализирана извънболнична медицинска помощ по "Ревматология"
284 Сливен 2020121136 ЕТ"Д-Р АРНАУДОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ - ЮЛИАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА" Д-Р ЮЛИАНА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА 0889/344786 044/672498 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кардиология"
285 Сливен 2020121137 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ДОБРИНКА ПАВЛОВА" ЕООД Д-Р ДОБРИНКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА-НОЖАРОВА 0898/447764 044/688308 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
286 Сливен 2020121139 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ЖИВКО ТЕРЗИЕВ" Д-Р ЖИВКО СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ 044/624298 044/624298 СПециализирана извънболнична медицинска помощ по "Ушно-носно-гърлени болести"
287 Сливен 2020121140 "АСИМП ПО КВ БОЛЕСТИ - Д-Р АНТОНИНА НИНОВА" Д-Р АНТОНИНА ЦЕКОВА НИНОВА - ДИШЛИЕВА 0888679226 0888679226 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кожни и венеричеки заболявания"
288 Сливен 2020121141 "Д-Р ЕВГЕНИЙ БОБЕВ-АСИМП ПО УНГ БОЛЕСТИ" Д-Р ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ БОБЕВ 044/662083 0888/707738 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ушно-носно-гърлени болести"
289 Сливен 2020121142 "Д-Р РОЗА БОБЕВА-АСИМП ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ" Д-Р РОЗА ГЕОРГИЕВА БОБЕВА 044/662083 0888/201440 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ендокринология"
290 Сливен 2020121143 "ИПСИМП - ПО ПЕДИАТРИЯ Д-Р КИТА ХРИСТОВА" Д-Р КИТА АТАНАСОВА ХРИСТОВА 0899/166654 044/667247 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Детски болести"
291 Сливен 2020121144 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ" Д-Р ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 0899465820 044/625399 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Психиатрия"
292 Сливен 2020121152 ЕТ"Д-Р МАРИАННА КИРИЛОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р МАРИАННА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА 044/622265 0898/554385 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Детски болести"
293 Сливен 2020121154 "Д-Р АНТОНОВА - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПСИХИАТРИЯ" ЕООД Д-Р НЕЛИ ТОНЧЕВА АНТОНОВА 088851311 044/633379 Първична извънбонична медицинска помощ по "Психиатрия"
294 Сливен 2020121155 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ МЕДИЯНА - Д-Р МИМА ДИМИТРОВА" ЕООД Д-Р МИМА ДИМИТРОВА ЯНЕВА 044/667166 0887/758976 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Пневмология и фтизиатрия:
295 Сливен 2020121156 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕПНИ БОЛЕСТИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ- ДОКТОР ВАСИЛКА БОЕВА" ЕООД Д-Р ВАСИЛКА КОЛЕВА БОЕВА - МАРЧЕВА 0887/357111 0887/357111 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Вътрешни болести и Гастроентерология
296 Сливен 2020121157 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КАРДИОЛОГИЯ - Д-Р МЕТОДИ ПОПСТОЙКОВ" Д-Р МЕТОДИ БОРИСОВ ПОПСТОЙКОВ 0889625393 0889625393 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО "КАРДИОЛОГИЯ" и РЕВМАТОЛОГИЯ
297 Сливен 2020121158 "Д-Р РОСИЦА МАРКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ" Д-Р РОСИЦА МАРКОВА ПАВЛОВА 0888383508 0888383508 Специализирана изшънболнична медицинска помощ по "Гастроентерология"
298 Сливен 2020121159 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПСИХИАТРИЯ - Д-Р ЕМИЛИЯ ГОСПОДИНОВА" Д-Р ЕМИЛИЯ ГОСПОДИНОВА КОНДЕВА 0887360459 0887360459 Специализирана изшънболниюна медицинска помощ по "Психиатрия"
299 Сливен 2020121160 "Д-Р ЖУЛИЕТА КРАТУНКОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ" Д-Р ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ВЪЖАРОВА-КРАТУНКОВА 0886/868986 0888/868986 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Детски болести"
300 Сливен 2020121162 "Д-Р АНТОАН - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНДИВИДУАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ" ЕООД Д-Р АНТОАН ПЕТРОВ КАРАЗАПРЯНОВ 0888/471577 0888/471577 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Нервни болести"
301 Сливен 2020121163 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р СТАНИМИР КОЛАРОВ" Д-Р СТАНИМИР НИКОЛАЕВ КОЛАРОВ 0887/989636 0887/989636 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Хирургия"
302 Сливен 2020121165 "Д-Р ВЕСЕЛКА ФЕНДРИНА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ" ЕООД Д-Р ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА ФЕНДРИНА 0889523324 0889523324 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Нервни болести
303 Сливен 2020121166 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ" Д-Р НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КОЖУХАРОВ 0885995328 0885995328 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Гастроентерология"
304 Сливен 2020121167 "Д-Р ДИНКА СИМЕОНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ДИНКА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА 0889515315 0889515315 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Очни болести"
305 Сливен 2020121168 "Д-Р ЕВГЕНИЙ ДРАГИЕВ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ" ЕООД Д-Р ЕВГЕНИЙ ЙОВЧЕВ ДРАГИЕВ 0886431567 0886431567 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Нервни болести
306 Сливен 2020121169 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВ" ЕООД Д-Р ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ 0887396768 0887396768 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Вътрешни болести и Гастроентерология
307 Сливен 2020121170 "КАЛИМАН-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р ЗДРАВКО ЦЕНКОВ ПЕНКОВ 0888320333 0888320333 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Акушерство и гинекология
308 Сливен ********** "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ВАНУШКА ПЕТРОВА" ЕООД Д-Р ВАНУШКА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА 0878438701 0878438701 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия
309 Сливен 2020121173 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КАРДИОЛОГИЯ - Д-Р ВАСИЛ КАЦАРОВ" Д-Р ВАСИЛ ХРИСТОВ КАЦАРОВ 0877240112 0877240112 Специализирана извънболнична медицинска помощ по кардиология
310 Сливен 2020121174 "Д-Р ГЕОРГИ МИНЧЕВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИНЧЕВ 0988308800 0988309459 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Вътрешни болести и Кардиология
311 Сливен 2020121176 "Д-Р ИЛИЯН ЦОНЧЕВ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ" Д-Р ИЛИЯН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ 0888201389 044/688080 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Клинична хематология
312 Сливен 2020121177 "НАТАЛИ КАС - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЯНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД Д-Р НАТАЛИЯ СТОЯНОВА КЪНЕВА 0888857674 0888857674 Специализирана извънболнияна медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"
313 Сливен 2020121179 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ЯНА ЧУКОВА" ЕООД Д-Р ЯНА ИВАНОВА ЧУКОВА 0889689723 0889689723 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Детски болести"
314 Сливен 2020121180 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ-Д-Р ПЕТЪР НИКИФОРОВ" ЕООД Д-Р ПЕТЪР НИКИФОРОВ ГЕОРГИЕВ 0888817821 0888817821 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Кардиология
315 Сливен 2020121181 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМЩ Д-Р МИЛЕНА ЧЕНКОВА" ЕООД Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА ЧЕНКОВА 0887233731 0887233731 Специализирана изжънболнична медицинска помощ по "Инфекциозни болест"
316 Сливен 2020121182 "Д-Р КИРИЛ КИНЧЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р КИРИЛ РУСЕВ КИНЧЕВ 0898509592 0989509592 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Вътрешни болести и Ревматология
317 Сливен ********** "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПЕДИТРИЯ - Д-Р ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА" ЕООД Д-Р ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА 0885735019 0885735019 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Педиатрия"
318 Сливен 2020121185 "Д-Р ИВАН ГОРАНОВ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р ИВАН БОРИСОВ ГОРАНОВ 0887745312 0887745312 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушесртво и гинекология"
319 Сливен 2020121186 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ПЕТЪР ПЕНЧЕВ" ЕООД Д-Р ПЕТЪР РАФАИЛОВ ПЕНЧЕВ ********** ********** Специализирана медицинска помощ по "Вътрешни болести" и "Кардиология"
320 Сливен 2020121187 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЪЛЧЕВА" ЕООД Д-Р РОСИЦА ВЪЛЧЕВА СТАНЕВА 0889506869 0889506869 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Вътрешни болести" и "кардиология"
321 Сливен 2020122002 "Д-Р ГЕРГАНА КОЛЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД Д-Р ГЕРГАНА РУСЕВА КОЛЕВА 0889/396535 0889/396535 Специализирана извънболнична медицинска помощ по дентална медицина
322 Сливен 2020122003 "Д-Р КОЛЕВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" ЕООД Д-Р ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ 0887802487 0887802487 Специализирана извънболнична медицинска помощ по орална и лицево-челюстна хирургия
323 Сливен 2020122004 "Д-Р БОРИСЛАВ МИХОВ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-СЛИВЕН" ЕООД Д-Р БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ МИХОВ 0888201534 0888201534 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Орална хирургия
324 Сливен 2020123003 ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "ИНАКОР" ООД Д-Р ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ МАВРОДИЕВ 044/610840 044/610840 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Кардиология"
325 Сливен 2020123005 СД "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПСИХИАТРИЯ - НИКОВ, ГОСПОДИНОВА, С-ИЕ" Д-Р НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НИКОВ Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Психиатрия"
326 Сливен ********** "АСИМП Д-Р ХУБАНОВ" ООД Д-Р СТВФАН ПЕТКОВ ХУБАНОВ 8-64-24 Специалзирана извънболнична медицинска помощ по "Очни жлези"
327 Сливен 2020123007 СД" ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р АНГЕЛОВ И С-ИЕ" Д-Р АНГЕЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 044/624942 044/631477 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Хирургия"
328 Сливен 2020123008 " ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"ООД Д-Р НЕДЯЛКА РАЧЕВА ТУРСУНЛИЙСКА 044/611801 0886/549425 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ортпедия и травматология"
329 Сливен 2020123009 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ - ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БАЛЧЕВ" ООД Д-Р АТАНАС ВАСИЛЕВ ХАЙДУТОВ 044/611700 044/677855 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Ортопедия и травматология"
330 Сливен 2020123010 "ЕВРОЛЕНС-ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ" ООД Д-Р ВАНЯ БЛАГОВЕСТ АЛЕКСИЕВА 044/662083 044/638661 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Очни болести"
331 Сливен 2020131005 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИКУС" - ЕООД Д-Р ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ 044/624666 044/624666 Специализирана извънболнична медицинска помощ по:Вътрешни болести, Клинична хематология, Ортопедия и травматология, Клинична лаборатория, Нервни болести, Нефрология,Пневмология
332 Сливен 2020131011 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ГЕОРГИ ВЪЛКОВ МИРКОВИЧ" ЕООД СЛИВЕН Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ 044/625206 044/625206 Специализирана извънболнична медицинска помощ по: Вътрешни болести, Пулмология, Неврохирургия, Рентгенология, Урология, Ендокринология, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Неврология, Физиотерапия и рехабилитация, Офталмология, Оториноларингология, Карди
333 Сливен ********** "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА АННА" ЕООД Д-Р НУРТЕН ОСМАНОВА ШЕКЕРОВА 044 667074 044667074 Акушерство и гинекология, Анестезиология и реанимация, Обща и клинична патология, Ортопедия и травматология, Вътрешни болести, Детски болести
334 Сливен 2020131017 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРОФ.Д-Р БЕЛИНОВ" ЕООД Д-Р ЙОРДАН НИКОЛАЕВ КОТОВ 044/662121 044/662121 Ушно-носно гърлени болести, Анестезиология и реанимация, Вътрешни болести, Ревматология
335 Сливен 2020131018 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АМБРОАЗ ПАРЕ - СЛИВЕН" ООД Д-Р ВАСИЛ АНДОНОВ ПЕТКАНСКИ 044/662524 044/662524 Специализирана извънболнична медицинска помощ по: Хирургия, Вътрешни болести, Кардиология, Ревматология, Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Ушно-носногърлени болести, Педиатрия, Клинична лаборатория , Образна диагностика
336 Сливен 2020131019 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "БЮТЕ" ЕООД Д-Р МИЛЕН ПЕНКОВ ПЕНКОВ Специализирана извънболнична медицинска помощ по: Хирургия, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Кожни и венерически болести, Анестезиология и интензивно лечение, Физикална и рехабилитационна медицина, Очни болести
337 Сливен 2020131020 "МЕДИЦИСНКИ ЦЕНТЪР-ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР - СЛИВЕН" ООД Д-Р ДИНЬО АТАНАСОВ ДИНЕВ 0887977599 0887977599 Специализирана медицинска помощ по Вътрешни болести, Нервни болести, Хирургия
338 Сливен 2020131021 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА 1" ООД Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА-ДИМИТРОВА 0887616168 0887616168 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Вътрешни болести, Кардиология, Хефрология
339 Сливен 2020131022 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЛАЙФ-СЛИВЕН" ООД Д-Р МАРИАННА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА 044622265 044622265 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Педиатрия, Вътрешни болести и Физикална и рехабилитационна медицина
340 Сливен ********** "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИЦА ЙОАННА-СЛИВЕН" ЕООД Д-Р ЕЛЕНА МАКАВЕЕВА ЦЕНКОВА 0878645050 0878645050 Специализирана извънболнична медицинска помощ по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Гастроентерология, Анестезиология и интензивно лечение, Образна диагностика, Клинична лаборатория
341 Сливен 2020132001 "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1 - СЛИВЕН" ЕООД Д-Р НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ 044/631583 0889/232988 Обща дентална медицина, Детска дентална медицина, Оперативно лечение и ендодонтия, Парадонтология и заболявания на оралната лигавица, Образна диагностика на зъби и челюсти, Осъществяване на специфични зъботехнически дейности и производство на специлаизира
342 Сливен 2020134001 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-СЛИВЕН" ООД Д-Р КРЪСТЬО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ 044/662664 044/662710 Вътрешни болести, Неврология, АГ, Кардиология, Гастроентерология, Офталмология, Оториноларингология, Урология, Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия, Ортопедия и травматология, Ендокринология, Хирургия, Патологоанатомия, Дерматовенерология, Образна диагнос
343 Сливен ********** "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 - СЛИВЕН ЕООД" Д-Р ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ 044/611909 0888/142818 Специализирана извънболнична медицинска помощ по :Вътрешни болести, Нервни болести, Акушерство и гинекология, Кардиология, Офталмолигия, Ушно-носно-гърлени болести, Рентгенология, Урология, Детски болести, Пневмология и фтизиатрия, Хирургия, Клинична лабо
344 Сливен 2020134003 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 СЛИВЕН ЕООД Д-Р АТАНАС КОСТОВ ГРУНОВ 044/589411 044/589444 Вътрешни болести, Нервни болести, АГ, Кардиология и Ревматология, Детска кардиология и Детска ревматология,Рентгенология,Микробиология,Урология, Хирургия, Клинична лаборатория, Детски болести, Пневмология и фтизиатрия, Гастроентерология,Нефрология, Кожни
345 Сливен 2020141005 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "Д-Р ЗЛАТКА СТОЙКОВА" ЕООД Д-Р ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЙКОВ 098480689 8-52-74 Извършване на специализирани медико-диагностични изследвания в областта на обща, килинична и цитологична патология
346 Сливен 2020141006 САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "РАДОСТ" ЕООД Д-Р ПАВЛИНА ВЕЛИЧКОВА ЩИЛИЯНОВА 66-26-23 2-35-60 Извършване на специализирани медико-диагностични изследвания - кръвни групи, изосерология, имунохематология
347 Сливен 2020141007 "МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "БИО-НЕД" ЕООД ДОЦ. Д-Р ГРОЗДАНКА ТОМОВА ЛАЗАРОВА 088 71 52 58 2-07-29 Извършване на специализирани медико-диагностични изследвания - микробиологични изследвания на телесни тчности, секрети и материали, серологична и имунологична диагностика, вирусологични излседвания
348 Сливен 2020141009 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "МЕДЕКСПЕРТ Д-Р ЧАУШЕВ" ЕООД Д-Р ТОМА АСЕНОВ ЧАУШЕВ 044 662150 044 74124 Извършване на специчлизирани медико-диагностични изследвания - съдебно-медицински изследвания и съдебно-медицински експертизи
349 Сливен 2020141010 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "Д-Р МАРИЯ ТЕРЗИЕВА" ЕООД Д-Р МАРИЯ СОТИРОВА ТЕРЗИЕВА 0889/231124 044/68374 Извършване на специализирани медико-диагностични изследвания - микробиологични, серологични и вирусологични изследвания.
350 Сливен 2020141013 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-БОДИЛАБ" ЕООД Д-Р СОФИЯ СТОЯНОВА КОСТОВА-ДИМОВА Специализирани медико-диагностични изследвание - лаборатовни медико-диагностични изследвания
351 Сливен 2020141016 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ РОДЕНТА" ООД Д-Р ЗЛАТИНА БОНЕВА СТОЯНОВА 044/662073 0887/593314 Извършване на специализирани медико-диагностични изследвания - дентографии и ортопантомографии
352 Сливен 2020141017 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-ГЕТА"ООД Д-Р МАРИАН КОСТАДИНОВ ИМЕНОВ 044/662712 0888/526377 Извършване на специализирани медико-диагностични изследвания - дентографии и ортопантомографии
353 Сливен 2020141018 "МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ" ЕООД Д-Р МАРИЯ ДИНЕВА ИВАНОВА ********** ********** Специализирани медико-диагностични изследвания - изследване на кръвни групи, ерхафактор, имунохематология и изосерология
354 Сливен 2020141019 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗДС" ООД Д-Р СЛАВИ ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ 0888142811 0888311747 Специализирана медицинска помощ по Образна диагностика
355 Сливен 2020142003 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-ЗМ" ООД МАНУК КЕВОРК МАНУКЯН 3 88 62 Изработка на всички видове подвижни и неподвижни протези
356 Сливен 2020142004 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ СТАНИ-ДЕНТ" ЕООД СТОЯН ПЕТРОВ ХРИСТОВ 0888/249727 0888/249727 Осъществяване на специфични зъботехнически дейности, производство на специализирани медицински и помощни средтсва
357 Сливен 2020142005 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ С И С" ООД СТОЙКО СТЕФАНОВ СТОЙКОВ 044/625010 044/625010 Зъботехническа дейност, изработка на всички видове подвижни и неподвижни протезни конструкции
358 Сливен 2020142006 СД"МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-ЧЕРНОГОРОВА И &" РАДОСТИНА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА 0889972356 0889972356 Осъществяване на специфични технически дейности и производства свързани с изработване на зъбопротезни конструкции
359 Сливен 2020142008 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ СЕ-ДЕНТ" ООД ЦОНИ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ 0887424378 0887424378 Осъществяване на специални технически дейности и производство на специфични медицински и помощни средства
360 Сливен 2020142010 СД "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-ЧУЛИНА И &" РАДОСТИНКА НИКОЛОВА ЧУЛИНА 0887/950315 0889230907 Осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства
361 Сливен 2020142011 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА АБВ" ЕООД АНТОНИНА СТЕФАНОВА ВЪЛКАНОВА 0887355650 0887355650 Осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства
362 Сливен 2020142012 СД "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА -СТАВРЕВА И СИЕ" РОСИЦА ХРИСТОВА СТАВРЕВА 0878878151 0878878151 Изработване и ремонт на подвижни и неподвижни зъбно-протезни конструкции
363 Сливен 2020142013 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - КАДЕНТ" ЕООД КАРМЕН АЗАД ВАРЛИЯН 0888337977 0888337977 Извършване на специфични технически дейности и произвеждане на специализирани медицински и помощни средства
364 Сливен 2020142014 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА ММ-10"ЕООД МАРЧО ПЕТРОВ МАРЧЕВ 044/663060 044/663060 Осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства
365 Сливен 2020142015 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - 5 КОВ" ЕООД СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ 0888/799054 044/637780 Изработка на всички видове подвижни и неподвижни конструкции
366 Сливен 2020142016 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-ДЕНТА" ЕООД НЕДЯЛКА КОЙЧЕВА ИВАНОВА 0885783914 0885783914 Изработване на специфични зъботехнически конструкции, подръжка и ремонт на зъботехническа техника и апаратура.
367 Сливен ********** СД "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПЕТРОВА ПЕТКОВА И &" КАТЯ ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА 0887939898 0887939898 Осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства
368 Сливен 2020142019 "МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-СВЕТОЗАР СЯРОВ" ЕООД СВЕТОЗАР ТОДОРОВ СЯРОВ 0888505964 0888505964 Осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средтсва, всички видове подвижни и неподвижни протезни конструкции
369 Сливен 2020142020 МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ "УНИДЕНТ-62" ЕООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 088993789 Извършване на зъботехнически услуги
370 Сливен 2020142021 "АРТ ДЕНТАЛ - МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" ЕООД ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДОНЕВ 0887218632 044/630400 Изработване на спеифични зъботехнически конструкции
371 Сливен 2020142022 СД "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - ЧОБАНОВА И С-ИЕ" ЛИНА КОЛЕВА ЧОБАНОВА 0889/491888 0889/491888 Осъществяване на специализирана зъботехническа дейност, производство на специализирани медицински и помощни средства
372 Сливен 2020142023 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ НОВА-ДЕНТ" ЕООД НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА 044/624780 0898258825 Извършване на специфични технически дейности и произвеждане на спежиализирани медицински и помощни средства
373 Сливен 2020142024 СД "МЕДИКО-ШЕГХС`МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЗЪБОТЕХНИКА-ПОЛИДЕНТ СЪБЕВ И С-ИЕ" ТЕНЧО СЪБЕВ СЪБЕВ 044/26136 0888/974869 Изработка и ремонт на подвижни и неподвижни зъбнопротезни конструкции
374 Сливен 2020142025 "ДЕНТАЛНО СТУДИО МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЧОЛАКОВ" ЕООД ЙОРДАН ИВАНОВ ЧОЛАКОВ 0888/861149 0888/861149 Извършване на зъботехнически услуги, изработка на специализирани помощни средства за зъбопротезиране
375 Сливен 2020142027 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ТУРКУАЗ ДЕНТАЛ" ЕООД САДЪК НАДЖАТИНОВ ШЕКЕРОВ 0877323372 0877323372 Осъществяване на специализирана зъботехническа дейност, производство на специализирани медицински и помощни средтсва
376 Сливен 2020142028 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЯЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ - ДЕНТАЛ-М" ЕООД МЛАДЕН РУСЕВ РУСЕВ 0878525049 0878525049 Извършване на специфични технияески дейности и произвеждане на специализирани медицински и помощни средства
377 Сливен ********** "ХОСПИС МАМБИНИ" ЕООД ТУРККЯН ЮМЕРОВА ИДРИЗ 0888705759 0888705759 Осъществяване на палиативни грижи на пзациенти, предоставяне на медицински и социални услуги
378 Твърдица 2024111003 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ТВ-Д-Р МАЯ БЪЧВАРОВА" ЕООД Д-Р МАЯ КОСТОВА БЪЧВАРОВА 0878347424 0878347424 Първична извънболнична медиицнска помощ
379 Твърдица 2024111010 "Д-Р ВЛ. ДЕЛЕВ -АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Д-Р ВЛАДИМИР ДЕЛЕВ ДЕЛЕВ 0887/835110 044/623607 Първична извънболнична медицинска помощ
380 Твърдица 2024111012 ЕТ "Д-РПЕТКО ВЛАЙКОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Д-Р ПЕТКО ДИМИТРОВ ВЛАЙКОВ 0454 /28 70 0887/095166 Първична извънболнична медицинска помощ
381 Твърдица 2024111014 ЕТ"Д-Р НАДЕЖДА ХРИСТОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Д-Р НАДЕЖДА АРГИРОВА ХРИСТОВА 048/82-42-95 0454/26-59 Първична извънболнична медицинска помощ
382 Твърдица ********** ЕТ"ИНД.ПР.ЗА ПЪРВИЧНА МЕД.ПОМ.-Д-Р ДЖАЛИЛ АЛИМИ" Д-Р АБДУЛ ДЖАЛИЛ АЛИМИ 0887/308958 0887/308958 Първична извънболнична медицинска помощ
383 Твърдица 2024112001 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р СНЕЖАНА ГЛУШКОВА" Д-Р СНЕЖАНА ХРИСТОВА ГЛУШКОВА 0454/20-89 0888/796996 Първична извънболнична медицнска помощ по дентална медицина
384 Твърдица 2024114001 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-2015" ООД Д-Р ТИНКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ 0895780853 0895780853 Първична извънболнична медицинска понощ по дентална медицина
385 Твърдица 2024121001 ET"Д-Р ЕЛЕНА ЯНЕВА-АСМП" Д-Р ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА 0454/4175 0889/442998 Специализирана извънболнична медицинска помощ по "Акушерство и гинекология"